Home

Ústavní systém české republiky, 5. vydání

Ústavní systém České republiky, 5. vydání. Autoři analyzují ústavní systém České republiky v jeho normativním kontextu. Zkoumají především postavení a vzájemné vztahy ústavních orgánů, Parlamentu v pojetí neúplného bikameralismu daného postavením Poslanecké sněmovny a Senátu, prezidenta republiky, vlády. Nechybí ani predikce vývoje ústavního systému po změnách, které přinesla přímá volba prezidenta republiky. Kniha je uvedena kapitolou o ústavním vývoji před vznikem samostatné České republiky. Vydalo nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 516 stran, 5. vydání, 2013 ISBN 978-80-7380-423- Autoři analyzují ústavní systém České republiky v jeho normativním kontextu. Zkoumají především postavení a vzájemné vztahy ústavních orgánů, Parlamentu v pojetí neúplného bikameralismu daného postavením Poslanecké sněmovny a Senátu, prezidenta republiky, vlády, ministerstev a správních úřadů a soudů, tvořících soustavu soudnictví a Ústavního soudu. Ústavní systém České republiky, 5. vydání - Aleš Gerloch. Autoři analyzují ústavní systém České republiky v jeho normativním kontextu. Zkoumají..

Ústavní systém České republiky, 5

  1. Kupte knihu Ústavní systém České republiky, 5. vydání - Aleš Gerloch s 3% slevou v e-shopu za 572 Kč v knihkupectví Booktook.c
  2. Ústavní systém České republiky, 5. vydání - Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek v 3 obchodech na Zboží.cz. Srovnejte ceny, přečtěte si recenze, najděte podobné produkty a příslušenství
  3. Ústavní systém České republiky, 5. vydání - Aleš Gerloch. Booktook.cz. Rok vydání: neuveden ISBN: 978807380423
  4. Páté vydání promítá do textu změny, ke kterým v ústavním právu došlo za poslední dva roky, mj. řadu významných nálezů Ústavního soudu k základním právům a svobodám a dopady koronavirové pandemie na ústavní systém, zejména na dělbu moci, na výklad ústavního zákona o bezpečnosti ČR a na volební právo

Kniha Ústavní systém České republiky, 5

Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České republiky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 5. vydání, Plzeň 2013. 12. Jan Wintr: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evroého a mezinárodního), Aleš Čeněk, Plzeň 2018. Politický systém České republiky Autor: Cabada, Ladislav a Vodička, Karel Nakladatel: Portál EAN: 9788073678937 ISBN: 978-80-7367-893-7 Popis: 1× kniha, vázaná, 488 stran, česky Rozměry: 16,3 × 23,5 cm Rok vydání: 2011 (3. aktualizované vydání 2018 Ústavní systém České republiky Přednáška představí pojem konstitucionalismu jako právně filozofického termínu, okolnosti jeho vzniku a úlohy v současném pojetí vztahu jednotliv‑ Gerloch, Aleš, Hřebejk, Jiří, Zoubek, Vladimír. Ústavní systém České republiky. (5. vydání!) Plzeň: Vy

Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.. Na základě ústavního zákona o československé federaci z roku 1968 nejenže 1. ledna 1969 vznikla Česká socialistická republika, ale bylo také počítáno s přijetím republikových. KÚP FPR ZČU IČ: 49777513 Telefon/fax: +420377637441 Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň DIČ: CZ 49777513 E-mail: jurcova@kup.zcu.cz 3 Doporučená literatura: • Antoš, M. Principy voleb v České republice •Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. •Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb Ústavní právo, 5. vydání Klíma Karel 978-80-7380-606-4 Ústavní systém České republiky, 5. vydání Gerloch Aleš, Hřebejk Jiří, Zoubek Vladimír 978-80-7380-423-7 Úvod do kriminalistiky, 3. vydání Straus Jiří a kolektiv 978-80-7380-367-4 Úvod do studia politické vědy Cabada Ladislav 978-80-7380-076- ně GERLOCH A., HŘEBEJK J, ZOUBEK V.: Ústavní systém České republiky, 5. vydání, nakl. Aleš Čeněk, Plzeň 2013, s. 233. 10) Tímto nálezem bylo zrušeno ustanovení občanského soudního řádu znemožňující soudní pře-zkum rozhodnutí o uložení pořádkových pokut, které Nejvyšší kontrolní úřad ukládal kontrolo

