Home

České Radiokomunikace vyjádření k existenci sítí

Vítáme Vás na stránkách formuláře online žádosti o vyjádření Českých Radiokomunikací. Formulář Vám poskytne snadnou a rychlou formu vytvoření žádosti a jejího následného doručení k vyjádření Českým Radiokomunikacím. Obecné informace. Pro úspěšné vydání stanoviska je rozhodující následující České radiokomunikace. Toggle navigation. Zpracovávám, prosím čekejte... Formulář žádosti. Vyberte, kam chcete pokračovat . Nová žádost Digitální dokumentace.

Získejte vyjádření o existenci sítí. České Radiokomunikace a.s. Ulehčete si práci s podáním žádosti o vyjádření pomocí jednoho webového formuláře snadno, hromadně a online Vyjádření o existenci sítí; Dokumenty ke stažení; Nalaďte se na digitální vysílání CR Vyjádření doručené elektronickou cestou má po vytištění stejnou právní hodnotu jako to tištěné společností CETIN a.s., Máte možnost zažádat o trasu vedení komunikační sítě ve formátu DGN V.8., Pokud máte následující dokumenty, přiložte je k žádosti Zadání žádosti o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury ( TI ) Služba Žádost o vyjádření k existenci TI je určena pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí prostřednictvím internetu. Formulář Žádost je určen k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci TI. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítí vůči zájmové.

Vyjádření k sítím. Služba Vyjádření k existenci sítí je webová aplikace určená pro podání žádosti o vyjádření k existenci elektronických komunikací sítí ve správě společnosti ČD - Telematika a.s. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítí elektronických komunikací vůči zájmovému území žadatele v rámci předprojektové přípravy, zpracování. České radiokomunikace - Žádosti o vyjádření k existenci sítí; Geoportál skupiny ČEZ - Data o poloze technické infrastruktury; E.ON - Připojení k distribuční síti, technické informace; MERO ČR - Mezinárodní ropovody; NET4GAS - Vyjádření k existenci sítí plynárenských zařízen

Nová žádost - cra

  1. Sdělení o existenci sítí Sdělení o existenci sítí využijte k snadnému a rychlému získání všech potřebných informací o průběhu sítí a poloze našeho zařízení v elektronické podobě
  2. Zajišťujeme mezinárodní hlasové a datové služby více než 200 telekomunikačním operátorům po celém světě, prostřednictvím přípojných bodů v Londýně, Vídni, Bratislavě, Frankfurtu, Budapešti, Bělehradě a Hongkongu. OVĚŘIT DOSTUPNOST ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ
  3. České Radiokomunikace zahájily vysílání přechodové sítě DVB-T2 z vysílačů Kleť a Mařský vrch, v obou případech na kanálu 27. Současně posilují signál zprovozněním dalších dokrývačů - Zdíkov, Loučovice, Volary a Týn nad Vltavou České Radiokomunikace a.s. Kromě vysílacích služeb se zaměřujeme na propojování světa televize, rádia a internetu
  4. České radiokomunikace - vyjádření k existenci sítí 171 Kč Radonový index 2 200 Kč Technická zpráva - statik 8 420 K

Home Page [ochranasiti

České Radiokomunikace a

Zjednodušuje proces vyjádření k existenci inženýrských sítí. • Na straně žadatele, příjemce žádosti i příslušného úřadu. Přístup ke službě. • Veřejný přístup -z webu měst / krajů -pro širokou veřejnost • Registrovaní uživatelé -z portálu MAWIS -pro profesionální stavebníky • Občané ČR -z Portálu občana -pro uživatele s elektronickou identitou podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí je možné na adrese http://vyjadrovani.tlib.mvv.cz/ • Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec • České Radiokomunikace a. s., oddělení ochrany sítí, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 (kat

Datové centrum, přenos dat, cloud cra

Rychlý kontakt. OptoNet Communication, spol. s r.o. Červený Kříž 250 586 01 JIHLAVA. IČ: 27750132 DIČ: CZ27750132. info@optonet.cz tel: +420 564 040 15 - vyjádření o existenci sítí České Radiokomunikace, ze dne 08.06.2012 - vyjádření o existenci sítí RWE, ze dne 23.05.2012 Stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Navrhovatel má právo vlastnické k pozemku, dotčenému stavbou, a dále má smlouvy o práv Revitalizace náhonu a malá vodní elektrárna, řeka Dyje ř.km 239,860 - 239,535, včetně napojení na elektrickou síť a přeložky sítí technické infrastruktury, obnovy mostku, zpevněné plochy a terénních úprav (dále jen stavba) na pozemku parc. č. 29, 201, 1379/1, 1383, 1387/1, 1387/6 v katastrálním území Vranov nad Dyjí

