Home

Oddíly trávicí soustavy

Trávicí soustava - Biologie - Maturitní otázk

 1. Hltan (pharynx) je společnou částí dýchací a trávicí soustavy, má tři oddíly: nosohltan (nasopharynx) - ústí do něho choany a oboustranně z boční stěny Eustachovy trubice, spojující nosohltan se středoušní dutinou. ústní část (oropharynx) - kříží se dýchací a trávicí cesty
 2. Soustava trávicí Napsal uživatel Jaroslav Verlik Úterý, 23 Únor 2010 07:41 - Aktualizováno Úterý, 20 Prosinec 2011 09:45 dočasných zubů (dětského chrupu) probíhá od 6. do 24., někdy 30. měsíce věku
 3. společná část trávicí a dýchací soustavy svalovina příčně pruhovaná, umožňuje polykání Rozdělen na 3 oddíly: horní nosní část - nosohltan střední ústní část dolní - hrtanová část - rozdělen na 3 oddíly: - nosohltan (nasopharynx) - nejširší část hltanu - z DÚ ústí choan
 4. 25. TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA A. Fylogenetický vývoj, oddíly trávící trubice a jejich funkce B. Látkové proměny živin, zásady správné výživy člověka A. Fylogenetický vývoj, oddíly trávící trubice a jejich funkce - fylogenetický vývoj TS - trávící dutina (láčka) - původní ty
 5. Trávicí soustava Trávicí soustava Hlavový a hrudní oddíl (dutina ústní, hltan, jícen) Břišní a pánevní oddíl (žaludek, játra, pankreas, tenké střevo) Oddíly tlustého střeva (slepé, vzestupný, příčný, sestupný a esovitý tračník a konečník) Stavba trávicí trubice Trávicí trubice - průchod od dutiny.
 6. V následujících podkapitolách tyto tři oddíly trávicí soustavy suchozemských stejnonožců na základě odborné literatury krátce popíši. 3.1 Přední střevo Skládá se z (1) ústní dutiny, vybavené dobře vyvinutým žvýkacím aparátem (Štrus a kol., 1995), (2) jícnu a (3) proventrikula (Hames a Hopkin, 1989)

7 (5) TRÁVICÍ SOUSTAVA Slouţí k příjmu a zpracování potravy a tekutin Trávení = štěpení přijatých látek na látky jednoduché (např. bílkoviny na aminokyseliny). Vstřebávání = příjem jednoduchých látek z trávicí trubice do krve, která je rozvádí po těle na místo, kde jsou potřebné Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků.Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení.Doprovází jej také dočasná zánětlivá reakce a může způsobit i alergické potíže Mnohé z nás občas trápí bolesti ozývající se různě v těle, ale málokdo si ještě ze školy pamatuje uložení a funkce jednotlivých orgánů. Abychom svému tělu mohli lépe porozumět a vyléčit ho, měli bychom ho znát. Zde nabízím podrobný přehled trávicí soustavy i s duchovními pohledy na jednotlivé orgány a léčivými afirmacemi. Funkcí trávic

Nemoci trávicí soustavy: zubní nemoci - kaz, paradontóza, zubní kámen. opary (virový původ) příušnice (virové onemocnění slinných žláz) onemocnění žaludku a dvanáctníku (duševní přetížení, špatná životospráva) - žaludeční vředy. parazitické onemocnění: škrkavka, roup, svalovec stočený, motolic Trávicí ústrojí se skládá z trávicí trubice (popište jednotlivé díly trávicí trubice na obrázku). Z trávicí trubice se vychlipují trávicí žlázy, jejichž úkolem je produkce trávicích šťáv. Popiš je na obrázku (čísla 1,3,5,8+9,10) Přídatné žlázy trávicí soustavy - Produkce žluči (žlučové kyseliny: podíl na trávení tuků, steroidní charakter (vznik z cholesterolu), působí jako emulgátory tuků= převod na tukové kapénky, lépe přístupné lipázám + žlučová barviva - odpadní produkt, vznik rozpadem hemoglobinu - Trávicí soustava 3 . Trávicí soustava Hlavový a hrudní oddíl (dutina ústní, hltan, jícen) Břišní a pánevní oddíl (žaludek, játra, pankreas, tenké střevo) Oddíly tlustého střeva (slepé, vzestupný, příčný, sestupný a esovitý tračník a konečník spolenčná část dých a trávicí soustavy 3 oddíly 1. nosohltan - ústí do něj Eustachovy trubice - spojení se středním uchem - nosohltanová mandle 2. ústní část hltanu - křížení dýchacích a polykacích cest 3: hrtanová část - vychází z něj hrtan a jíce

