Home

Jak vychovávat indigové dítě

Jak vychovávat indigové dítě. - Respektujte ho jako sobě rovného partnera. Nemluvte s ním povýšeně. - Milujte ho bezpodmínečnou láskou a dávejte mu to stále najevo jakýmkoli způsobem. více » Jak je vychovávat? Když už takovému dítěti stanovíte hranice, jasně mu vysvětlete, k čemu to má sloužit, proč právě toto děláte. Příkazy bez vysvětlení u něj neobstojí. Když se dítě na něco ptá, dbejte na to, ať dostane potřebné odpovědi. Pokud je to jen trochu možné, ponechejte dítěti možnost volby jak vychovávat indigové dítě. Pravda o indigových dětech. Posted on Author . Indigové děti poprvé identifikovala parapsycholožka a médium Nancy Ann Tappeová (1931-2012). Tappeová u některých dětí údajně viděla indigovou modrou auru. Tuto pronikavou modrou auru má vyzařovat tzv. šestá čakra, sídlo intuice, tzv. třetí oko

Označení indigové dítě odvodila podle barvy jejich aury - indigová, která je zároveň jejich životní barvou. Tappeová vychází z teorie, že indigové děti mají předem dané poslání - utvořit na světě lepší místo pro život Rodiče totiž často nevědí, jak si svým trochu jiným dítětem počít. Mylně se domnívají, že třeba trpí nějakou poruchou chování nebo dokonce osobnosti a zamíří do psychologické ordinace. To je ale omyl. Indigové dítě žádnou poruchu nemá, jen se ho musíme naučit vychovávat trochu jinak Indigové děti prý samy cítí, že jsou urozené a předurčené. Podle toho by se s nimi mělo také zacházet. Oproti jiným vrstevníkům jsou indigové děti mnohem více sebevědomé a jen obtížně akceptují absolutní autoritu (např. vzdělávací systém). Nedokáží bezmyšlenkovitě přijmout různá nařízení. Zajímá je. Můj názor je, že každé dítě je výjimečné. A ať už je nebo není indigové od narození, všichni máme v této době stejný cílproto všechny děti je třeba vychovávat jako indigové. Ve všech lidech, kteří jsou právě inkarnováni na naší planetě dřímají schopnosti

Indigové dítě je dokonalý indikátor situace v rodině. Pokud se matka nebo otec v něčem přemáhají nebo dělají něco, co opravdu necítí, či lžou sami sobě, okamžitě se dítě začne stávat víc a víc problémovým. Bude na sebe neustále upozorňovat svým nesnesitelným chováním a nebo dokonce nemocemi Indigové děti poprvé identifikovala parapsycholožka a médium Nancy Ann Tappeová (1931-2012). Tappeová u některých dětí údajně viděla indigovou modrou auru. Tuto pronikavou modrou auru má vyzařovat tzv. šestá čakra, sídlo intuice, tzv. třetí oko. Tappeová v roce 1982 o těchto dětech napsala knihu s názvem Understanding Your Life Through Color Indigové děti jsou podle mého názoru jen velmi silné osobnosti a jako s takovými bychom s nimi měli jednat a vychovávat je, míní psycholog Radim Opatrný. Jiného názoru je ovšem psycholožka Zdeňka Kulichová, která se věnuje i mimoklinickým metodám psychologie, což znamená, že ve své praxi používá i postupy. Víte, jak tyto děti vychovávat a jak se indigo projevuje v dospělosti? Co jsou indigové děti? Termín indigové děti pochází od Nancy Ann Tappeové, ovšem zpopularizovali jej až manželé Lee Carol a Jan Toberová v roce 1988 knihou Indigové děti - Nové děti přicházejí! (The Indigo Children: The New Kids Have Arrived)

rodiče jsou často Indigové; vnitřní vládnoucí síly - má dcera mi jednoho dne myšlenkami sdělila: Musí to být, těžké, vychovávat zcela povznesenou bytost! A jakou měla pravdu! Tyto děti jsou starověké duše, které nemají trpělivost s omezeními, která pro ně jejich mladá těla představují Jak indigové děti vypadají? Dle zastánců této teorie přichází na svět indigové děti od druhé poloviny osmdesátých let minulého století. Když se na takovéto dítě kouknete, první, co by vás mohlo zaujmout je moudrý a dospěle působící pohled Co znamená výraz indigové děti? Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout.

