Home

Množné číslo

čeština: ·(v jazykovědě) soubor tvarů slov, vztahující se k více než jedné entitě··tvar slov angličtina: plural arabština: جَمْع dánština: flertal finština: pluraali, monikko francouzština: pluriel m hebrejština: מִסְפַר־רַבִּים islandština: fleirtala ž italština: plurale m latina: numerus pluralis němčina. MNOŽNÉ ČÍSLO. 24.3.2014 - Angličtina. V dnešním příspěvku se naučíme tvořit množné číslo u podstatných jmen v angličtině. Seznámíme se s několika pravidly tvoření množného čísla a to pouze u pravidelných podstatných jmen. V jednom z příštích příspěvků k tomu přidáme i nepravidelná podstatná jména Množné číslo poté vyjadřuje různé druhy látek (bílá a červená vína) nebo jistá ustálená množství látek (tři čaje). Množným číslem lze také zdůraznit velkou míru, intenzitu, popř. opakovaný výskyt jevu (uhodily mrazy). Jména hromadn Množné číslo Anglický umělec / angličtí umělci Běloučký motýl / běloučcí motýli Drahý člověk / drazí lidé Droboučký brouček / droboučcí broučc

množné číslo - Wikislovní

Množné číslo - ONLINE jazyk

Internetová jazyková příručka: Číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen pravidelné. Vyjadřování množného čísla podstatných jmen v anglickém jazyce se dělí na pravidelné a nepravidelné (anglicky Plural noun a Irregular plural noun ). Podíváme se tedy na tvorbu množného čísla podstatných jmen, na pravopisné změny a na výslovnost Vysvětlení: mužský člen -il (il stragniero- cizinec) se zamění na -i (i stragnieri- cizinci) ženský člen -la (la fragola- jahoda) se zamění na -le (le fragole- jahody) - neurčitý člen v Italštině nemá množné číslo, nahrazuje se členem dělivým nebo přídavným jménem Množné koncovky podstatných jmen množné číslo podstatných jmen - Nepravidelná podstatná jména. Aby to nebylo tak jednoduché, tak angličtině nestačí pouze uvedená pravidla pro tvorbu množného čísla podstatných jmen. Máme zde ještě seznam nepravidelných podstatných jmen, která se vymykají pravidlům, uvedených v minulých odstavcích. Nezbude vám.

skloňování příjmení a množné číslo Text dotazu. Dobrý den, potřebovala bych poradit jak skloňovat příjmení Poborský/Poborská, množné číslo: rodina, novomanželé atd MNOŽNÉ ČÍSLO Množné číslo tvoříme pomocí nulové koncovky a pomocí koncovek -e, -(e)n, -er, -s. koncovka příklady (nulová) většina podstaných jmen rodu mužského a středního na -el, -er, en der Sessel - die Sessel, das Fenster - die Fenster; s přehláskou: der Garten - die Gärten podstatná jměna rodu středníh Číslo je gramatická kategorie jmen i sloves, která udává počet účastníků děje.U většiny jazyků (včetně češtiny) je kategorie čísla založena pouze na protikladu jednosti - mnohosti, nicméně v některých jazycích je struktura složitější. Číslo tak můžeme členit na: jednotné číslo (singulár),; množné číslo (plurál)

Množné číslo :: Jazyk-literatur

Nepravidelné množné číslo. Asi znáte některá podstatná jména, která tvoří množné číslo nepravidelně. V tomto článku vám ukážeme přehledný seznam takových podstatných jmen rozdělených do kategorií, což vám může pomoci při jejich učení a,e, i, o nebo u, tvoří se množné číslo klasickým přidáním souhlásky -s. Příklad: guy=> guys boy=> boys key => keys Končíli podstatné jméno na -y, kde předchozí písmeno je souhláska, tvoří se množné číslo změnou -y na -i a následným přidáním -es. Příklad: puppy=> puppies pony => ponnies lady => ladie Množné číslo podstatných jmen. Prezentace týkající se základního přehledu tvorby množného čísla u anglických podstatných jmen. Je zde vysvětlena tvorba pravidelného množného čísla včetně změny pravopisu u některých podstatných jmen. Krátce jsou zmíněna i slova tvořící nepravidelné množné číslo a také. Číslo podstatných jmen - podstatná jména pomnožná, látková, hromadná. Podstatná jména vyjadřují dvojí číslo: jednotné a množné. Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře nebo věc, například: Jiří, kočka, stůl, kniha, večeře

