Home

Cor pulmonale

Cor pulmonale is a condition that most commonly arises out of complications from high blood pressure in the pulmonary arteries (pulmonary hypertension). It's also known as right-sided heart failure.. Cor pulmonale vznikne tehdy, když se zvýší odpor v plicním řečišti, do nějž pumpuje krev pravá srdeční komora. Tento stav může vzniknout náhle (akutně) nebo dlouhodobě postupně (chronicky) Cor pulmonale is a condition that causes the right side of the heart to fail. Long-term high blood pressure in the arteries of the lung and right ventricle of the heart can lead to cor pulmonale. Alternative Name Cor pulmonale je závažné onemocnění, jehož přítomnost zhoršuje prognózu nemocných. Při cor pulmonale chronicum decompensatum je přežívání nemocných velmi krátké. Cor pulmonale je proto nutné prokázat včas a včasně zahájit léčbu. Tento postup je jedinou cestou, jak prognózu nemocných s cor pulmonale zlepšit. Literatur

Pulmonary heart disease, also known as cor pulmonale, is the enlargement and failure of the right ventricle of the heart as a response to increased vascular resistance (such as from pulmonic stenosis) or high blood pressure in the lungs Cor pulmonale je onemocnění, které nejčastěji vzniká při plicní hypertenzi, kdy je pravá komora srdeční nadměrně namáhána. Může vzniknout pomalu a postupně (cor pulmonale chronicum) nebo akutně, například při plicní embolii (cor pulmonale acutum). Článek popisuje příčiny, příznaky, a možnosti léčby a prevence tohoto onemocnění Cor pulmonale chronicum Cor pulmonale is a clinical term defined as an alteration in the structure and /or function of the right ventricle caused by a precap - illary pulmonary hypertension. Worldwide, the most common cause of chronic cor pulmonale is chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Chronické cor pulmonale vzniká jako re-akce srdce na dlouhodobé přetížení pravého srdce postupně narůstající prekapilární plicní hypertenzí. Základním onemocněním je zde chronické plicní onemocnění vedoucí k dys-funkci pravé komory. Pravá komora hypertrofuje, dilatuje a nakonec selhává. Stejně tak se zvětšuj Cor pulmonale é o aumento do ventrículo direito secundário à pneumopatia, o qual provoca hipertensão arterial pulmonar, sucedida por insuficiência ventricular direita. Segue-se insuficiência ventricular direita. Os achados são edema periférico, distensão das veias do pescoço, hepatomegalia e impulso paraesternal

4.2 Echokardiographie 4.3 Röntgen-Thorax 1 Definition Das Cor pulmonale ist eine konzentrische Hypertrophie und/oder Dilatation des rechten Ventrikels als Folge einer Lungenerkrankung mit pulmonaler Hypertonie Číselník diagnóz MKN-10 » IX - NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY » I26-I28 - KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU » I26 - Plicní embolie » I26.0 - Plicní embolie s akutním cor pulmonale Cor pulmonale is right heart failure due to high pressure in the pulmonary arteries (arteries that lead from the heart to the lungs). As this condition develops, the right ventricle becomes dilated (widened) and thickened, and later the right atrium may be affected as well Cor pulmonale is defined as an alteration in the structure and function of the right ventricle caused by a primary disorder of the respiratory system. Pulmonary hypertension is the common link between lung dysfunction and the heart in cor pulmonale

Cor pulmonale is a condition that causes the right side of the heart to fail. Long-term high blood pressure in the arteries of the lung and right ventricle of the heart can lead to cor pulmonale. Cor pulmonale: MedlinePlus Medical Encyclopedi Akut cor pulmonale på baggrund af lungeemboli: Større centrale lungeembolier kan give kardiogent shock på grund af højre ventrikelsvigt. Symptomerne kan være voldsom dyspnø, bleg, kølig og klam hud, takykardi, svag puls, halsvenestase og bevidsthedstab. Akut indsættende dyspnø med takypnø Cor pulmonale is right ventricular enlargement secondary to a lung disorder that causes pulmonary artery hypertension. Right ventricular failure follows. Findings include peripheral edema, neck vein distention, hepatomegaly, and a parasternal lift. Diagnosis is clinical and by echocardiography