Ústava a ústavní systém meziválečného Československa

Video:

Ústavní systém české republiky, 5

  1. Kupte knihu Ústavní systém České republiky, 5. vydání - Aleš Gerloch s 3% slevou v e-shopu za 572 Kč v knihkupectví Booktook.c
  2. Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU (LEGES) (5. doplněné a aktualizované vydání) Autor: Vlastislav Man, Karel Schelle. V prodeji Dvacet let Evroé úmluvy v České republice a na Slovensku Autor:.
  3. Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva Autor: Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s. Cena: 449 Kč Objednat. Srovnávací ústavní právo (5., přep. a dop. vyd.) Autor: Josef Blahož,.
  4. Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva 5. vydání - Michal Spirit . Ústavní systém České republiky 5. aktualizované vydání . Obchodní právo - Rozehnal Aleš a kolektiv . Soubor zákonů Správní právo. Stav ke dni 1.9.2020, Brožovaná.
  5. Principy českého ústavního práva (5. vydání) Jan Wintr Skladem. 5 366 K č 390 Kč-15 % Srovnávací ústavní inženýrství Politický systém České republiky Karel Vodička Skladem
Ústavní právo a státověda II

Ústavní systém České republiky (1994) Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek / Prospektrum spol. s.r.o. popis: Autoři analyzují ústavní systém České republiky Ústavní systém České republiky základy českého ústavního... 4 vydání 1 poptávka Farmakologie Seš. 1 [Určeno] pro... 1 poptávka Vabank od 100 Kč 1 poptávk Gerloch, Aleš: Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva, 2002 Název: Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva Autor: Gerloch, Ale

4) Sněmovní tisk 506 počítá se zavedením klouzavého mandátu pouze pro poslance s odkazem na jeho komplikovanou aplikaci u senátního většinového volebního systému. 5) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 26. 6) GERLOCH, A., J. HŘEBEJK a V. ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 5. vyd Předseda vlády České republiky je hlavou vlády České republiky, z hlediska protokolu čtvrtý nejvyšší ústavní činitel státu. Sídlí v Kramářově vile v Praze. Od prosince 2017 je předsedou vlády Andrej Babiš z hnutí ANO 2011, podruhé jmenovaný v červnu 2018.. Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky.Jestliže dvakrát neuspěje při sestavení vlády (vláda. Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva Jazyk: česky Rok vydání: 2002 Rok vydání: 2004 Autor Voříšek, Vladimír Více 160 Kč. Přidat do košíku. Velký domácí právník. Tento vztah není právně upravený, což je logickým vyústěním skutečnosti, že ústavní systém České republiky vychází z principu reprezentativního, a nikoliv imperativního mandátu poslanců a senátorů (čl. 26 Ústavy ČR) a že poslanec a senátor vykonávají Zasílání aktuálního vydání na e-mail Historie a současnost Třetí, aktualizované a rozšířené vydání Předkládaná práce je klíčovou studijní příručkou k politickému systému České republiky. Vyprodání prvního i druhého vydání a neutuchající zájem o tuto publikaci byly impulzem k jejímu třetímu vydání, reflektujícímu všechny volby a politické události do konce roku 2010

Kniha Principy českého ústavního práva, 5

Kniha: Ústavní systém České a Polské republiky po přistoupení k Evroé unii Autor: Věra Jirásková Ve dnech 23. a 24. září 21 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konal II. česko-polský právnický seminář Ústavní systém České republiky - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Publikace zohledňuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2006 a výsledky senátních a komunálních voleb v říjnu 2006. Z celkového synchronického pohledu je zachycen stav politického systému České republiky v létě roku 2007

V knize Ústavní systém České republiky se píše, že základem pro život člověka ve svobodné a demokratické společnosti jsou práva a svobody občanů, právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svoboda, právo na lidskou důstojnost a čest, právo vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí, svoboda pohybu a pobytu, a řada ostatních práv a svobod Ústavní systém České republiky, 5. vydání - Aleš Gerloch . Autoři analyzují ústavní systém České republiky v jeho normativním kontextu. Zkoumají především postavení a vzájemné vztahy ústavních orgánů, Parlamentu v pojetí neúplného bikameralismu daného postavením Poslanecké sněmovny a Senátu, prezidenta. Historie a současnost Třetí, aktualizované a rozšířené vydání Předkládaná práce je klíčovou studijní příručkou k politickému systému České republiky. Vyprodání prvního i druhého vydání a neutuchající zájem o tuto publikaci byly impulzem k jejímu třetímu vydání, reflektujícímu všechny volby a politické.