Jak tyto děti vychovávat? Pokud si myslíte, že právě vy máte takovéto dítě budoucnosti, které je velmi nadané, zvídavé a chytré, přesto nesnadno vychovatelné, měli byste se řídit určitými zásadami. Nesnažte se dítě přimět k určité činnosti nátlakem, nebo smyšlenými tvrzeními

Jak přistupovat k indigovým dětem? Připustíme-li si tu možnost, že existuje svět mimo nás, nějaká vyšší moc a entita, nemůžeme přímo vyvrátit ani existenci indigových dětí. S ohledem na nejasné definice a koncept N. A. Tappeové je pak nasnadě otázka, jak indigové děti vychovávat? 1. Podporujte je a rozvíjejte Dítě vás bude vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti. Zdroj: Fenomén indigové barvy - Karolina Hehenkam Tyto děti se totiž vyznačují empatií a na rozdíl od dětí indigových jsou velice mírné. Křišťálové děti, tedy děti s absolutně čistou aurou v jemných a pastelových odstínech, se začaly rodit ve stejném období, jako děti indigové. Jejich úkolem je zlepšit svět. Většinou jsou však tiché, plaché, rezervované **JAK VYCHOVÁVAT INDIGOVÉ DÍTĚ: ** respektujte ho jako sobě rovného partnera. Nemluvte s ním povýšeně. milujte ho bezpodmínečnou láskou a dávejte mu to stále najevo jakýmkoli způsobem. nevyvolejte v něm pocit, že si vaši lásku musí zasloužit

S výrazem Indigové děti přišla poprvé žena jménem Nancy Tappe. Indigová barva není popisem barvy aury, jak se většinou uvádí, ale vychází z vjemu Nancy Tappe - ta totiž měla vzácnou poruchu označovanou jako synestézie. (Synestézie označuje spojení dvou či více vjemů - a tak někdo může například slyšet světlo, v ústech vnímat při jídle barvy či. Jste tady, abyste pomáhali dětem, aby si uchovaly a rozvíjely své duševní a duchovní dary. Informujte dospělé, jak přirozeně a bez použití chemikálií živit a vychovávat tyto zvláštní děti. Velmi malé Křišťálové děti a o něco starší Indigové děti jsou velice důležité pro budoucnost této planety

Pro rodiče Indigových dětí je to zvláštní výzva -jak vychovávat a kultivovat své jedinečné děti a zároveň jim pomáhat začlenit se a existovat v současné společnosti. Rodiče některých těchto Indigových dětí jejich odlišnosti milují a podporují. Jiné děti této barvy nejsou tak šťastné Jak vychovávat dítě s Downovým syndromem. Je potřeba si uvědomit, že výchova dítěte s Downovým syndromem bude složitější, zejména co se dosahování pokroků týče. Rodiče se musí obrnit notnou dávkou trpělivosti, nespěchat a do ničeho dítě nenutit. V tomto případě platí, že důraz se musí klást na kvalitu. Jde o děti (ale i dospělé), kteří mají indigovou auru. Což na první pohled laik nepozná. Ideální tedy je zajít za odborníkem a nechat si auru vyfotit. Pokud vy nebo vaše dítě má indigovou auru, pak vězte, že tímto okamžikem se pro vás mnohé mění. Indigové děti jsou totiž velice vyjímečné Naprosto chápu. Z vlastní zkušenosti vím jak těžké je vychovávat indigové dítě. Dcera chodí teprve do první třídy a i u ní se od začátku projevují potíže s uznávním autorit, je velice dominantní a ve svých sedmi letech se cítí být naprosto dospělá. Přesto vím jak moc potřebuje pevné zázemí a lásku

Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. Vědí, kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí Jak vychovávat indigové dítě: 2.11. Cizí jazyky u malých dětí; Dvojjazyčná výchova a dvojjazyčná výuka: 2.12. Respektujme vnitřní prostor dítěte: 3: 3/ Krmení a výľiva: 3.1.1: Co jíst a pít v těhotenství a v době kojení? 3.1.2 Dítě vás bude vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti. Převzato z knihy : Fenomén indigové barvy - Karolina Hehenkam Můj názor je, že každé dítě je výjimečné. A ať už je nebo není indigové od narození, všichni máme v této době stejný cíl...proto všechny děti je třeba vychovávat jako indigové. Ve všech lidech, kteří jsou právě inkarnováni na naší planetě dřímají schopnosti