České radiokomunikace a. s. Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem. T-Mobile Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a.s. Dle druhu záměru a jeho umístění mohou být požadována i další stanoviska a vyjádření ostatních správců (vlastníků) technické infrastruktury Zjednodušuje proces vyjádření k existenci inženýrských sítí výčet k.ú. České Radiokomunikace a.s. 247 38 875 Elektronicky elektronické komunikace obecná geometrie KOMTHERM spol. s r.o. 257 88 001 Poštou tepelné sítě obecná geometrie Vodárna Plzeň 601 62 694 Elektronicky vodovody a kanalizace Kombinace (výčet k.ú. Vyjádření k technickým sítím. Poskytování údajů o poloze sítě elektronických komunikací (SEK) Podání žádosti o vyjádření je možné provést pouze elektronicky v internetové aplikaci (vstoupit do aplikace můžete zde) Stiskem klávesy DELETE vymažete vybrané polygony. Zásilka vám bude doručena na adresu, kterou jste zadali v kroku 1. Pokud se adresa zadaná v kroku 1 liší od adresy, kam chcete vyjádření doručit, zadejte, prosím, doručovací adresu v tomto kroku 4 Vodafone - Vyjadřování o existenci sítí elektronických komunikací. Úvodní stránka

Vyjadřování o existenci sítí - CETI

T-Mobile - Vyjádření k existenci sít

· Vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska napojení stavby a současně vyjádření o existenci sítí v místě stavby (ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, / vyjádření k projektové dokumentaci, smlouva o připojení, popř. vč. Vyjádření síťařů (vlastníků technické infrastruktury) ke stavebnímu záměru. k existenci podzemních sítí a zařízení ve správě níže uvedených společností (ochranné pásmo), k napojení na zařízení v jejich správě/vlastnictví, České radiokomunikace, a.s., oblast Východní Čechy, o.z., 570 01 Litomyšl. Žádost o vyjádření k existenci sítí společnosti NEW TELEKOM, spol. s r.o. Vyjádření k existenci sítí - UNI Promotion za New Telekom 2019. Žádosti o vyjádření k existenci sítí prosím podávejte prostřednictvím našeho webového formuláře https://vyjadreni.nej.cz. V případě dotazů či problémů se zadáním žádosti nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy vyjadreni@nej.cz. Pro další podrobnosti a kontakty pro vytyčení prosím. Tato služba umožňuje elektronické podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací. Podat žádost Podat jednorázovou žádost o vyjádření (bez přihlášení). Prodloužení vyjádření Podat žádost o vyjádření, která navazuje na v minulosti již podanou žádost (vztahuje se na stejnou akci)..

Vyjádření kexistenci podzemních a nadzemních sítí spol. České radiokomunikace, a. s. ze dne 13.12.2017, zn. UPTS/OS/183641/2017. Vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. ze dne 05.01.2018, zn. 240200/25/18/Ha. Vyjádření kexistenci sítí - Konverse stávajících objektů technické infrastruktury na budovu pro. — vyjádření ze dne 15.9.2020, č.j. 202007 13/TPČ k projektové dokumentaci. • České Radiokomunikace a.s. — vyjádření ze dne 24.8.2020, Zn. UPTS/OS/253744/2020 k existenci podzemních a nadzemních sítí společnosti a podmínkách její ochrany. • Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí — souhrnné. - vyjádření o existenci sítí České Radiokomunikace, ze dne 08.06.2012 - vyjádření o existenci sítí RWE, ze dne 23.05.2012 Stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Navrhovatel má právo vlastnické k pozemku, dotčenému stavbou, a dále má smlouvy o práv