Trávicí soustava člověka - Wikipedi

 1. Trávící soustava. 7.) TRÁVICÍ SOUSTAVA - trávicí soustava zajišťuje příjem potravy, její trávení, vstřebávání a odstranění nestravitelných zbytků a nadbytečných látek ven z těla - trávicí soustava je v podstatě dlouhá trubice, jejíž stěna je tvořena vazivem, hladkým svalstvem a je vystlána sliznic
 2. ální součást oddíly coelomu. Cévy jsou tedy na svých distálních koncích otevřené. V takovém případě m
 3. Arial Calibri Times New Roman Wingdings Motiv sady Office Snímek 1 TRÁVICÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA obr. č.1 Snímek 3 STAVBA TS: Snímek 5 DUTINA ÚSTNÍ ZUBY STAVBA ZUBU: HLTAN ŽALUDEK Snímek 11 TENKÉ STŘEVO Snímek 13 SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANKREAS) Snímek 15 TLUSTÉ STŘEVO Onemocnění trávicí soustavy Dokážeš popsat oddíly TS
 4. Trávicí soustava je zařazena v RVP pro gymnázia (2007) jako součást vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, části Biologie člověka.V očekávaných výstupech má žák využívat znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle a posoudit faktory, které ho ovlivňují pozitivně i negativně
 5. příjem živin 3. vyloučení nestravitelných zbytků Trávicí soustava Hlavový a hrudní oddíl (dutina ústní, hltan, jícen) Břišní a pánevní oddíl (žaludek, játra, pankreas, tenké střevo) Oddíly tlustého střeva Dutina ústní Ústní dutina Jazyk - pohyblivý orgán
 6. Klíčové slovo: trávicí soustava, trávicí trubice, trávicí žlázy. Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1-2. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. Slouží jako pomůcka k výkladu. Žáci se seznámí se stavbou a funkcí trávicí soustavy člověka

Trávicí soustava - Slunečný živo

Anotace Prácí s textem a popisem obrázků procvičujeme učivo o trávicí soustavě člověka  Očekávaný výstup Znalosti o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka  Druh učebního materiálu Pracovní list TRÁVICÍ SOUSTAVA 1. Popiš jednotlivé oddíly trávicí soustavy: HYPERLINK javascript:edit(9139 TRÁVÍCÍ SOUSTAVA mgr. Jana Gajdošová. Úvod: Lidský organismus potřebuje pro zajištění všech životních funkcí dostatečný příjem vody, energie, živin cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů a minerálů. Zdrojem těchto látek je potrava, která se do těla dostává a dále zpracovává v trávicí soustavě Krom amylázy je ve slinách mucin, který je tvořen i dalšími oddíly trávicí soustavy a má funkci ochrannou. Podstatnou složkou slin je i lysozym, který je schopen ničit choroboplodné zárodky. Na trávení se podílí i jazyk, jehož žlázky produkují v malém množství další trávicí enzym, a to lipázu, která štěpí tuky

Přehled trávicí soustavy. Oddíly GIT, setrvání chymu a sekrece trávicích. 1 ANATOMIE TRÁVICÍ SOUSTAVY Trávicí soustava je složena ze dvou typů orgánů. Z trávicí trubice, která začíná dutinou ústní a ze žláz k ní připojených. Druhý typ tvoří samostatné orgány jako játra, slinivka břišní a slinné žlázy. Samozřejmě každý oddíl trávicího traktu má své drobn Hltan (lat. pharynx) je společný oddíl trávicí a dýchací soustavy, kde se potrava smršťováním svalů posouvá do jícnu a žaludku. Na tuto kapitolu jsou přesměrována hesla faryngitida a pharyngitis TRÁVICÍ SOUSTAVA I. TS = trávicí trubice - oddíly: ústa - hltan - jícen - žaludek - tenké střevo - tlusté střevo - řiť. K TS patří 2 velké trávicí žlázy - játra + slinivka břišní. Ústa - příjem a rozmělnění potravy a) zuby + jazyk + žvýkací svaly mechanické rozmělněn Trávicí soustava. Na různých místech do ní ústí vývody žláz (slinné, drobné ve střevě, játra, žlučník, slinivka) produkující hlen a trávicí šťávy. Tráví a vstřebává rozložené živiny, trávení = rozštěpení potravy na malé molekuly (AMK, monosacharidy), uskutečňuje se enzymy, vstřebávání = resorpce.