 1. Varuje také před označováním dětí za indigové - pokud totiž budeme svého potomka vychovávat v přesvědčení, že je výjimečný, můžeme prý v něm vyvolat přehnaný pocit nadřazenosti a patologické chování, oddalovat návštěvu u specialisty a narušit potřebnou péči, které by se dítěti mělo dostat
 2. Indigové děti - děti a Dospělí narozeni od roku 1980 do roku 1999. Název dostaly podle barvy jejich aury - barva indiga ( tmavě modrá) Křišťálové děti - děti narozené po roce 2000, do roku 2010. Dokončují práci Indigových dětí. Děti jsou čisté, jako křišťál Duhové děti- děti narozené po roce 2010. Mají auru.
 3. uje modrá barva a není [
 4. O Indigových dětech a pro Indigové děti . Úvod - Blog. Blog. Narodilo se mi postižené dítě a manžel/ka se se mnou rozvedl/a. 23.10.2014 18:25. že něco udělal ošklivého a jediný způsob, jak jí vyčistit je radikální odpuštění a pokání. Někdo ale může mít hodnou karmu - darmu a můžese mu všechno dařit.
 5. kem a největším problémem byla ztráta dudlíku nebo potřeba mlíčka

Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti Jedna kartářka mi řekla, že jsem indigové dítě jak vyšitá. Nejdřív jsem nechápala, teď už vím. Na jednu stranu mě to mile překvapilo, jako bych byla výjimečná, na druhou si příjdu zvláštní.. jak jste přikládala příklad k Harrymu Potterovi-nebudu chodit s mudlou.. hledáme někoho, kdo nám je podobný.. což je pravda:/ale kolik jich je a kde se hledají??:

indigové děti jsou děti, které se začaly rodit po roce 1980, následují je děti Křišťálové a duhové narozené po roce 2000. Možná máte doma také dítě nové doby a absolutně si nevíte rady, co s ním dělat, jak s ním komunikovat či jej vychovávat. Vhodné také pro rodiče Křišťálových a Duhových dětí. POSMÍVÁNÍ se u dětí a jak s ním bojovat. Dětská upřímnost nás často přivede do úsměvných situací, ale co si budeme povídat, děti umějí být i zlé. Mnohdy za to může jejich výchova a postoje, které přebírají od rodičů. Právě ti by měli svým ratolestem jít příkladem, učit je, že jakákoliv odlišnost není. Tři matky se se svými dětmi shromáždily na hřišti. Jeden vzal a hodil písek do očí ostatních dvou. Jeho matka říká: Mám dítě - indigo! Musí se rozvíjet, experimentuje. Druhé dítě si vzalo všechny hračky pro sebe a nesdílí. Jeho matka vysvětluje: Mám velmi citlivé dítě, pokud už vzal do rukou plechovky a prachovku na písek, nemůže se s nimi rozloučit, je to. Za indigové děti bývají označovány děti, které se údajně narodily proto, aby udělaly svět lepším, mají jisté paranormální schopnosti a specifické chování a charakter, kterými se odlišují od ostatních dětí. Indigo je barva aury, která tyto děti provází.Poprv Děti, naši učitelé - nechme se dětmi vychovávat. z knihy Indigové děti - nová generace dětí. Všechny problémové či v něčem talentované děti nejsou indigové děti, a všechny indigové děti také nejsou problémové