Cor Pulmonale: Causes, Symptoms, and Diagnosi

Cor pulmonale is defined as an alteration in the structure and function of the right ventricle (RV) of the heart caused by a primary disorder of the respiratory system. Pulmonary hypertension is.. Cor pulmonale is a condition that causes the right side of the heart to fail from long-standing pulmonary artery high blood pressure (hypertension). Long-term high blood pressure in the arteries of the lung and right ventricle of the heart can lead to cor pulmonale

Cor pulmonale. Cor pulmonale, akciğer hastalıklarından kökenli pulmoner hipertansiyona bağlı bir kalp hastalığıdır. Kalbin sağ ventrikülünü (karıncık) etkiler. Sürecin temelinde, akciğer patolojisi nedeniyle kan dolaşımının güçleşmesi ve damarlardaki kanın geriye doğru birikerek kalbin sağ bölümüne yüklenmesi yatar ECG changes occur in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) due to: The presence of hyperexpanded emphysematous lungs within the chest. The long-term effects of hypoxic pulmonary vasoconstriction upon the right side of the heart, causing pulmonary hypertension and subsequent right atrial and right ventricular hypertrophy (i.e. cor pulmonale) Acute Cor Pulmonale in Veno-Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation: Three Case Reports. Dong ER, Ng DG, Ramzy D, Chung JS, Friedman O, Combes A, Arabia FA, Nurok M ASAIO J 2018 Nov/Dec;64(6):e187-e190. doi: 10.1097/MAT.0000000000000742 La presión arterial alta en las arterias de los pulmones se denomina hipertensión pulmonar y es la causa más común de cor pulmonale. En personas que tienen hipertensión pulmonar, los cambios en los pequeños vasos sanguíneos dentro de los pulmones pueden conducir al aumento de la presión arterial en el lado derecho del corazón 2. Definitions Cor pulmonale is a latin word means pulmonary heart . The world Health Organizaton in 1963 adopted this definition of cor pulmonale : hypertrophy of the right ventricle resulting from diseases affecting the function and/or structure of the lungs, except when these pulmonary alterations are the result of diseases that.

Plicní srdce Medicína, nemoci, studium na 1

Cor Pulmonale Definition Cor pulmonale is an increase in bulk of the right ventricle of the heart, generally caused by chronic diseases or malfunction of the lungs. This condition can lead to heart failure. Description Cor pulmonale, or pulmonary heart disease, occurs in 25% of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In fact, about. 폐성심 (肺性心, Pulmonary heart disease, cor pulmonale)은 혈관 저항의 증가 (예: 폐동맥 협착) 또는 폐고혈압 으로 인한 심장 의 우심실 의 비대 또는 부전 을 가리킨다 Cor pulmonale - Aula SanarFlixNão deixem de se inscrever e conferir nossas playlists. Temos conteúdos para estudantes de medicina e vestibulandos de medicina..

Cor Pulmonale (Right-sided heart failure) - Symptoms and

 1. Cor pulmonale je zvětšení pravé srdeční komory (zbytnění svaloviny a rozšíření komorové dutiny) následkem poruchy funkce plic, která způsobuje zvýšení krevního tlaku v plicních tepnách v úrovni před vlásečnicemi (tzv. prekapilární plicní hypertenzi)
 2. Cor pulmonale is defined as a failure of the structure and function of the right ventricle in the absence of left ventricular dysfunction. It is caused by an underlying primary disorder of the respiratory system. It has a generally chronic and slowly progressive course, although acute onset or worsening with life-threatening complications can occur
 3. COR PULMONALE ACUTUM . Výskyt: akutní embolie plicnice EKG známky akutního cor pulmonale:-S I-Q III s neg. T III-neg. T ve V1-3 (vzácně V4,5 popř. až V6) - z dilatace a přetížení pravé komory-elektrická osa srdeční se vertikalizuje Embolie plicnice může vyvolat fibrilaci síní nebo inkompletní BPRT (RBBB)
 4. Cor pulmonale is impairment in the structure and function of the right side of the heart caused by a chronic lung disease with renal fluid retention due to hypoxia/hypercapnia. This typically presents with swollen ankles and lower legs
 5. Cor pulmonale chronicum = klinický termín vyjadřující poruchu funkce a/nebo struktury (hypertrofie nebo dilatace) pravé komory vznikající v důsledku postupně narůstající prekapilární plicní hypertenze - nejč. CHOPN, IPP, obstrukční spánková apnoe. s rozvojem cor pulmonale chronicum horší prognostické vyhlídk
 6. Cor pulmonale. Výskyt: akutní embolie plicnice EKG známky akutního cor pulmonale:-S I-Q III s neg. T III-neg. T ve V1-3 (vzácně V4,5 popř. až V6) - z dilatace a přetížení pravé komory-elektrická osa srdeční se vertikalizuje Embolie plicnice může vyvolat fibrilaci síní nebo inkompletní BPRT (RBBB)

