Home

Strakonický hrad Historie

Střípky z historie. Území kolem řeky Otavy bylo osídleno dávno před vznikem kamenných hradů i tribunových kostelů. První Slované přišli do tohoto kraje asi v průběhu 8. století. Jak vypadal středověký strakonický hrad se můžeme jen domnívat, ale určitě víme, že se o něm zmiňuje listina Václava I. v roce 1235. Strakonický hrad je výjimečnou památkou, a to jak po stránce historické, tak i architektonické. O jeho počátcích není mnoho údajů. Z pramenů víme jen to, že již kolem roku 1243 stál na soutoku řek Otavy a Volyňky palác obývaný jak pány světskými, Bavory erbu střely, tak johanity, představiteli rytířského. Hrad Strakonice je gotický hrad a barokní zámek s kostelem svatého Prokopa ve městě Strakonice na soutoku zlatonosné řeky Otavy a Volyňky. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka ČR

V roce 1694 bylo velkopřevorství trvale přestěhování do Prahy. Tím význam Strakonic začal pomalu upadat, hrad byl opuštěn a začal pomalu chátrat. Mezi lety 1714 a 1721 byl postaven barokní palác a později zahrada s altánem. Tím byl stavební vývoj dokončen Hrad Strakonice. Zastavení ve strarém čase. 29.06.21 , 09:00. Strakonice a okolí - před Infocentrem pro seniory. Nordic walking s Jaroslavou Procházkovou. každé červnové úterý procházky nordic walking okolo Strakonic, trasy dlouhé 5 - 10 km info: J. Prokopová tel.: 731 538 867 nebo infocentrum pro seniory

HRAD STRAKONICE : Střípky z histori

Strakonický hrad 63% 14x Hrad města Strakonice se nachází přímo v jeho středu na levém břehu Otavy. Mimo hradu jsou zachovány kostel, pivovar, nádvoří a věž zvaná Rumpál. Historie hradu je silně spjata s historii celého města. Hrad. Oficiálním rokem příchodu řádu na strakonický hrad je rok 1243. Z toho se dochovala listina, v níž Bavor ze Strakonic daruje právě rytířům řádu svatého Jana Jeruzalémského kostel a dům s výjimkou domu knížecího. Od té doby jsou historie řádu a strakonického hradu spojeny na dlouhá staletí Strakonický hrad byl 16. srpna 1995 prohlášen národní kulturní památkou. Proto se k dotazu pisatele vyjádřil Státní památkový ústav (NPÚ) v Praze. Z hlediska památkové péče se nedomnívám, že by došlo k nějakému omylu, ujistila pracovnice NPÚ Dagmar Šťovíčková Od roku 1421 se po zničení pražského sídla řádu husity stal strakonický hrad sídlem velkopřevorů a konventu, kteří odtud spravovali své komendy v českých zemích až do konce 17. století. Strakonice se tak v husitské a pohusitské době staly nejvýznamnějším sídlem johanitského řádu Strakonický hrad vznikl zřejmě ve 13. století. Patřil Bavorům ze Strakonic, kteří již v polovině 13. století darovali část hradu rytířskému řádu johanitů. Strakonice se staly sídlem velkopřevorů řádu, který postupně ovládl celé strakonické panství a od roku 1402 mu patřil celý hrad