Indigové děti vyžadují trochu jiný přístup - Dámská lig

 1. Křišťálové děti Zprávy o jedinečné generaci známé jako indigové děti pronikají do našeho kolektivního povědomí už od 80. let 20. století. Nyní, když tyto děti dospívají, k nám přichází zcela nová vlna bytostí známých jako křišťálové děti. Tyto bytosti se mezi námi začaly ve velkém objevovat v 90. letech, první jedinci však náš svět začali.
 2. Dítě s Aspergerovým syndromem působí dojmem, že si neuvědomuje nepsaná pravidla chování, tudíž dělá a říká věci, které druhé lidi urážejí, nebo prostě zlobí. Pro tyto děti bývají typické pravdivé a výstižné poznámky, které však v dané situaci nejsou vhodné a přivádějí druhé do rozpaků
 3. Nebude to výpověď dítěte, ale popis toho, jak indigové dítě vnímá svět kolem sebe, lidi, vztahy a co se s ním děje v různých situacích. Pokud jste rodiče nebo učitelé indigových, můžete nahlédnout do myšlení těchto lidí, do toho, co v nich je a co přinášejí na Zemi. A tenhle jejich dar se promítá i do školy.
 4. 9 znaků rebelské /možná indigové / energie: 1.Jsou velice intuitivní, citlivý, ale ví, co chtějí, ví, že život je o něčem více, než jak nám bylo říkáno. 2.Mívají problémy ve škole s autoritami, dogmaty, příznivci rutinypřišli sem proto, aby tato nefunkční pravidla narušili, změnili. 3.Nikam nezapadají
 5. Nevažte na svou lásku žádné podmínky. Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte
 6. Indigové děti a křišťálové děti je označení pro zrozence objevující se v posledních letech na naší planetě. Jedná se o děti, které disponují specifickými schopnostmi a mají významný podíl na tom, aby naše planeta Země vzkvétala a byla stále čistším a lepším místem k našemu bytí
 7. Jak vychovávat dítě | rady na výchovu s důrazem na rozvoj jeho osobnosti. Výchova dítěte je dlouhodobý a natolik složitý proces, že jej nelze obsáhnout a shrnout do několika odstavců. Pojetí výchovy mohou být různá, mohou se od sebe lišit, ale základ mají stejný - vždycky jde o vzájemné o..

jak vychovávat indigové dítě Bůh je jede

Psychologickeclanky

 1. Jak vychovávat indigové dítě - Respektujte ho jako sobě rovného partnera. Nemluvte s ním povýšeně. - Milujte ho bezpodmínečnou láskou a dávejte mu to stále najevo jakýmkoli způsobem. - Nevyvolejte v něm pocit, že si vaši lásku musí zasloužit
 2. Děti nové doby Indigové, křišťálové, hvězdné... Děti, které mohou změnit náš svět. Se vzestupem Země se rodí na planetu děti s vysokým stupněm intuice, rozšířeným vědomím a vysokými vibracemi. Tyto děti cítí jednotu a sounáležitost se vším kolem sebe. Mají otevřené srdeční centrum a centra mimosmyslového vnímání
 3. ka je také indigové dítě.Cítím to.Když jsem jí to řekla a ona si přečetla knihu,jenom mi přitakala a poděkovala mi, protože jí to pomohlo pochopit další věci a pomohlo jí to v duchovnímu růstu
 4. Známe pojem indigové děti, ale neuznáváme to, jelikož se jedná o názor sekty, se kterou my nesouhlasíme.Jestli vy se domníváte, že máte doma indigáčka, my bychom vám doporučovaly, zajít do Pedag. psychol. poradny a nechat si poradit, jak své dítě vychovávat
 5. Indigové, též i andělské, křišťálové nebo nové děti je pojmenování pro děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny 80. let 20. století. Indigové děti se ale mohly rodit i dříve, autorka termínu indigové děti - viz níže - například uvádí francouzskou vlastenk
 6. Jak vychovávat syna bez vzoru otce. Je důležitý fungující otec? Žalování u dětí. Jak jim vysvětlit, kdy je špatné a kdy je naopak potřeba vás informovat? Indigové děti. Jak je poznat a jak k nim přistupovat? Zubní kaz u dětí. Jakou vybrat plombu a kdy zvolit narkózu
 7. Indigové děti zkrátka v každodenních povinnostech nevidí žádný smysl, a tak vůbec nechápou, proč je po nich tak naléhavě vyžadujeme. Naopak, indigové děti nemají problém říct si o to, co chtějí. Mohou díky tomu působit trochu drzým dojmem, ale věřte tomu, že to nemyslí špatně ; Artová kniha pohádek