Cor pulmonale - Zdraví

 1. Cor pulmonale: Beschreibung. Als Cor pulmonale (Cor = Herz, pulmonale = der Lunge zugeordnet) bezeichnet man ein Herz, bei dem die rechte Herzkammer stark erweitert ist und ihre Aufgabe, sauerstoffarmes Blut aus dem Körper in die Lunge zu pumpen, nicht mehr richtig erfüllen kann. Der zweite Teil des Krankheitsnamens verweist auf die Ursache der Herzerweiterung - sie liegt in der Lunge: Ein.
 2. In cor pulmonale, your heart's right ventricle becomes enlarged and has to pump harder than usual to move blood through narrowed or blocked pulmonary arteries. At first, the heart tries to compensate by thickening its walls and expanding the chamber of the right ventricle to increase the amount of blood it can hold
 3. Katso myös. Lääketieteen sanasto. keuhkosydänsairaus. Lääketieteen sanasto. Tämä on lääketieteen termejä selittävä sanasto. Hae lisää tietoa Terveyskirjaston sisällöistä hakusanalla cor pulmonale
 4. cor pulmonale. Hypertrofie a rozšíření pravé srdeční komory je způsobeno plicní hypertenzí. Tento stav je často spojen s plicním parenchymálním nebo vaskulárním onemocněním, jako např
 5. Cor pulmonale is defined as an alteration in the structure and function of the right ventricle (RV) of the heart caused by a primary disorder of the respiratory system. Pulmonary hypertension is.
 6. Cor pulmonale is the condition in which the right ventricle undergoes morphological and/or functional changes due to diseases that affect the lungs, the pulmonary circulation, or the breathing process. Depending on the speed of onset of the pathological condition and subsequent effects on the right

Pulmonary heart disease - Wikipedi

Cor pulmonale: příčiny, příznaky, diagnostika a léčb

Cor pulmonale is a disease of the heart characterised by dilatation of the right ventricle and paradoxical movement of the interventricular septum. The diagnosis depends on echocardiography even if pulmonary artery catheterisation suggests it. It is secondary to pulmonary disease or a disorder of th Cor pulmonale is a condition that occurs when the right ventricle of your heart cannot pump properly. The right side of your heart pumps blood from your body into your lungs to get oxygen. Cor pulmonale is caused by pulmonary hypertension (PH). PH is high blood pressure in the arteries of your lungs Cor Pulmonale MBBS.weebly.com Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website

Cor pulmonale is a common type of heart disease, as a result of its close association with COPD which has emerged, in recent years, as a leading cause of disability and death. 4 But there are in fact very few data about the incidence and prevalence of cor pulmonale. The main reason is that right heart catheterisation cannot be performed on a. Cor pulmonale is a condition that most commonly arises out of complications from pulmonary hypertension. Cor pulmonale refers to the altered structure (hypertrophy or dilatation) and impaired function of the right ventricle that results from pulmonary hypertension that is associated with diseases of the lungs (chronic obstructive pulmonary. Cor pulmonale is a serious condition in which the lower right chamber of the heart (the right ventricle) becomes enlarged and eventually fails as a result of chronic lung disease. Normally, little effort is necessary to pump blood from the right ventricle to the lungs, as compared with the force necessary to pump blood from the left ventricle. Cor pulmonale [2] Altered structure (hypertrophy, dilation) or impaired function of the right ventricle caused by pulmonary hypertension resulting from a primary disorder of the respiratory or pulmonary artery system; Chronic cor pulmonale. Most common form; Slow progression; Acute cor pulmonale. Sudden overload of the right ventricl Cor pulmonale betegner økt belastning av høyre hjertehalvdel som skyldes sykdom i lungene. Hvis belastningen vedvarer kan det utvikle seg en høyresidig hjertesvikt. Belastningen av den høyre hjertehalvdelen skyldes økt trykk i lungearterien. Lungearterien er den blodåren som leder blod fra høyre hjertekammer og ut i lungene. blodomløpet