A. Gerloch, J. Hřebejk, V. Zoubek: Ústavní systém České ..

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Patrik Němeček Přímá volba prezidenta a její dopady na ústavní systém České republiky 5.5. Ústavní soudnictví v České republice.. 394 ČÁST TŘETÍ: SROVNÁVACÍ ÚSTAVNÍ PRÁVO A VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA..... 397 KAPITOLA I: Poměr mezinárodního práva a práva vnitrostátního.. 398 1. Přístupy k řešení otázky vztahu mezinárodníh

Hospodářská a ekonomická trestná činnost VSF

Politický systém České republiky , autoři: Karel Vodička Ladislav Cabada, rok vydání: 2007 Antikvariát s více než 34 674 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:0 Prodám: Správní právo, 8.vyd. (popsaná) - 250 Kč Obhájce v trestním řízení, Leges, 2011 - 350 Kč Civilní právo procesní, 8. vyd. (popsaná) - 350 Kč Civilní právo procesní (popsaná)- 250 Kč Závazkové právo - 500 Kč Ústavní systém České republiky, 5. vydání (popsaná) - 250 Kč základy závazkové. Struktura Parlamentu České republiky. Základní rozdíly mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Základní charakteristika legislativního procesu (proces přijímání zákonů) Postavení vlády a prezidenta republiky v ústavním systému ČR. Charakteristika základních lidských práv v ČR. Základní popis struktury státního. První republika - stranický systém, právní úprava postavení politických stran 9. První republika - volby a volební systém 10. První republika - menšiny (německá, slovenská, zakarpatoruská, židovská otázka) a národnostní politika 11. Druhá republika z hlediska ústavního 12. Stranický systém v období Druhé republiky 13 Pramenem ústavního práva jsou ústavy a obecně zákony, zejména zákony, které jsou např. v ČR součástí ústavního pořádku, volební zákony, jednací řády obou komor parlamentu, akty hlavy státu (vyhlášení amnestie, vyhlášení výsledků referenda, apod.), ústavní zvyklosti, mezinárodní a vnitrostátní smlouvy apod

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 29. května 1997 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Š. proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. listopadu 1996, sp. zn. 2 A 6/96, kterým byla zamítnuta žaloba do rozhodnutí ministra pro hospodářskou soutěž ze dne 20. května 1996, čj. R 26/95, t a k t o : Návrh se z a m í t á Abecedně Dle roku 1. vydání Dle hodnocen (2002) Ústava České republiky v praxi (2009) Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu (2007) Ústavní systém České a Polské republiky po přistoupení k Evroé unii; Komentáře (0) Knihy (5) Diskuze (0) V bazaru (1) Hodnocení (0

Kupte knihu Politický systém České republiky (Karel Vodička, Ladislav Cabada) s 11 % slevou za 722 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 21 miliónů titulů Text posledního vydání byl opraven, rozšířen a v některých kapitolách nahrazen studiemi současných badatelů v souladu s novějšími objevy a poznatky. Ústavní systém České republiky: základy českého ústavního práva / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek. - 3. aktual. a dopl. vyd. - Praha : Prospektrum.

České tranzice: Druhá republika, Protektorát a exil, Třetí republika (24. března) Druhorepubliková éra: ústavní a stranicko-politické proměny, ústava Slovenského státu. Protektorát a exil: systém protektorátní správy, opozice a odboj, východiska rekonstrukce politického systému po osvobození 5 Je tedy zcela logické, že v rámci porevoluþních změn po roce 1989 a návratu k demokracii byl tento model a orgán prokuratury opuštěn a transformován do státního zastupitelství dnešní podoby. 1.2. Státní zastupitelství, jeho úprava a zařazení v právním systému České republiky Česká republika: USNESENÍ: Ústavního soudu : Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů: účastníků řízení, čímž byli vystaveni faktické diskriminaci, která je důsledkem obecného fungování systému speciálního školství. Tím údajně došlo k porušení čl. 1. Vydání Z 978-80-245-1696-7 Československo v proměnách komunistického režimu Rataj, Jan, Houda, Přemysl 2010 Z 80-7175-077-8 Ústavní systém. České republiky: Základy českého ústavního práva Gerloch, Aleš- Hřebejk, Jiří- Zoubek Vladimír 2002. 2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vliv výkladu pravomocí prezidenta ČR na jeho postavení v ústavním systému vypracoval samostatně a citoval jsem všechny použité zdroje. V Olomouci dne 24. 8. 201