Indigové bytosti: Tak trochu jiné děti - MojeBetynka

Informujte dospělé, jak přirozeně a bez použití chemikálií živit a vychovávat tyto zvláštní děti. Velmi malé Křišťálové děti a o něco starší Indigové děti jsou velice důležité pro budoucnost této planety. Můžete pomoci zajistit jejich šťastnou budoucnost a já Vám v tom pomohu Proč a jak vychovávat své děti - YouTub . Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový Neostýchají se dát najevo své potřeby. Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy ; Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pre slobodné zdieľanie súborov Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici: 0 = nikdy. 1 = příležitostně. 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám) 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte) Test pro děti 6-10 le

Jak léčí DĚTSKOU mozkovou obrnu v Rusku - Prenatální život - DĚTI narozené po roce 2000 . 1. 11. 2012 Slova a hlasy dětí - myšlenky a úvahy... Celý příspěvek | Rubrika: DĚTI jsou květy života. Křišťálové DĚTI. 1. 1. 201 1001 rad, jak vypadat mladší Emma Baxter-Wright. 15 neocenitelných zákonů růstu John C. Maxwell epub. 200+1 Sudoku pro každého 3 Luboš Bokštefl kniha online. 77 inspirací pro zdravý život Roman Uhrin kniha. Adobe Photoshop CS4. Alchymistova šifra Kevin Sands epub

Jedna z nich se jmenuje Záchranný kruh pro rodiče: 10 rad, jak vychovávat děti pro lepší svět. Z této knihy pochází i následující komentář. mnohé domorodé kultury považují období mezi šestým a dvanáctým rokem dítěte za ideální pro osvojení a rozvinutí různých duševních a mentálních schopností a. Roční dítě nelze vychovávat A fyzické tresty pro roční dítě, to už je lehce mimo moje chápání. Ono to dítě v tomto věku není moc schopno pochopit (a dodržet), že něco nesmí. Naše Jůla reaguje na ne celkem dobře sama od sebe, má dovolené jedno šuple, co může rabovat, jinak nesmí, ale čas od času to samozřejmě udělá Eva-Maria Mora je přesvědčivě představuje jako děti světla, které se k nám inkarnují, aby splnily zcela určitou úlohu: Aby nastolily na Zemi proměnu, která pozdvihne vědomí lidstva na novou úroveň. Aktuální rádce, jak správně vychovávat děti, aby to odpovídalo změněným potřebám a vědomí dětí nové doby Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, vybudovala bych pro něho sebeúctu, a pak teprve dům. Prstem bych víc malovala a míň hrozila. Méně bych ho opravovala a víc si s ním hrála. Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala. Nestarala bych se o učení, ale prostě bych se... ————

Spory o to, jak správně vychovávat vlastního potomka, končí často rozpadem rodiny. Na vině nejsou ani tak revoluční trendy ve výchově, jako rodiče sami. Někteří psychologové tvrdí, že konflikty týkající se rodičovského přístupu k dětem přivádějí do jejich poraden stále víc lidí Čínská politika jednoho dítěte přinesla kdysi generaci dětí, kterým se říkalo malí císařové. Jediné ratolesti rodičů byly často obtloustlé a rozmazlené. Teď roste nová generace. Jsou to takové křehké sněhové vločky, říká spisovatel Paul French, zakladatel firmy Access Asia, která se zabývá výzkumem trhu Jak vychovávat děti. PŘEHRÁT V JAZYCE. Jak vychovávat děti. Tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci; a budeš je vštěpovat svému synovi.. ( 5. Mojžíšova 6:6, 7) Když Jehova vytvořil rodinné uspořádání, stanovil, že odpovědnost za děti budou mít rodiče. ( Kolosanům 3:20) Jako. Pokud indigové dítě nemůže žít svůj život podle nejvyšších principů, jak jim samo rozumí, pak může být depresivní a mít sklony k sebepoškozování. Komunikace. Rádi se pouští do rozhovorů jdoucí do hloubky, komunikace je pro ně věcí citu, výměny názorů a léčení Děti nové doby, jak je nazvala psychoterapeutka a autorka knihy Fenomén indigové barvy Carolina Hehenkamp, pozorují rodiče často s údivem už od narození. Dítě se na matku dívá jakoby vědomým pohledem

Indigové děti. Jak je poznat a jak k nim přistupovat ..