Ďalšie príklady nástrah našej krásnej slovenčiny | Silvia

5 slov, která mají jiný rod pro jednotné a množné číslo. Vydáno dne 03.03.2015 od Jana Skřivánková. Čeština má mnoho záludností a různých ALE a KDYŽ. Už jsme si zvykli, že každé pravidlo má svou výjimku a mnohdy narazíme i na výjimku z výjimky. Troufám si ale tvrdit, že zrovna rod podstatných jmen považuje. Množné číslo. 1. osoba - děj se vztahuje k nějaké skupině lidí, ve které je přítomen i mluvčí (ten, kdo vypravuje). My čteme, uklízíme, nosíme, myslíme, děláme, zpíváme, pijeme 2. osoba - děj se vztahuje k nějaké skupině lidí, ve které ale mluvčí není přítomen (ti, komu to říkám)

Podstatná jména - určování čísla. Podstatná jména mohou mít tato čísla: číslo jednotné - To znamená, že se jedná o jeden kus. strom, květina, křeslo; číslo množné - To znamená, že se jedná o více než jeden kus stromy, květiny křesla; V českém jazyce je mnoho slov, která mají pouze jednotné nebo pouze množné číslo Množné číslo bylo člověci nebo člověkové, později pozd. ľudé, ľudie. Člověk, pl. člověci, člověkové) = ; poddaný, nevolník; člověk obecný nešlechtic. Později se význam rozšířiyl na dnešní: např. člověk =lidská bytost obdařená tělem a duší, jedinec mužského pohlaví atd Toto cvičení se hodí pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol jako procvičení mluvnického učiva. 1. 2. osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací, rod činný, vid nedokonavý. 2. 3. osoba, číslo množné, čas budoucí, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý Množné číslo se v angličtině obvykle tvoří pravidelně - přidáním koncovky -s nebo -es podle výslovnosti a pravopisu. Například: cat - cats, book - books, house - houses, orange - oranges, watch - watches, bus - buses, box - boxes. Nepravidelné množné číslo se tvoří jinak - většinou změnou nebo přidáním dalších písmen

PPT - SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO PowerPoint

Plural - množné číslo v angličtin

Množné číslo alebo plurál (z lat. plures = viac), skr.mn. č. alebo pl., je gramatická kategória, ktorá označuje skutočnosť, že ide o viac ako jeden kus.Používa sa tak pri menách (podstatné meno, prídavné meno, zámeno), ako aj pri slovesách.Niektoré podstatné mená nemajú tvar v jednotnom čísle, nazývajú sa pomnožné, napr Množné číslo od slova nádhera: Athény (10 božských atrakcí) Autor. Anna Ovaryova. Publikováno 27 července, 2021. Řecko je plné historie, umění, tajemství a přírodních krás. Jeho ostrovy jsou v letním období magnetem na turisty z celého světa. Tentokrát se však vybereme do majestátnější destinace, do města.

V množném čísle se mění nejen člen a skloňování, ale i tvar podstatného jména. Více na www.i-Lector.co Množné číslo používáme v tom případě, když z něčeho je víc, ale neurčíme množství. Když určíme množství (tři, šest, mnoho, atd.), podstatné jméno zůstává v jednotném čísle: egy fa = (jeden) strom fák = stromy három fa = tři stromy (nikoliv három fák!) sok fa = mnoho stromů (nikoliv sok fák! Množné číslo podstatných jmen končících na samohlásku + y. Končí-li v angličtině podstatné jméno na -y, kterému předchází samohláska (a,e, i, o, u), pak množné číslo těchto podstatných jmen tvoříme jednoduchým přidáním koncovky -s Množné číslo podstatných jmen. STARTER Vydáno dne 26.06.2008. Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček. Do prázdných políček pište tvar množného čísla daného slova i s jeho členem