Strakonický hrad Město Strakonic

  1. Po třicetilé válce hrad upadá, velkopřevorové ztrácejí o Strakonice zájem, jsou zde stále méně a úřadují z Prahy. Také se již kolem roku 1654 objevují na nedaleké Střele jezuité, kteří na zámku pobývají až do r. 1773, kdy jejich řád upadl v nemilost. Rozpory mezi městem a jeho vrchností se začínají prohlubovat
  2. Strakonický hrad - 23. 3. 2015 - Roman Novák. Mohutná stavba v samém centru města Strakonice je kombinace gotického hradu a zámku s prvky barokního slohu. Zámecká část obsahuje také kostel svatého Prokopa a celý komplex se nachází na soutoku řek Otavy a Volyňky. Historie komplexu
  3. Strakonický hrad patří k nejstarším v Čechách. Byl majetkem českých velkopřevorů johanitského řádu a po staletí jejich sídelním hradem
  4. Hrad, jehož část johanitům (maltézským rytířům) věnoval křižák Bavor I. roku 1234, přešel na řád celý. Stalo se po roce 1421, kdy byla zničena komenda řádu v Praze, velkokomtur se přestěhoval s rytíři do Strakonic
  5. Středověké dějiny města jsou pevně spojeny s historií strakonického hradu, který založil v první třetině 13. století šlechtický rod Bavorů. První písemné zprávy o Strakonicích jsou datovány do roku 1235. Na soutoku řek Volyňky a zlatonosné Otavy vzniklo ze čtyř osad město Strakonice, pošumavské město dudáků

Za třicetileté války byl Strakonický hrad dvakrát vypleněn. Na počátku 16. století, za Jana z Rožmberka, došlo k pozdně gotické úpravě. Byla postavena věž Jelenka a přistavěno druhé patro hradního paláce, také se zřídili reprezentační místnosti v renesančním slohu v severním křídle Strakonický hrad. | foto: ROP Jihozápad Historie hradu ve Strakonicích sahá do 13. století a je spojená s rodem Bavorů a řádem Rytířů sv. Jana. Zajímavé události na hradě, život a význam johanitského řádu pro město Strakonice mapuje prohlídka hradních prostor s průvodcem Strakonický hrad, hrad, rod Bavorů, komenda, 13. století, architektura, echy Abstract Theme of my thesis is Strakonice Castle and Commandry, where the House of Bavor and the Knights of Malta lived abreast for almost two centuries. Initially, my thesis will follow up the development of settlement of Prácheň region, especially of the Strakonic V současné době prochází strakonický hrad rozsáhlou rekonstrukcí, v jejímž rámci budou vybudovány jedinečné expozice dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a Suverénního řádu maltézských rytířů. Rekonstrukce je spolufinancována z prostředků IROP, MMR a Jihočeského kraje v. Dle popisu Augusta Sedláčka z roku 1897 doplněný obrázky z různých dob a zdrojů. Hrad Strakonický, v rovině při městě Strakonicích postavený, obdržel jméno své po osadě, která tu byla dříve, než založen byl. Zakladatel tedy nemoha si jiné příležitější místo voliti, nucen byl jej postaviti v pouhé rovině a podlé toho také zpevniti

Kde: Strakonický hrad, Strakonice. Štítky: Výstavy Strakonice historie válka protektorát jižní čechy jarní výstavy. Kam v Jižních Čechách na výlet? Poblíž akce Strakonicko a vznik Protektorátu Čechy a Morava můžeš navštívit i zajímavé historické památky, přírodní památky nebo jiné akce v okolí Abstrakt (česky) Tématem mé bakalářské práce je strakonický hrad a komenda, kde vedle sebe po téměř dvě století žili Bavorové a maltézští rytíři. Nejprve se práce bude zabývat vývojem osídlení Prácheňska, zejména Strakonicka, od nejstarších dob až do 13. století. Dále představí rod Bavorů a řád. Středověké dějiny hradu jsou spojeny se šlechtickým rodem Bavorů. Přicházejí do Strakonic kolem r. 1200 (to byli ještě komorníky biskupství Olomouckého). V roce 1235 se však mezi svědky na listině Václava I. již objevuje jméno Bavor ze Strakonic