 1. Indigové děti: Atlantida Kapitola čtvrtá Kapitola čtvrtá: Ve třech je síla Jednací místnost v centrále IWA byla asi tak útulná jako průměrná cela pro nejtěžší případy v psychiatrické léčebně, akorát že byla o mnoho větší, což na útulnosti nepřidávalo, spíše naopak
 2. ek a i otců, mým záměrem není někoho přesvědčovat, jen odhalit.
 3. V podstatě splácím dluh za to, jak mi moc pomohla, ovšem nejen z tohoto důvodu, ale proto ,že jsem indigové dítě a vyslali mě sem, abych pomáhala světu.To je můj úkol, to je má mise. Jsem indigové dítě a svět tu pomoc potřebuje

INDIGOVÉ A KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI CESTY K SOBĚ - internetové

 1. Jak rozvíjet a vychovávat děti již od narození. prevence poruch učení a chování. Nejste si jisti, zda-li je vývoj Vašeho dítěte plynulý, harmonický a odpovídající věku? Chcete jej přirozeně rozvíjet a pomoci tam, kde se již vyskytly problémy se soustředěním a výchovou (nezvládnutelné a zlostné děti) ?.
 2. Hyperaktivní dítě - jak mu pomoci? Mimo vhodné terapie s psychologem v poradně je důležité pro rodiče, kteří mají doma hyperaktivní dítě, zaměřit se i na tyto aspekty v jeho životě: Podpořit své hyperaktivní dítě ve schopnosti soustředění: střídat relaxaci s dobou koncentrace, aby se dítě příliš neunavilo
 3. Matka by ráda slyšela, jak zařídit, aby ji dítě poslouchalo, aniž by ho však musela vychovávat. Protože jeho křehká dušička nesnese omezování, zákazy, příkazy, důslednost, nedejbože zvýšený hlas či trest typu zákaz televize
 4. Způsoby výchovy dítěte. Vychovávat děti není snadné, žádný univerzální způsob výchovy neexistuje. Dobře vychovávají ti rodiče, kteří dokáží dítě přijímat, očekávají od něj zralé chování, poskytují mu jasná pravidla. Pravidla v rodině prosazují a dokáží přikázat nebo i potrestat. Dítě povzbuzují k.
 5. Není to ale stoprocentní indigové dítě. Pokud jste si nápadně často poznačili hodnocení 3, můžete vycházet z toho, že máte v rodině ryzí indigové dítě. U dětí s hodnocením 2 a 3 je velmi důležité, abyste si udělali čas a začali přemýšlet o tom, co to pro vás znamená. Vychovávat dítě nové doby je.

Indigové děti :: Moji anděl

10 Projevů, podle kterých poznáte, že jste rodičem duchovně probuzeného dítěte. Výchova dítěte vyžaduje oběti, vaši stálou pozornost a hodně vaší energie. Věci se však ještě více zkomplikují, když je dítě, které vychováváte, výjimečně duchovně nadané. Musíte být připraveni čelit neobvyklým výzvám Dítě vás bude vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti. Zdroj: Fenomén indigové barvy - Karolina Hehenkamp II Děti DĚTI Již sem na naši Zemi začala přicházet vlna duší z Orionu, planety moudrosti. Jsou to děti indigové, křišťálové a duhové, které se rodí osvícené. Bohužel kvůli nízkým vibracím kolem nich se mnohé před svými schopnostmi uzavírají, nebo stahují část energie své duše a jsou autističtí Kytičko jak to řekl....zamrazilo mě. Jeho bratr Martin, (moje indigové dítě) jako malý kluk často pronášel větu není to jídlo otrávené???? Nechápala jsem. Jeho averze vůči jídlu je dodnes. Je velmi podezřívavý, na každém žvanci studuje datum spotřeby a jídlo starší 1 den nepozře. Prostě NE Chcete dobře vychovávat své děti? RESPEKTUJTE je. Dávejte jim BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. Milujte je a dávejte to najevo jakýmkoliv způsobem. Dejte jim možnost VOLBY. Dejte jim SVOBODU, aby se mohly rozvíjet, v rovnováze s dohledem a bezpečnými hranicemi. Stanovete HRANICE na jejich ochranu, ale ne libovolné

Jakmile si všimneme, čemu se u svých dětí chceme vyhnout, nastavujeme nový model pro nové generace. Obzvláště důležité je to pro indigové a křišťálové děti, což je přesně ten důvod, proč se tolik snažíme být bdělými, angažovanými rodiči, kteří jsou vždy k dispozici. Ale ve své snaze být lepšími rodiči. děti dnešní doby. Naše mysl a vědomí přeskočily na vyšší vývojový stupeň, a podle toho se rodí děti. Tito jedinci se v menší míře rodili i dříve, např. říká se, že Johanka z Arku byla indigová. Pro generaci indigových dětíje důležité rozvinutí šesté čakry, třetího oka. Tyto děti přicházejí na svět s.