V průběhu projektu jsme si nechali zaslat vyjádření o existenci sítí od: E.ON - plyn, elektřina Čevak - voda České radiokomunikace - kabely obec Vitín - kanalizace Níže je uveden seznam správců inženýrských sítí, kteří byli v rámci studie osloveni s žádostí o vyjádření k existenci sítí v zájmové lokalitě. Konkrétní vyjádření správců jsou přiložena v dokladové části studie. CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) České radiokomunikace a.s České Radiokomunikace, a.s., Odd. Poskytování sítí, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 elektronicky na: vyjadreni.sitel@sitel.cz (ne pro zasílání projektové dokumentace k vyjádření) TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s., K Ćervenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3. Důvod žádosti. Název stavby. Zbývá 220 znaků z 220. Žadatel je. Fyzická osoba Právnická osoba. Důvod žádosti. Vyberte Havárie (voda, plyn, elektřina atp.) Sdělení o poloze a průběhu plynárenského zařízení Předprojektová příprava Povolení stavby - územní režim Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP. Tím došlo k ukončení vysílání této televizní stanice v naší nabídce. České Radiokomunikace ukončily ze soboty 31. října na neděli 1. listopadu 2020 existenci Regionální sítě 8, která byla jediným zdrojem distribuce stanice Barrandov News

Žádost o vyjádření. Vyjádření provozovatele Vám poskytneme na základě žádosti zaslané na jeden z níže uvedených kontaktů. K žádosti přiložte snímek z katastru s vyznačením zájmové oblasti, a kompletní posuzovanou dokumentaci. Pro přiložení dokumentace o velikosti nad 10 MB je nutné rozdělit dokumentaci do více. VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon dohledání a vytýčení vodovodních a stokových sítí v terénu; Kontakt: oddělení technické dokumentace (Dykova 3, Praha 10) Vodovod Tel.: 221 501 134, e-mail: jiri.kosak@pvk.cz. Kanalizace. Tel: 221 501 130, e-mail: miroslav.bezdek@pvk.c

Jak se postaví staronové vedení Českého rozhlasu k digitalizaci rozhlasového vysílání? Přežije digitální stanice Leonardo, nebo ji prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan zruší? A zruší rozhlas u všech svých stanic funkce ředitelů? O tom všem by měla rozhodnout programová. Jihočeský kraj nabízí svým občanům bezplatnou službu UtilityReport, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci sítí.Pomocí webové aplikace může žadatel podat žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním správcům inženýrských sítí prostřednictvím jednoho formuláře

Certifikací DVB-T2 ověřeno prošlo přes 1 200 přijímačů. Zásadní vliv na rozhodování diváků při koupi nového televizoru nebo set-top-boxu letos hrála pečeť DVB-T2 ověřeno, jíž České Radiokomunikace označují přijímače DVB-T2/HEVC, které prošly certifikací a splňují minimální technické požadavky pro příjem českých sítí DVB-T2 podle tzv INFORMATIVNÍ PŘEHLED PODKLADŮ K ŽÁDOSTI - (pouze orientační) stavební úřad Vranov nad Dyjí o Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu. o Aktuální kopie katastrální mapy (z Katastrálního pracoviště Znojmo, Pražská 63a/2734, Znojmo, tel.515224006) včetně pozemků ve zjednodušené evidenci

Vyjádření k sítím - cdt

2 x paré (stavební záměr v k.ú. Vranov nad Dyjí), 3 x paré (ostatní) Dokumentace stavby podle dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006. Sb. (územní rozhodnutí, společné povolení) Projektová dokumentace dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb. (ohlášení stavb Žádost o vyjádření k existenci sítí lze podat prostřednictvím elektronické služby e-UtilityReport na adrese České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 k Telefónica O2 Czech Republic a.s., J. Babáka 11, Brno - vyjádření k existenci podzemních sítí; SELF servis s.r.o., Pálavské nám.11, 628 00 Brno - vyjádření k ex. podzemních sítí (Telnice) VIVO CONNECTION spol. s r.o., Nádražní 7, 664 51 Šlapanice - vyjádření k ex. podzemních sítí (Sokolnice K.Poláčka 3152, pošt.př.26, 470 02 Česká Lípa Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k napojení a zásobování el. energií, dále vyjádření k PD, Teplická 874/8, Děčín-Podmokly, 405 02 Děčín Vyjádření GasNet služby s.r.o. k napojení a zásobování plynem, dále vyjádření k PD