The prognosis of cor pulmonale is variable depending upon the underlying pathology. Development of cor pulmonale as a result of a primary pulmonary disease usually heralds a poorer prognosis Cor pulmonale is a common type of heart disease as a result of its close association with COPD, which has emerged, in recent years, as a leading cause of disability and death.7 But there are few data about the incidence and prevalence of cor pulmonale. The main reason is that right heart catheterization (RHC) cannot be performed on a large scale i

Indication of NIV is written in Malaysian Clinical Practise Guidelines on COPD, 2009. Indications are: 1) Moderate to severe dyspneoa with use of accessory muscle and paradoxical abdominal. Cor Pulmonale. Cor Pulmonale is the failure of the right side of the heart caused by prolonged high blood pressure in the pulmonary artery and right ventricle of the heart. Any condition that leads to prolonged high blood pressure in the arteries or veins of the lungs causes a condition called Pulmonary Hypertension Cor pulmonale is a Latin word that means pulmonary heart, its definition varies, and presently, there is no consensual definition. Cor pulmonale can be defined as an alteration in the structure (e.g., hypertrophy or dilatation) and function of the right ventricle (RV) of the heart caused by a primary disorder of the respiratory system.

Cor pulmonale - Doenças cardiovasculares - Manuais MSD

Cor pulmonale - DocCheck Flexiko

1. Murphy ML, Dinh H, Nicholson D: Chronic cor pulmonale.Dis Mon 1989, 35:653-718.A major review of all aspects of chronic cor pulmonale. PubMed CAS Google Scholar . 2. MacNee W: Pathophysiology of cor pulmonale in chronic obstructive pulmonary disease.Part one.Am J Respir Crit Care Med 1994, 150:833-852.In this two-part state-of-the-art review, the author discusses the pathophysiology of. In cor pulmonale, the PAP should be greater than 25 mmHg and the PVR greater than 3 Wood units. The most recent WHO classification of PH has classified PH associated with chronic respiratory diseases and/or hypoxia as a separate category. Thus, cor pulmonale, as currently defined requires demonstration of both RVH and/or RV dilatation and PH in. Cor pulmonale is pulmonary hypertension due to lung disorders, in which the right ventricle of the heart becomes enlarged and thickened, eventually resulting in heart failure. The heart tries to compensate, resulting in right-sided heart failure. The patient has heart failure due to a primary lung disorder, which causes pulmonary hypertension. Cor Pulmonale is defined as an alteration in the structure and function of the right ventricle of the heart. It is caused by a primary disorder of the patient's respiratory system. Pulmonary hypertension is the common link between lung dysfunction and the heart in the development of cor pulmonale. Right-sided ventricular disease that is caused.

I26.0 - Plicní embolie s akutním cor pulmonale Číselník ..

Cor pulmonale is a condition that occurs when the right ventricle of your heart cannot pump properly. The right side of your heart pumps blood from your body into your lungs to get oxygen. Cor pulmonale is caused by pulmonary hypertension (PH). PH is high blood pressure in the arteries of your lungs. Blood cannot flow through your lungs and. Cor pulmonale, enlargement of the right ventricle of the heart, resulting from disorders of the lungs or blood vessels of the lungs or from abnormalities of the chest wall. A person with cor pulmonale has a chronic cough, experiences difficulty in breathing after exertion, wheezes, and is weak and easily fatigued Chronic cor pulmonale involves the enlargement of the right ventricle as a result of pulmonary hypertension due to pulmonary disorders involving the lung parenchyma, bellows function. The right ventricular hypertrophy that occurs in chronic cor pulmonale is a direct result of chronic hypoxic pulmonary vasoconstriction and subsequent pulmonary. Pulmonary hypertension is the common link between lung dysfunction and the heart in cor pulmonale!! Prognosis is poor! 50% die within 5 years. describe cor pulmonale. basically cor pulmonale is? right heart failure due to pulmonary hypetrtension! etiology of cor pulmonale? acute chronic The term cor pulmonale is still popular but there is presently no consensual definition and it seems more appropriate to define the condition by the presence of pulmonary hypertension (PH) resulting from diseases affecting the structure and/or the function of the lungs: PH results in right ventricular enlargement and may lead with time to right heart failure (RHF)