Množné číslo. Množné číslo je zpravidla tvořeno připojením koncovky '-s' , např.:. friend friends Zvláštní pravopis mají např. tato slova: party parties city cities bookshelf bookshelves. Vyskytují se ale také nepravidelné tvary, např. NEPRAVIDELNÉ MNOŽNÉ ČÍSLO. 31.3.2014 - Angličtina. Už umíte tvořit množné číslo u pravidelných podstatných jmen a nyní se naučíme některé tvary nepravidelných podstatných jmen v množném čísle. A jak už jste zvyklý, na konci na vás čeká odkaz na cvičení, kde můžete trénovat

Test Podstatná jména nepravidelná - množné číslo - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma. Test je určen pro středně pokročilé (úroveň B1 - Intermediate) Více. Plural nouns (regural) Množné číslo se u pravidelných podstatných jmen tvoří velmi jednoduchým způsobem, a to přidáním koncovky -s. cat → cat s. dog → dog s. Existují však výjimky: Pokud podstatné jméno končí na -s, -z, -sh, -ch, -x, přidáváme pro lepší znělost koncovku -es. mash → mash es. box → box es Přečtěte si o tématu Množné číslo. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Množné číslo, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Množné číslo

Angličtina pro děti: Jak děti naučit BEZCHYBNĚ používat

Nepočitatelná podstatná jména množné číslo nemají z definice. Ale některá podstatná jména počitatelná mají stejný tvar jednotného i množného čísla, bez koncovky -s, např. aircraft = letadlo, letadla. fish = ryba, ryby. means = prostředek, prostředky. sheep = ovce, ovce. Štítky: množné číslo Množné číslo Tvary pravidelného množného čísla K většině podstatných jmen se přidává koncovka-s. guest guests: table tables: book books: K podstatným jménům zakončených na-s, -sh, -ss, -ch, -x se z výslovnostních důvodů přidává koncovka-es. bus buses: dish dishes: glass. Pozor, tvary jako mojich, svojeho a podobně jsou nespisovné! Kratší tvary jako má, tvá, svá jsou většinou pociťovány jako stylově vyšší. Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma: tvýma očim Množné číslo německých podstatných jmen Author: Jaroslava Zámostná Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Tereza Bížová Created Date: 5/28/2010 3:13:52 PM Document.

obdukce (množné číslo) na 5 písmen: pitvy: zkontrolováno: linie množné číslo na 4 písmena: rysy: zkontrolováno: Pokud tu není správná odpověď, pak je potřeba dotaz zopakovat, ale trochu jinak. Instrukce jsou k nalezení po klepnutí na Nápověda k vyhledáván. Množné číslo - myslivec, cvičitel, král, šimpanz Od: rehorka 23.02.21 23:58 odpovědí: 6 změna: 24.02.21 08:45 Dobrý den, může mi někdo (ideálně nějaký češtinář) potvrdit či vyvrátit, jak se správně píší slova v množném čísle: myslivec, cvičitel, král, šimpanz Článek Wikipedie o Množné číslo slov končících na -us má dlouhou sekci o virech vs viri. Níže je uvedeno několik prvních odstavců: Anglickým množným číslem viru jsou viry. Ve většině mluvících komunit to není kontroverzní a řečníci by se nepokusili použít nestandardní množné číslo in -i Množné číslo. Přečtěte si o tématu Množné číslo. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Množné číslo, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Množné číslo. Sledujte MobilManii.cz na Facebooku Tweet

Jednotné, nebo množné číslo? - Moje čeština - Čeština na

množné číslo s - Seznam Slovník. Vyhledej Do češtiny Do němčiny. Hlavní obsah. množné číslo s. množný der Plural, die Mehrzahl. číslo die Zahl, die Ziffer, die Nummer. s, se mit. ss pst, sch U většiny podstatných jmen se v angličtině tvoří množné číslo jednoduše: ke slovu v jednotném čísle přidáme koncovku-s. dvě auta - two car s. tři kočky - three cat s. Výjimky: 1. Slova končící na -S, -X, -SH, -CH (vyslovujeme s, z, š, ž, č, dž) mají . v množném čísle koncovku -es: a bus - two bus es a box - two. Změna jednotného čísla na množné Jazyk český Jednotné a množné číslo výrazu příte