Strakonice (hrad) - Wikipedi

Historie obce Strakonice. Středověké dějiny města jsou pevně spojeny s historií strakonického hradu, který založil v první třetině 13. století šlechtický rod Bavorů. První písemné zprávy o Strakonicích jsou datovány do roku 1235.. Na soutoku řek Volyňky a zlatonosné Otavy vzniklo ze čtyř osad město Strakonice, pošumavské město dudáků Strakonický hradStrakonice, Strakonicko, Jižní Čechy. Strakonický hrad. Na ostrohu nad soutokem Otavy a Volyňky ve Strakonicích se vypíná středověký hrad. Vznikl již ve 13. století a se svou gotickou věží Rumpál je celý hradní komplex dominantou jihočeského města. Hrad prochází již několik let rozsáhlou rekonstrukcí Do národního povědomí se zapsalo zejména díky divadelní báchorce Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla. Historie: První písemná zmínka o Strakonicích pochází z první poloviny 13. století. Středověké dějiny města jsou pevně spojeny s historií strakonického hradu, který tou dobou založil šlechtický rod Bavorů Majitelka hradu Opálka: Koupě byl jen začátek, následovalo i studium archeologie. 13.7.2021. Daniela Loudová. Reportérka. Napište mi. Učaroval jí rozpadlý a zdevastovaný hrad Opálka u Strážova na Klatovsku. Marcela Radlingerová jej proto koupila a snaží se ho opravit. Nejen pro sebe, ale hlavně pro další lidi /FOTOGALERIE/ Hrad Kokořín je cílem výletů již od 18. století. Tehdy ovšem ještě byl zříceninou. Rád k němu později chodil i Karel Hynek Mácha. Díky tomu, že si hrad oblíbil nejznámější český romantický básník, dnes prostory hradu ukrývají právě i expozice českého romantického umění 19. století

Území kolem řeky Otavy bylo osídleno dávno před vznikem kamenných hradů i tribunových kostelů. První Slované přišli do tohoto kraje asi v průběhu 8. století. Na úsvitu dějin Jak vypadal středověký strakonický hrad se můžeme jen domnívat, ale určitě víme, že se o něm zmiňuje listina Václava I. v roce 1235 poprvé a nezpochybnitelně Buzice (též Hrad) jsou panské sídlo na pomezí tvrze a hradu na jihozápadním okraji stejnomenné vesnice u Blatné v okrese Strakonice.Na levém břehu řeky Lomnice jej založili příslušníci rodu Buzických z Buzic.Sídlo bývá tradičně řazeno mezi tvrze, ale Tomáš Durdík jej na základě rozsahu stavby a jejího prostorového vztahu k vesnici, existenci rozsáhlého. Z náměstí jsme naše kroky nasměrovali zpět k řece a na Strakonický hrad v centru města. Cestou jsme objevili městský pivovar s prodejnou - neodolali jsme a nakoupili si upomínkové předměty. V Městském pivovaru založeném v roce 1649 se vaří pivo Dudák Moderní historie Rychmburku: V roce 1945 byl velkostatek i hrad znárodněn a byl zde zřízen domov pro staré občany. Lesy velkostatku byly přiřazeny ke státním lesům. V letech 2007-2021 sloužil jako domov pro duševně nemocné dospělé. Dne 22. května 2021 se hrad po 70 letech otevřel veřejnosti Strakonický hrad také ležel uprostřed mnoha rybníků, z nichž největší byl zřejmě rybník Svatováclavský. Rozprostíral se na místě dnešního areálu ČZ a zasahoval až do míst, kde stojí dnešní Fezko. nevěřil by, že 7.6. oslaví své 86. narozeniny. Stejně dobře jako v historii se vyzná i v mykologii.

Městský hrad je historickou dominantou - Strakonický dení

Ale vyplatilo se. Propojení dávné historie s výtvarnými díly se mimořádně povedlo. Pokud byste si chtěli udělat výlet na hrad a prohlédnout si současně i výstavu, otevřeno je do konce srpna vždy v úterý - neděli od 9 do 18 hodin, a od 1.- 30. září vždy od 10 do 17 hodin Je tomu 19 let, co se na Horním hradě, jinak zvaném Hauenštejn, začala měnit historie. Před 19 lety koupil zchátralý hrad Pavel Palacký, potomek spisovatele Františka Palackého