Cor Pulmonale: Symptoms, Causes, Diagnosis, and Treatmen

Try the app for free! 1. Download the Harrison's Manual of Medicine app by Unbound Medicine. 2. Select Try/Buy and follow instructions to begin your free 30-day trial. You can cancel anytime within the 30-day trial, or continue using Harrison's Manual of Medicine to begin a 1-year subscription ($39.95) COR PULMONALE. SYMPTOMS Cor pulmonale (expresión latina formada por cor-corazón- e pulmōnāle-pulmonar-) ou corazón pulmonar é unha afección cardíaca consecutiva a unha doenza pulmonar [1], que a Organización Mundial da Saúde (OMS) define como a hipertrofia do ventrículo dereito consecutiva a doenzas que interesan a función ou a estrutura do pulmón, a non ser que as alteracións pulmonares sexan. cor pulmonale. cor pulmonale - lat. plicní srdce. Chorobné zvětšení pravé srdeční komory, které je způsobeno plicní hypertenzí v důsledku plicních onemocnění (CHOPN, plicní fibróza aj.). Později se projevují známky selhání funkce pravé komory Cor pulmonale gibt es in akuter, aber auch in chronischer Form. Das akute Lungenherz ruft plötzliche Symptome wie Herzrasen hervor und stellt einen medizinischen Notfall dar. Es bedarf umgehend einer ärztlichen Behandlung, da sonst Herzversagen droht

Cor pulmonale Pulmonary heart disease Syndrome with right-sided ventricular hypertrophy, dilation or heart failure due to vascular resistance in the lung circulation not due to systemic causes Lungs cause the heart to fai Cor pulmonale chronicum Detailní popis c or pulmonale chronicum Vzniká v důsledku chronické nemoci respiračního traktu (plic, průdušek), zvláště CHOPN, pneumoko nióz, také v důsledku kyfoskoliózy, při sukcesivní embolizaci do plic, nebo při Pickwickově syndromu (respirační insuficience, hypetrofie pravé komory, obezita.

Cor Pulmonale: Introduction to Cor Pulmonale, Etiology and

Cor pulmonale is disease of the right side of the heart which initially presents as structural and morphological changes in the right ventricle (right ventricular hypertrophy and or right ventricular dilatation) which may progress further over time to clinical right ventricular failure. This chapter reviews diagnosis and management of these. COR PULMONALE - DPOC DPOC é a mais comum causa de Cor Pulmonale. 5 a 10% de todas as doenças cardíacas em adultos. Mais da metade dos pacientes com DPOC tem Cor Pulmonale. PAPsist. varia entre 40 a 50mmHg Geralmente VEF1<1L. DPOC com IVD - sobrevida em 3 anos: 40 Cor Pulmonale é uma forma de insuficiência cardíaca caraterizada por diminuição da capacidade de funcionamento das câmaras direitas do coração devido a doença pulmonar.. A metade direita do coração recebe o sangue venoso do organismo e o envia aos pulmões para oxigenação. Quando existe um tipo de doença pulmonar que leva a aumento da resistência ao fluxo de sangue e. Cor Pulmonale: Correlation with Central Airway Lesions, Peripheral Airway Lesions, Emphysema, and Control of Breathing. American Review of Respiratory Disease . 141 (5_pt_1): 1172-1177 Hjärt- och lungsjukdom. Lung-hjärtsjukdom, även känt som cor pulmonale, är en förändring i struktur och funktion i den högra hjärtkammaren, som orsakas av sjukdom som primärt finns i andningsorganen. En viktig mekanism bakom detta tros vara en belastning på hjärtats högra kammare som orsakas av ett förhöjt tryck i lungkretsloppet