Pravda o indigových dětech

Chuť, čich, hmat, sluch, pohyb, naslouchání, komunikace, tvořivost. Děti se potřebují učit celou svou bytostí. Nemohou jen sedět, poslouchat, zapisovat si a následně být zkoušeny (jak to probíhá povětšinou ve škole), pak se děje to, že se nudí, zlobí, otupí, nejsou motivovány a potřebují se někde vybít Dítě se hrne na sedačku k okénku a maminka usedá proti němu. Autobus se ještě ani nerozjel a chlapeček už okupuje sedadlo naproti. Matka jen rezignovaně přihlíží. Přijde zastávka, přistoupí cestující a matka si bere dítě na klín, aby uvolnila sedačku staré paní. To ale neměla dělat Eva-Maria Mora je přesvědčivě představuje jako děti světla, které se k nám inkarnují, aby splnily zcela určitou úlohu: Aby nastolily na Zemi proměnu, která pozdvihne vědomí lidstva na novou úroveň. Aktuální rádce, jak správně vychovávat děti, aby to odpovídalo změněným potřebám a vědomí dětí nové doby Rodiče a učitelé mohou při snaze je vychovávat narazit na nemalé problémy. Děti narozené zhruba od roku 1982 jsou skutečně jiné, nelze je přirovnat k žádné předešlé generaci. I kdyby mediální pozornost nedosáhla ničeho jiného, alespoň pomůže prosadit nové způsoby výchovy a vzdělávání Juvenilní justice. Vládám odkaz na pořad o juvenilní justici - mechanismech odebírání dětí v zahraničí, kterážto praktika má být brzo uplatňována i zde (Istambulská smlouva, GREVIO, OSPOD atp.). Všichni rodiče i lidé plánující děti by měli zbystřit! Krádeže dětí, vyhazovy z práce a vězení za jednu po zadku.

Na své první dítě si však počkala až do padesátky! V lednu roku 2017 se jí narodil chlapec, který dostal jméno Eissa. Zpěvačka se několikrát nechala slyšet, že mateřství není procházka růžovým sadem. Být pracující matkou je opravdu náročné. Vychovávat malé dítě je navíc po padesátce dost těžké Tereza měla jasnou představu, jak jednou bude vychovávat své dítě. Nepřála si, aby na ní bylo závislé. Proto zvolila možná trochu drsný přístup, kterému bezvýhradně věřila. Ne tak už její manžel Pro sestavení horoskopu je nutný čas narození, takže hlídejte při porodu! Skvělá kniha je Jak vychovávat děti podle hvězd Marie Svobodové (vydala Fontána). Speciálním výchovným problémem jsou tzv. indigové děti (více článků na Osudu, internetová poradna). Rodí se zhruba od roku 1994 a od letopočtu 2000 jejich podíl. Indigové děti ? děti nové doby Péče o domácnost je péčí o život (Nepříznivé vlivy technické společnosti na rodinu) Děti jsou našimi modely lásky (První duchovní učitel dětí) Jak vychovávat dítě a ?nezbláznit se? Strom, les a dřevo v životě člověka (Nebezpečné dřevotřísky. Strom je živá bytost

Indigové děti mají být naší budoucností

Pravda o tom kam se poděly normální děti. Ještě než vám napíšu moji pravdu na toto téma, je nutné upozornit, že jako každý článek z mého pera, je potřeba číst mezi řádky. Není potřeba se mnou souhlasit, ale budu ráda, když se zamyslíte a zkusíte se podívat stejným směrem (úhlem pohledu), kterým se dívám. Ve chvíli, kdy Mina na základě rozhovoru s kartářkou nadhodí, že dítě, které nosí v lůně, bude indigové (tedy vyvolený spasitel z jiné galaxie nebo whatever), dovede se tomu Jude ještě zasmát a zeptat se, jestli tedy bude něco jako rytíř Jedi (což pobaví zase část publika, které ví, že Adam Driver bude hrát v nových Hvězdných válkách) Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Správná výchova dítěte neexistuje, existuje jen výchova špatná. Každé dítě se narodí svobodné. Cílenou výchovou z něj vytvoříme něco, co už se nedá nazvat svobodným člověkem, ale člověkem, který sám sobě nebude rozumět. Jak dalece si rodič nerozumí