Portál územního plánování Územně plánovací podklady (ÚPP

Zde je žadatel systematicky, krůček po krůčku, veden k vyplnění formuláře pro vytvoření žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Tento vyplněný formulář včetně zákresu stavby pak žadatel rozešle elektronicky všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně, tedy. DOKLADY K ŽÁDOSTI - OBECNĚ - 2 - 3 x PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, vþetn energetického štítku, řešení odvádní dešťových vod, požární zprávy - VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ (viz. níže uvedeno) - ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTENÝCH ORGÁNŮ (viz. níže uvedeno) - VYJÁDŘENÍ OBC

Sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuc

h) RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření k existenci sítí č.j. 316/10/173 ze dne 05.02.2010, k PD č.j. 1700/10/173 ze dne 17.06.2010 12) V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu. Údaje o produktovodní trase a stanoviska k existenci podzemních sítí naší společnosti je možné využít výlučně k účelu k němuž byly vydány. Česká geologická společnost GEOFOND, Kostelní 26, 170 00 Praha 7 8.12.2009 (Posláno e mailem) K tomuto ÚP sdělujeme, že naše vyjádření čj. 333/XI - České Radiokomunikace, a.s. - stanovisko k existenci sítí ze dne 14.4.2011 pod značkou ÚPTS/OS/66564/2011 - Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí- stanovisko ze dne 8.11.2010 po

Operátoři a partneři - CETI

i) Šumavské vodovody a kanalizace a.s., - vyjádření k sítím a vyjádření k PD č.j. Sa/2009/590349 ze dne 11.05.2009, TO/2008/580465 ze dne 30.06.2008. j) Technické služby města Klatov ze dne 28.04.2009, vyjádření k PD zele V termínu 7.-10.9. proběhl upgrade aplikace <i>UtilityReport</i>. Zásadními úpravami aplikace určené pro generování žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jsou: video návod, změna designu, ověřování adres i IČ vůči centrálním registrům, nové mapové okno, zabezpečení dat v souladu s GDPR

Vyjadreni ceske radiokomunikace a) pokud předáváte

Předmět. Zadání dle projektová dokumentace řeší souvislou údržbu resp. opravu povrchu ul. Zámecké v Klímkovicích. Stávající komunikace bude opravena formou výměny krytu ze stávajícího nezpevněného štěrkového krytu na kryt ze žulové dlažby. V rámci opravy bude rovněž obnoveno stávající odvodnění Vyjádření k sítím Pro zákazníky. Teplo a chlad Dodávky zařízení Služby Pro zákazníky Vyjádření k sítím. O společnosti Newsletter Přihlaste se Zapomenuté heslo? Více o ČEZ ON-LINE. Snížil se vám výkon výměníku tepla? Zvýšila se hlučnost otopné soustavy? Nedotápí vám radiátory?. Formulář Žádost je určen k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci TI. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítí vůči zájmové oblasti žadatele. Our tracking system has found the location of IP 93.153.117.1 at latitude 50.0848 and longitude 14.4112 in the Czech Republic Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Liberec k zásobování pitnou vodou a odkanalizování, dále vyjádření k PD, Sladovnická ul. č.p. 1082, Liberec 30 Vyjádření provozovatele (vlastníka) telekomunikační sítě k napojení a k PD (CETIN, a.s., event. jiný operátor photos-mid Obrazový archiv Ke stažení jsme pro vás připravili několik fotografií nejen členů vedení společnosti. mail-new-mid Kontakt pro média Tento email je určen pouze novinářům. Tým tiskového oddělení nemá přístup k zákaznickým datům. Kontakt pro média. E-mail: media@vodafone.cz

Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti ze dne 7.8. 2017 - České radiokomunikace a.s.: vyjádření č. j. UPTS/OS/199834/2018 ze dne 15.8.2018; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3. Dnešním dnem byla tato data od poskytovatele České radiokomunikace zcela smazána a v datech ÚAP nahrazena aktuálními. Zásadními úpravami aplikace určené pro generování žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jsou: video návod, změna designu, ověřování adres i IČ vůči centrálním registrům. Vyjádření k existenci vodohospodářského zařízení vydala KrVaK s.r.o. Horní Branná dne 31.8.2009. Postoupení podání Muzeu Českého ráje Turnov učinil Archeologický ústav AV ČR Praha dne 7.11.2009. Vyjádření k podzemním sítím vydaly České radiokomunikace, a.s., Praha dne 13.10.2009 pod zn. ÚTS/P 50655/09