Hrad Strakonic

HRAD STRAKONICE. Strakonický hrad z první poloviny 13. století je u nás zcela ojedinělým případem spojení slavné komendy (řádu) Johanitů s řádovým sídlem Bavorů ze Strakonic do společného opevnění Necelých pět kilometrů od Bavorova se na skalnatém vrchu Malošín tyčí zřícenina hradu Helfenburk. Svou rozlohou patří mezi největší v České republice. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Na Helfenburk se můžete vypravit i se psy. Velkým lákadlem pro turisty je pak přenocování na nádvoří hradu

Velká část historických Strakonic zmizela během 20. století; zbouraná byla jak židovská čtvrť, tak rodné domky národních buditelů i pitoreskní domky na nábřeží Otavy.V moderním městě proto hraje hlavní roli strakonický hrad s Muzeem středního Pootaví.Jednotlivé expozice se věnují tradiční výrobě fezů, motocyklům, zbraním a dudákům, nahlédnete i do. Starojický hrad: velké jubileum. Jedna z hlavních dominant Novojičínska, která se i ve 21. století hrdě tyčí na vrcholku Starojického kopce (496 m. n. n.) v letošním roce oslavuje 775 let od první písemné zmínky. Ta se přesně datuje na 14. července roku 1240, ale předpokládá se, že byl hradní komplex, který nahradil.

Okres Strakonice - Historie a umění - Hrady a zámk

Strakonický hrad, foto: Muzeum Středního Pootaví V únoru 2021 bychom zahájili zkušební provoz a už teď mohu říci, že expozice Řádu maltézských rytířů bude patřit k tomu nejlepšímu, co můžete v České republice vidět, uzavřel náměstek hejtmana Pavel Hroch Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Povážská Strakonice, z. s. © 2021 Základní škola Povážská | Vytvořil: Bc. Tomáš Vlasák Prohlášení o.

Rokokový sál opraveného hradu ve Strakonicích zdobí

Historická dlažba zůstala na nádvoří hradu - Strakonický dení

Vodní hrad Švihov, mimochodem sídlo pohádkové Popelky z legendární pohádky Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku, je jeden z nejmladších českých hradů, který byl postaven v letech 1480-1489. Je tvořen dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí postavenou na baště Na soutoku, odkud pramení historie vzniku Strakonic, leží hlavní památka Strakonický hrad. Na hradě naleznete směsici různých stylů. Tato pamětihodnost je prohlášena za národní kulturní památku. V jeho interiéru naleznete Muzeum středního Pootav. Strakonická televize vysílá ze satelitu ASTRA 3B a v pozemním vysílání (příjem přes přístroj set-top box) prostřednictvím programu Regionálnítelevize.cz a to v těchto časech: premiéra týdenního bloku začíná vždy v pondělí v 20:40 hodin. Reprízy můžete vidět v úterý 0:40, 4:40, 8:40, 12:40 a 16:40 hodin, dále v. V duchu výzvy Oživme Kámen si můžeme procházet kapitoly historie hradu a podívat se také na unikátní archivní snímky jeho prostor s mobiliářem, který byl po vyvlastnění hradu zničen nebo rozkraden. Seznámit se můžeme také s posledním hradním pánem Antonínem Fleissigem (1871-1959), který ho zakoupil v roce 1916 a. Hrad je zpřístupněn návštěvníkům po celý rok. Prohlídku tvoří jedna trasa bez průvodce. Kromě milovníků historie a kultury jsou tu častými hosty i filmaři. Točila se tady celá řada pohádek a filmů (např. Sedmero krkavců, Lotrando a Zubejda, Jak chutná láska, Bathory a další

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zapomenutý a znovuobjevený hrad Vízmburk v Havlovicích na Trutnovsku, který ležel několik století zakrytý v zemi na zalesněném pahorku a při archeologickém výzkumu v 70. letech 20. století se mu začalo říkat východočeské Pompeje, se v sobotu odpoledne oficiálně otvírá veřejnosti. Bude to poprvé od 15. století, kdy do něj budou moct vstoupit. Jan Michálek: Pravěké nálezy z areálu národní kulturní památky Strakonický hrad (Archeologické výzkumy a nálezy v letech 1937-2006) / Vorgeschichtliche Befunde und Funde im Areal des Nationalkulturdenkmals Strakonicer Burg. (Archäologische Grabungen und Funde in den Jahren 1937-2006)