Křišťálové děti: 23 způsobů, jak je rozpoznat magazín

Křišťálové děti patří spolu s perleťovými a diamantovými dětmi mezi dlouho očekávané tzv. Duhové děti (Rainbow children). Jejich podstatou je duhově bílé světlo, jemné jako mlhovinka, které však na rozdíl od perleťových dětí obsahuje proměnlivé zastoupení barev v závislosti na okolních podmínkách Indigové děti v dospělosti Najčítanejšie články. Indigové děti jsou charakterizovány jen velice vágně a obecně. Pominu-li, že neexistuje jakýkoli důkaz jejich existence, bývají popisovány asi takto:Dobrý den, nabízím pomoc s překladem z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtinyVážený K, Ten okopírovaný koment tm patřil podobným jako jste Vy Jak nejlépe prožít těhotenství, co očekávat při porodu, možné komplikace. Rady pro výběr pomůcek, jak kojit a krmit dvojčata, vztahy s dalším sourozencem, jak dvojčátka vychovávat v různých věkových etapách (aby byla zachována jejich Druh produktu: Elektronická kniha

Indigové děti - jen pouhý koncept nebo skutečnost

Kouzelníci, gorily či lední medvědi děti mívají obvykle mnohem intenzivnější sny než dospělí. Plné fantazie a pohádkových bytostí, ale také děsivé a strašidelné. V každém snu se odrážejí jejich pocity, potřeby a konflikty, které velmi emotivně prožívají. Autoři na mnoha příkladech ze své dlouholeté praxe ukazují, co jednotlivé sny znamenají, co. Přijely nás sem zde vychovávat i když jsme v roly rodičů, prarodičů, opatrovatelek, a také i těch různých jiných vztahů co s nimi máme mnohdy. Přeji vám hezký den, nebo dobrou noc pokud to čtěte až posud. Chtěla jsem vám přiblížit jako to je na jiných planetách v Univerzu s dětmi a rodiči a jak tam žijí. Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokume Indigové, křišťálové a duhové děti. Již sem začala přicházet vlna duší z Orionu, planety moudrosti. Tyto menší místní školy budou vychovávat spokojené, vyrovnané a dobře vyvinuté děti, připravené na Zlatý věk. jak se z aur dětí zvedá strach a stoupá jako temný mrak, aby byl přeměněn na světlo

Indigové děti Doktorka

Eva-Maria Mora/ Fontána, vázaná, 207 stran, ISBN 978-80-7336-588-2 Příchod andělských dětí Nový svět Nová generace Nová výchova Proč je stále víc Makrobiotika řešíme na Jíme Jinak. Stejně jako tisíce zdravých receptů pro lepší zdraví. Začněte online kurzem zdarma

Indigové a křišťálové děti CESTY K SOBĚ - internetové

Přečteno 7423 krát.Nástup Druhé Morálky ve 21. století Je psáno, že nejprve musí nastat odstoupení od Boha. Tuto větu si Církevní Organizace vykládají jako odliv členů z jejich vlastních řad, což je manipulativní interpretace. Všeobecné odstoupení od Boha se samozřejmě týká VŠECH lidí, nejen těch, kteří věří v pravého Boha nebo navštěvují nějakou. Andělské poselství. 742 likes. Neco mezi nebem a zem Uvidíte děti, které si vzpomenou, jak chodit a jíst, mnohem dříve, bez tréninku. Bude to rychlejší než staré paradigma, a rychlejší než kdy viděli lékaři, kteří se zabývají rozvojem dětí. Bude to mimo měřítko. Připravte se na to; je to instinkt. Je to prostě chemie. Je to lépe fungující DNA Jak vychovávat dítě s ADHD - témata, diagnózy Na této stránce naleznete veškeré informace o tématu: Jak vychovávat dítě s ADHD. Jsou zde články, související nemoci, diagnozy a další inf