Množné číslo v angličtině. Tvorba množného čísla podstatných jmen má v anglické gramatice svá pravidla, zahrnující i výjimky. plurál v angličtině - základní pravidlo tvorby plurálu v anglickém jazyce. plurál v angličtině - množné číslo anglických podstatných jmen končících na -ch, -sh, -s nebo -x a anglická. Změna jednotného čísla na množné Jazyk český Jednotné a množné číslo výrazu prostor Množné číslo přídavných jmen. PODTRŽENO. K hláskovým změnám dochází mimo jiné také při tvoření množného čísla přídavných jmen, konkrétně u tvarů mužského rodu životného. Jde o trochu opomíjenou oblast, a tak není na škodu si změny připomenout současně se stupňováním Plurals - Množné číslo . Jméno: 1. Piš množná čísla slov. lidé -> paty -> muži -> dívky -> děti -> hodink Jednotné číslo (singulár, lat. [numerus] singularis, zkráceně sg.) je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus. Používá se jak u jmen (podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno), tak u sloves.Kromě jednotného čísla existuje množné číslo (tzv. plurál) a v některých jazycích i dvojné číslo (duál) pro označení dvou kusů.

MNOŽNÉ ČÍSLO Množné číslo tvoříme přidáním koncovky: - koncovku -s přidáváme k podstatným jmenům jako např.: girl girls dog dogs - koncovku -es přidáváme k podstatným jmenům končícím na sykavky (š, č, ž) a vyslovujeme jako -is: watch watche Množné číslo podstatných jmen Cílem této gramatické úlohy je, aby si studenti osvojili, procvičili a upevnili své znalosti tvoření množného čísla podstatných jmen v italštině. V levém sloupci najdete italská podstatná jména se členy v jednotném čísle, vaším úkolem bude vepsat do prázdných polí správný člen a.

Video: Množné číslo v němčině - Karticky

množné číslo (1 správná varianta) v křížovkářském slovník

Milí zábavní angličtináři! V angličtině existuje řada podstatných jmen, jejichž množné číslo lze jednoduše vytvořit připojením koncovky -s nebo -es na konec tvaru pro jednotné číslo, např.: an hour - two hour s, one glass - two glass es.. Podstatná jména, která jsou předmětem této blogové minilekce, patří do druhé, méně početné skupiny Číslo podstatných jmen - voda - ta voda,číslo jednotné označující látku bez ohledu na množství, jedná se o podstatné jméno látkové. dítě - to dítě, ty děti, jedná se o podstatné jméno, které má jednotné i množné číslo Plurals (množné číslo) The alphabet (Abeceda) Numbers (Čísla) Articles a/an (Členy) Halloween; Homework (Domácí úkoly) Tests; Extra Songs; Gogo's Adventures; Year 5; Year 6; Year 8; Year 9; English Conversation Year 6; English Conversation Year 7; English Competition; Contact me : Množné číslo Množné číslo se tvoří pomocí koncovek -or, -ar nebo -er, méně často -n: koncovku -or (výslovnost [-ur] nebo [-ər]) mají jména zakončená v jednotném čísle -a: kvinn a - kvinn or (žena - ženy) Angličtina tato slova bere jako normální podstatná jména, to znamená, že má pro ně k dispozici jak jednotné, tak množné číslo. Těmto podstatným jménům v češtině říkáme pomnožná a je jich daleko více: třeba takové Vánoce, které jsou šťastně za námi, nebo takové Velikonoce, které jsou zase s očekáváním.

Tengwar – Wikipedie

Vyskytuje se celkem pětkrát, v jednotném i množném čísle, a to výlučně ve dvou z Janových epištol. Es kommt insgesamt fünfmal vor, sowohl im Singular als auch im Plural, und zwar ausschließlich in zweien der Johannesbriefe. Množné číslo slova kostrč je kostrče . Der Plural von Coccyx lautet Coccyges Zkontrolujte 'množné číslo' překlady do čeština. Prohlédněte si příklady překladu množné číslo ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Množné číslo podstatných jmen II. Skloňování podstatných jmen v němčině - převeďte silně napsaná podstatná jména do množného čísla. Uveďte také správný tvar členu. Úroveň: začátečník Příklad: Der Mann geht in das Büro. - - - Die Männer gehen in das Büro MNOŽNÉ ČÍSLO JMEN NÁRODŮ a) zakončené na -SS, ESE. Jsou to podstatná i přídavná jména, která se nemění bez ohledu na to, jestli vyjadřují jednotlivce, několik jednotlivců, národ jako celek nebo jazyk těcht