4. Základy ústavního práva: Pojem, systém a prameny ústavního práva. Ústava jako základní zákon ČR. Ústavní základy České republiky a jejího právního systému. Přímá a zastupitelská demokracie. Ústavní systém České republiky, moc zákonodárná, výkonná a soudní Téma/žánr: politický systém - politický systém -- Československo - Česko, Počet stran: 374, Rok vydání: 2003, Nakladatelství: Porta Obsah: Abstrakt. že jak ústavní systém České republiky, tak i smluvní systém evroé unie jsou založeny a vycházejí ze stejných zásad a principů, které jsou společné všem členským státům evroé unie.12 Jinými slovy, že evroá unie stojí na stejných principech a hod-notách jako Česká republika a lisabonská smlouv

Kvetena ceske republiky 5 Sleviste

5.Subjekty práva a právní vztahy. 6.Aplikace práva orgány veřejné moci a dotváření práva soudy. 7.Interpretace práva, její metody, právní odpovědnost a druhy deliktů. 8.Právní řád České republiky a proces tvorby práva v ČR. 9.Pojem a funkce státu, vztah k právu, legalita a legitimita státní moc rozšírené hľadanie. Odporúčame; Pripravujeme; Novinky; Antikvariát; Inde nekúpite; 0,00 € 0 ks tovar Druhá část podá výklad ústavního systému, otázek dělby a kontroly moci a institucionálního ukotvení systému. Ve třetí část se posluchači seznámí s vývojem stranického systému a hlavními politickými událostmi české politiky 90. let. Metody výuky Prezenční forma Jedna 2 hodinová přednáška a jeden seminář týdně

Předměty - Informační systém - Univerzita Karlov

Vedle toho Ústavní soud v tomto nálezu též konstatoval, že z čl. 11 odst. 3 Listiny vyplývá, že vlastnické právo není absolutním a ničím neomezeným právním panstvím nad věcí, nýbrž má plnit a současně též plní i jiné funkce. Ústavní a právní systém České republiky vychází jednak z principu, že. Kniha Ústavní právo a státověda II. díl, 2. vydání, Pavlíček Václav a kolektiv, Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního. V usnesení ze dne 1. září 2009 č. j. Pl. ÚS 24/09-16 o odkladu vykonatelnost rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ústavní soud konstatoval, že předmětné rozhodnutí má smíšenou povahu: obsahuje prvky normativního právního aktu a zároveň. Česká stomatologická komora zveřejňuje seznam všech zubních lékařů v České republice s povinnými údaji dle zákona č. 220/1991 Sb., ve znění zákona č. 111/2007 Sb., který je průběžně aktualizován dle změn ohlášených zubními lékaři. Hodnotí splnění podmínek pro vydání Osvědčení. d) kreditní systém Právnická fakulta Univerzity Karlovy uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. Je jednou ze čtyř původních fakult této univerzity založena 1348

Politický systém České republiky - Ladislav Cabada, Karel

Ústavní systém České republiky, Základy českého ústavního práva, Gerloch/Hřebejk/Zoubek, 4.vydání (2002) - str. 189 ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:navigace Upravi při schvalování Ústavy České republiky je dekonstitucionalizována a je spolu s Ústavou znovu publikována ve sbírce zákonů jako příloha usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LZPS jako součásti ústavního pořádku ČR, nestojí tedy jako samostatný ústavní záko Gerloch Aleš & Hřebejk Jiří - Ústavní systém České republiky (6954409937) Vystavit v této kategorii. Aukro Knihy a časopisy Knihy Odborné Právnická literatura . Rok vydání. 1994. Počet stran. 240. Kniha je v perfektním stavu vydána nakladatelstvím Prospektrum na vydání. zákon. ze dne..1999, ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady . č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: Čl. I. Ústavní zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky se mění a doplňuje takto: 1 Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho daňového systému na začátku roku 2020