Řeklo by se, že stačí vybílit a místnosti budou zase jako nové. Strakonický hrad ale prochází generální opravou a památkáři renovaci berou zgruntu. Při ní objevili krásu, která pod nánosy omítek byla skryta celá století Marcelu Radlingerovou učaroval rozpadlý a zdevastovaný hrad Opálka u Strážova na Klatovsku, koupila ho a snaží se ho opravit. Ale ne jen pro sebe, hlavně pro lidi, už letos tam proto chystá velké akce. V rozhovoru pro Deník prozradila, co prožívala, když hrad poprvé viděla, ale i o pracích, které jsou již hotové, i o tom, co plánuje do budoucna. Návštěvníci se mohou.

Historie. 1367 - získání várečného práva. Dne 8. prosince roku 1367 byla Bavorem IV. vydána oficiální listina, která měšťanům umožnila získat várečné právo. Z každé várky piva se pak následně odváděla daň v podobě jedné tuny mláta a 3 (případně 4) denárů pasovských pro rychtáře. Výroba piva v. Z dalších historických zápisů historici vyčetli, že hrad zanikl ve třetí čtvrtině patnáctého století v době česko-uherských válek. Roku 1511 už zpustla i nedaleká ves Hrádek a o šestadvacet let později nikdo nežil ani na hradě v Rychtářově Jak jsme žili - Historie hradu Střekov | Foto: archiv Muzea V úterý pokračuje v Týdeníku Ústecko seriál Jak jsme žili na Ústecku. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Ústecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992 Tip na výlet: K Trutnovu láká vojenská historie i rozhledy od Stachelbergu. dnes 05:54. Čtenář reportér. Milovníci vojenské historie, zvyklí z jižní Moravy na množství řopíků a několik o něco větších pěchotních srubů, budou ve svém živlu, pokud se vydají na výlet mezi Trutnov a Žaclér, kde najdou mocnou tvrz na. Historie hradu Šternberk. Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí. Hrad Šternberk založil v polovině 13. století pravděpodobně.

Třetí nádvoří Pražského hradu – Wikipedie | Cathedral

Strakonice - Wikipedi

Kudy z nudy - Strakonický hra

Čistá voda a kousek historie. Ochlazení v parnu nabízí ve Sloupu rybník i hrad. /FOTO/ Koupání i hrad ve Sloupu v Čechách letos objevují noví turisté. Jiní se sem vrací rok co rok. Letovisko je stálým domovem sedmi stovek obyvatel, ale během horkých dnů, jaké u nás panují právě teď se vesnice rozrůstá o několik. Mladoboleslavsko se objeví v dětské knize. Ta zavítá na hrad i do Michalovic - Boleslavský deník. Mladoboleslavsko se objeví v dětské knize. Ta zavítá na hrad i do Michalovic. 18.8.2021. Čtenář reportér. Kniha Mucošci a tajemství alchymie zavede své čtenářky a čtenáře do období husitské války, kde parta dětí ze. Po Pražském hradu se jedná o druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice. Český Krumlov byl založen ve 13. století Rožmberky. Dnes patří mezi naše nejlépe zachovalá historická města a je po právu zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

Začínáme nový seriál pro naše čtenáře. Ten volně navazuje na rubriku Jak jsme žili v Československu, kterou jsme uveřejňovali v Mosteckém deníku a týdeníku Mostecko. Výpravy do historie začínáme, kde jinde, než v okresním městě Most. Někdejší královské město Most už samozřejmě na mapě nenajdeme, zbyly z něj jen nepatrné části. Podívejte se tedy s námi. Sirotci z.s., Prachatice. 4,043 likes · 1 talking about this. Sirotci z.s. je sdružení věnující se reenactmentu vojenské družiny venkovského šlechtice žijícího v Čechách v období let 1300-1330

Tunely na magistrále nebudou, projekt za 12 miliard PrahaStrakonicko a vznik Protektorátu Čechy a Morava