Množné číslo v angličtině tvoříme buď pravidelně nebo nepravidelně. a) pravidelně. příponou -s. Př: student - students. příponou -es po sykavkách a u některých podstatných jmen zakončených-o. Př: watch - watches - hodinky. potato - potatoes - brambory. hero - heroes - hrdinové . b) nepravidelně. man - men - muž, muž Pozor na tvar 4. pádu množného čísla: v mužském i ženském rodě píšeme tvrdé y: Dívky jsme našli doma samy. Bratry jsme našli doma samy. Na rozdíl od 1. pádu množného čísla, kdy píšeme v mužském rodě měkké i: Chlapci byli sami doma. Ve 4. pádu jednotného čísla mužského životného je spisovný tvar pouze samého, tvar sama je nespisovný číslo jednotné: číslo množné; 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád: bez ke pro o s: Kdo? Koho? Komu? Koho? Oslovujeme, Kom? Kým? Co? Čeho? Čemu? Co? voláme Čem? Čím? 1. pád kocour 2. pád kocoura 3. pád kocourovi 4. pád kocoura 5. pád kocoure 6. pád kocourovi 7. pád kocourem: kocou jednotné číslo: množné číslo : pád: mužský: ženský: střední: mužský: ženský: střední: 1. týž , tentýž (chlapec , stroj) táž , tatáž (dívka Členy. V italštině rozlišujeme člen určitý a neurčitý. Člen neurčitý označuje neznámou věc nebo osobu, o které se hovoří poprvé. Člen určitý označuje věc nebo osobu, o které se již hovořilo. Člen nepoužíváme před jmény osob a měst, před přivlastňovacími zájmeny, která stojí před názvy rodinných.

množné číslo v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

Množné číslo podstatných jmen - plurals. 1. Pravidelné - k podstatnému jménu se přidá koncovka -s nebo - es. - -es se přidává, pokud podstatné jméno končí na vyslovenou sykavku (s,š,c,č,z,ž) dog - dogs, pen - pens, cat - cats, bed - beds, leg - legs, tree - trees etc. al energie (množné číslo) Text dotazu. Vážení přátelé, prosím Vás o informaci, zda slovo energie existuje v množném čísle, či je jen jedna jediná energie a pak případně lze říct /asi ovšem nesprávně/: máme několik druhů energie (energií?): větrná,. na začátku věty, po pauze a po předložce se užívá delších tvarů, v ostatních případech tvarů kratších číslo: jednotné/množné číslo singular/plural second person : druhá osoba množného čísla second person plural množný : v množném čísle in the plura

Sloveso BÝT #4: Množné číslo - Help for English

 1. Množné číslo v angličtině - podstatná jména. Množné číslo v angličtině se u podstatných jmen na první pohled zdá až podezřele jednoduché - není třeba dávat do množného čísla i přídavná jména jako ve francouzštině nebo vybírat skloňovat jako v češtině
 2. Množné číslo u ženských příjmení s přechylovací příponou -ová. Vladimír Ženatý [Články]-O přechylovací příponě -ova: -ová bylo psáno v Naší řeči několikrát; psali o ní Fr. Oberpfalcer (v roč. 16, 1932, str. 72 n.), A. Frinta (v roč. 19, 1935, str. 194 n.: O příponě -ova: -ová u jmen osobních) a Fr. Cuřín (v roč. 20, 1936, str. 106 n
 3. (AJ MNOŽNÉ ČÍSLO VE VĚTÁCH-V 06 05) Podtržené výrazy převeď do množného čísla a věty přelož. 1. There is the apple on the table
 4. Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus. Používá se jak u jmen , tak u sloves. V některých jazycích včetně češtiny vedle množného čísla existuje nebo existovalo i dvojné číslo či jeho pozůstatky
 5. E7/ UŽIJTE SLOVA, KTERÁ NEMAJÍ MNOŽNÉ ČÍSLO (luggage, . advice, furniture, nonsense, knowledge, news, progress, interest, information, rubbish
 6. Cities nebo citys ? Jak bude vypadat množné číslo tohoto slova, které česky znamená město? A víte proč? Pro vytvoření množného čísla v angličtině nes..
 7. Množné a jednotné číslo? kalhoty- j. kameny- mn. kamení- mn. setkání- j. Vánoce- j. Budějovice- j. Jestli mám někde chybu řekněte mi prosím v čem je chyba a jak si to pořádně odůvodnit. Probíráme to ve škole a já to moc nechápu :-
Pádové otázky tabulka | pravidla