Cor pulmonale: MedlinePlus Medical Encyclopedi

폐성심(Cor pulmonale)이란 폐질환으로 인해 심장 질환이 발생하는 경우를 말합니다. 먼저 폐와 심장의 혈관 관계에 대해 알아보도록 하겠습니다. 폐성심의 정의 온몸을 돌면서 조직에 산소를 공급해 준 혈액은. Pathophysiology of cor pulmonale in chronic obstructive pulmonary disease. Part One. Am J Respir Crit Care Med, 150 (1994), pp. 833-852. CrossRef View Record in Scopus Google Scholar. 15. S.V. Baudouin. Oedema and cor pulmonale revisited. Thorax, 52 (1997), pp. 401-402 Cor pulmonale: beschrijving. Cor pulmonale (Cor = hart, long = toegewezen aan de longen) verwijst naar een hart waarin de rechter hartkamer sterk is vergroot en zijn taak, zuurstofarm bloed uit het lichaam om in de longen te pompen, niet goed kan voldoen Cor Pulmonale é uma forma de insuficiência cardíaca, onde há diminuição da capacidade de funcionamento das câmaras direitas do coração, por doença pulmonar.. A metade direita do coração recebe o sangue venoso do organismo e o envia aos pulmões para oxigenação. Quando existe um tipo de doença pulmonar que leva a aumento da resistência ao fluxo de sangue e Hipertensão pulmonar. Cor pulmonale is enlargement and thickening of the ventricle on the right side of the heart resulting from an underlying lung disorder that causes pulmonary hypertension (high pressures in the lungs). The enlargement and thickening of the right ventricle result in heart failure. Pulmonary hypertension is a condition in which blood pressure in.

Cor pulmonale - Lægehåndbogen på sundhed

Cor pulmonale (Latijn cor: hart.Nieuw Latijn pulmonale: door of van de longen) is een medische term gebruikt voor het beschrijven van een verandering in de structuur en werking van de rechterhartkamer als gevolg van een longziekte veroorzaakt door een verhoogde druk in de longen of longslagaders.De rechterkamer moet dan tegen een verhoogde weerstand in pompen 'Postoperatively, the patient was managed in the critical care unit for 15 days owing to a series of pulmonary complications including pneumonia, pulmonary edema, and cor pulmonale.' 'Arterial hypoxemia, a frequent complication of lung disease, can lead to pulmonary hypertension and cor pulmonale.' Acute Cor Pulmonale is not reportable in the absence of a PE. My understanding is that this may be corrected in the future but that is the current state. Thanks, Linda k.com> 12/10/2015 11:33 AM >>> I’m having trouble coding acute cor pulmonale-it is coding to ‘other pulmonary embolism with acute cor pulmonale’=12609

Cor pulmonar

Cor Pulmonale - Cardiovascular Disorders - MSD Manual

Cor pulmonale is a condition that most commonly arises out of complications from high blood pressure in the pulmonary arteries (pulmonary hypertension). It's also known as right - sided heart failure because it occurs within the right ventricle of your heart Cor Pulmonale. Cor pulmonale is a heart disease characterized by enlargement and hypertrophy of the right ventricle secondary to increased resistance and high blood pressure in the pulmonary circulation. From: Handbook on the Toxicology of Metals (Fourth Edition), 2015. Related terms: Hypertension; Steroids; Chronic Obstructive Pulmonary Diseas

Pulmonology - International Hospital KampalaHeart Murmur: 10 Heart Murmur SymptomsThe Physical Examination in Cardiovascular Disease: TheMaiglöckchen - Convallaria majalis - AWL

Cor pulmonale crónico. Se observa en enfermedades crónicas de los pulmones o de las arterias pulmonares. Suele producir dificultad respiratoria (disnea), intolerancia para realizar ejercicio y tos These images are a random sampling from a Bing search on the term Cor Pulmonale. Click on the image (or right click) to open the source website in a new browser window. Search Bing for all related image Nursing Study Guide on Cor Pulmonale. C or pulmonale is a medical condition characterized by the enlargement of the right ventricle of the heart, leading to its failure. It is typically caused by a lung disorder. Also, it is oftentimes referred to as right-sided heart failure due to its location. Cor pulmonale results to less effective pumping. chronic cor pulmonale . right ventricular hypertrophy, dilatation or both as a result of pulmonary hypertension (defined as pulmonary artery mean pressure [PAP] > 20 mm Hg) resulting from pulmonary disorders involving lung parenchyma, impaired bellows function or altered ventilatory drive 1,3; cardiac output and pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) are usually normal Core Tip: Acute respiratory distress syndrome (ARDS)-related acute cor pulmonale (ACP) is associated with adverse hemodynamic and survival outcomes.It is an echocardiographic diagnosis marked by combined right ventricular dilatation and septal dyskinesia. Checking for ARDS-related ACP should be done in patients with ≥ 2 of 4 risk factors: Pneumonia, arterial partial pressure of oxygen-to.