Tento systém trestů je tedy zákonným zása- Při rozhodování o vydání do ciziny soud posuzuje otázku přípustnosti vydání (§ 380 odst. 1 trest. republiky. Základy českého ústavního práva. 4. vyd. Praha: Prospektrum, 2002; Hood, R., Badinter, R. Th Soudní systém (podkapitola 11.6) a Místní státní správa a samospráva (kapitola 12), in: Karel Vodička, Ladislav Cabada: Politický systém České republiky, Portál, Praha 2007, 2. aktualizované a rozšířené vydání, str. 278-293 a 299-320 (spolu s Karlem Vodičkou resp. Karlem Vodičkou a Ladislavem Cabadou Popisek: Český prezident Miloš Zeman reklama. Vážený pane předsedo, vážení soudci Ústavního soudu České republiky, dovolte mi, abych se na Vás obrátil jako amicus curiae a zejména jako hlava státu odpovědná za ústavní stabilitu České republiky Politický systém České republiky je podle čl. 5 Ústavy České republiky ve spojení s čl. 22 Listiny základních práv a svobod založen na volné (svobodné) soutěži politických stran. Ústavní pořádek tak předpokládá zprostředkování názoru voličů nejen svobodnou volbou svých zástupců (čl. 21 odst. 1 Listiny.

Knihy | Odborná literatura a právnická literatura Aleš Čeněk

Ústava české republiky Ústavní systém České republiky Dělba moci ve státě Volební systém České republiky Ústava České republiky Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č 2. vydání. Plze ň: Aleš Čen ěk, 2009. 4 GERLOCH Aleš, H ŘEBEJK Ji ří, ZOUBEK Vladimír, Ústavní systém České republiky. 4. Aktualizované vydání. nakladatelství Prospektrum, 2002. str. 123 5 Trest odn ětí svobody je stanoven za p řekážku volebního práva v z. č. 54/1990 Sb. v § 2 odst. 3 písm. b), z Kurs předpokládá základní orientaci studentů v ústavním systému ČR a ochotu studovat nálezy Ústavního soudu a rozsudky Evroého soudu pro lidská práva, které budou v kursu rozebírány Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU - II. česko-polský právnický seminář Grinc, Jan - Jirásková, Věra Zpráva o mezinárodní konferenci věnované dvoustému výročí přijetí Všeobecného občanského zákoník

z mocí (prototypem je ústavní systém USA), kdežto parlamentní systém vychází z modelu pružné dělby moci, které se ovlivňují a sebou vzájemně prostupují.8 Příkladem tohoto typu systému dělby moci je ústavní systém České republiky 3 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3. vydání politickÝ systÉm a politickÉ strany ČeskÉ republiky petr hušek, josef smolík politickÝ systÉm a politickÉ strany ČeskÉ republiky 20˚ Marková H.: Daňový systém České republiky po vstupu do EU (The tax system of the Czech Republic after EU accession, Nalogovaja sistema Češskoj respubliky posle prisojedinenija k Evropejskomu Sojuzu) in Ústavní hodnoty evroých zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21. století - nové pohledy a.

Read Wikipedia in Modernized UI. Předseda vlády České republiky Předseda vlády České republiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva Diplomová práce Legislativní přílepky Zpracoval: Jan Volráb Konzultant: Mgr. František Korbel, Ph.D ZÁPAOČSKÁ UNIVRZIT A V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra ústavního a evroého práva POSTAVENÍ A VÝZNAM MEZINÁRODNÍCH SMLUV O LIDSKÝCH PRÁVECH V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE David Kuhn Vedoucí práce: JUDr.Jana Odehnalová, Ph. D. Plzeň, 201 Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí Ústavní systém České republiky, 5. vydání. Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek. Aleš Čenek,s.r.o. (2013

Premiér Babiš bude sám o sobě masívním problémem pro ústavní systém České republiky - zátěžovým testem, jaký ještě od roku 1989 nikdy nenastal. Pokud by měl Babiš na Hradě takto okatě stranícího spoluhráče, orbánizaci a berlusconizaci České republiky můžete mít prakticky za jistou věc Ústavní a politický systém České republiky a jeho reformy (Brunclík 2008 a 2014, Balík et al. 2011, Just 2012, Kopeček - Mlejnek 2013, Kubát 2013, Lebeda 2004, Šedo 2009). Politické strany a stranický systém České republiky po roce 1989 (Hloušek - Kopeček 2004, Malíř - Marek 2005, Hanley 2011, Havlík 2014) Modul právo poskytuje studentům primární orientaci v právním systému a právním řádu České republiky, informace o základních principech práva mezinárodního a práva Evroé unie. Cílem modulu je, aby Klíma, K. Ústavní právo. 5. rozšířené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk , 2017