Přídavná jména - množné čísl

 1. Množné číslo pouze u pomnožných substantiv. Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma. Neurčitá zájmena kopírují chování zájmen, ze kterých byla utvořena
 2. Doplň množné číslo přídavných jmen. hradišťský - , meziříčský - ,veltruský - , novoveský - , jaroměřský - , hradecký - , poličský - , bitýšský
 3. MNOŽNÉ ČÍSLO. Množné číslo tvoříme pomocí nulové koncovky a pomocí koncovek -e, -(e)n, -er, -s. Členu určitému v čísle jednotném (der, die, das) odpovídá v čísle množném člen určitý die, který je společný pro všechny tři rody
 4. Re: Množné číslo a skloňování slova step. Řada podstatných jmen rodu ženského (zakončených v 1. p. j. č. na souhlásku) kolísá mezi starším vzorem kost a novějším vzorem píseň. 1. pád step stepi
 5. Cílová skupina: žák 7. ročníku praktické školy. Žáci se seznámí s tvořením množného čísla podstatných jmen (výklad). Prezentace - PowerPoint, pracovní list - WORD. Žáci tvoří množné číslo od daného podstatného jména. Žáci vyhledávají správné tvary podstatných jmen
 6. Mezi výjimky ale patří slova jako například roof, belief, chief, cliff, jejichž množné číslo se tvoří běžným způsobem (tedy přidáním koncovky -s). Některá podstatná jména končící na -o se taky tvoří přidáním koncovky -es: tomato → tomatoes; potato → potatoe
 7. Jednotné nebo množné číslo? Další. Tvoř věty podle obrázku

Internetová jazyková příručka: Skloňování jmen středního

 1. Utvoř množné číslo Pražský umělec Maličký skřítek Řecký filozof Krotký pták Blízký obyvatel Ubohý otrok Obrovský dravec Test z mluvnice - množné číslo přídavných jmen B Utvoř množné číslo Maličký brouček Anglický chrt Bystrý žák Vysoký důstojník Moravský rolní
 2. Číslo jednotné tvoříme pomocí zájmen já, ty, on (ona, ono). Číslo množné tvoříme pomocí zájmen my, vy, oni (ony, ona). zájmeno: sloves
 3. ROD: ŽIVOTNOST: ČÍSLO: PÁD : k čarodějnici.
 4. ] · child - children · wol f - wol v es. wi f e - wi v es
 5. Víme už, že může končit na O, A a nebo E. Než ale začneme s koncovkami, podíváme se nejdříve jak vypadá vlastně množné číslo určitého členu: IL - I LO - GLI L´ - GLI. 1) koncovka - O. V případě, že podstatné nebo přídavné jméno mužského rodu končí na O, tak množné číslo bude končit na I
Časování slovesa to be cvičení - vyberte si pomocí filtrů

Číslo - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

 1. Nepravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen v angličtině Klíčová slova: angličtina, gramatika, mluvnice, ZŠ, cizí jazyk, 7. ročník, množné číslo, podstatné jméno: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve.
 2. ky na webu eMi
 3. ulém, přítomném i budoucím (Četl jsi? Nečtu. Budu číst.) podmiňovací - tvoří příčestí
Egyptské muzeum

Ryby a vodní živočichové. Zde jsou anglické názvy různých ryb a dalších živočichů žijících v moři. carp (množné číslo: carp) kapr. catfish. sumec. cod (množné číslo: cod) treska obecná. dolphin vzor: pekný cudzí číslo: jednotné: množné: jednotné: množné: jednotné: množné: Nominatív: pekný/pekná/pekné: pekní/pekné: cudzí/cudzia/cudzi Množné číslo a skloňování slova step. Schválně: tuhle jsem se zadrhla na dceřině školním úkolu, kdy zvířata obývala stepi/y a fakt jsem si nebyla jistá, co je správně. Jak se skloňuje step a podle jakého vzoru - kost? Odpovědět pytel množné číslo. Klikněte Zde:=> vk-gr.mega-prizes.ru. Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla. Vakuový pytel.