Trávicí soustava - RVP

The klíčový rozdíl mezi systémy přežvýkavců a přežvýkavců je to trávicí systém pseudo přežvýkavců má pouze tři oddíly v žaludku a chybí mu bachor, zatímco trávicí systém přežvýkavců má čtyři oddíly ve velkém žaludku včetně bachoru.. Existují čtyři základní typy trávicího systému. Jsou to monogastrický trávicí systém, polygastrický trávicí. - dostředivá vlákna - od receptorů trávicí trubice a dýchacích orgánů- odstředivá vlákna - zakončují se v hladkém svalstvu trávicí a dýchací soustavy. XI. pár - nerv přídatný (n. accessorius) - převážně motorický, inervuje některé svaly krku, zdvihač hlavy a sval trapézov Trávicí soustava ptáků v podstatě odpovídá základní stavbě trávicího ústrojí u vyšších obratlovců, má však některé zvláštnosti.Podobně jako u savců lze ji rozdělit na část hlavovou a trávicí trubici. Hlavová část zahrnuje zobák, dutinu zobákovou a hltan.Protože dutina zobáku a hltan u ptáků na sebe navazují bez zřetelného ohraničení, označuje se. Tlusté střevo (latinsky: intestinum crassum) je konečný úsek trávicí trubice, kde probíhá konečné zahušťování a vyměšování potravy z těla. V tlustém střevě se vstřebávají zbylé vitamíny a minerály a také voda.Nestravitelné zbytky jsou zahušťovány, vzniklé výkaly odchází konečníkem z těla ven. Na procesu tvorby stolice se významně podílí zde. Trávicí soustava je tvořena trávicí trubicí, která začíná ústním otvorem (ústa) a končí vylučovacím otvorem (řiť). Ta bývá podle složitosti těla živočicha členěna na jednotlivé oddíly jako ústní dutina, hltan, jícen, žaludek nebo střevo, které zastávají při trávení specifické funkce

Trávicí soustava Studijni-svet

PPT - Trávicí soustava II

TRÁVICÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA. - spolu s dalšími soustavami ( cévní, dýchací, močovou ) zajišťuje látkovou přeměnu. funkce: - příjem potravy. - zpracování. - vstřebávání. - odstraňování. - je trubicovitá ( jako první měli trubicovitou tráv.trubici hlísti ) oddíly: - dutina ústní. - hltan Nezdravý konflikt trávicí soustavy není však pouze konflikt mezi Horním a Dolním světem, ale souvisí také s naší neschopnosti seberealizace. Trávicí soustava vyrábí energii, která se v solární oblasti kumuluje a nutí nás k aktivitě a tvorbě. K naší přirozené aktivitě Nemoci oběhové soustavy a prevence proti nim. 19. Dýchací soustava člověka Stavba a funkce, vnější a vnitřní dýchání. Dýchací cesty, plíce. Choroby, jejich prevence a léčení. Vitální kapacita plic. 20. Trávicí soustava člověka Funkce TS, stavba trávicí trubice, jednotlivé oddíly TS, jejich stavba a funkce. 21 Zoologie obratlovců pro ZV Bi2MP_ZOSP 1h týdně, z, 1kr. Zakončení: test Navazuje a rozšiřuje Bi2BP_ZZSP. Úspěšné absolvování je podmínkou

Trávicí soustava 11.01.2014 23:24. Trávicí soustavu tvoří orgány, ve kterých probíhá metabolismus živin a formování nestrávených zbytků do výkalů. Tyto orgány jsou umístěny za sebou tak, jak se postupně podílí na zpracování potravy. Potrava projde trávicím traktem za 38 - 48 hod Anatomie a činnost trávicí soustavy (hlavní oddíly trávicí soustavy a jejich funkce) 9. Struktura a funkce žaludku a dvanáctníku 10. Struktura a funkce jater a slinivky břišní 11. Mechanické a chemické zpracování potravy, trávení a vstřebávání sacharidů, lipidů a bílkovin 12 Popis trávicí soustavy ústní dutina slinná žláza jazyk hltan slinná žláza jícen játra žlučník žaludek slinivka břišní dvanácterník tenké střevo tlusté střevo slepé střevo konečník. Trávicí soustava Author: Tomáš Kučera Created Date Úvod » Popis koně » Trávicí soustava. Trávicí soustava. 12. 4. 2007

1. Funkční morfologie trávicí trubice • Funkce buněk a ..

Nervová soustava. CNS -centrální nervová soustava prodloužená míchaa navazuje na mozek •Řídí: vazomotoriku, srdeční aktivitu, činnost trávicí soustavy, vývody močových cest, pohlavní orgány. Mícha Centrální kanálek je vyplněn tekutinou (mokem) a Oddíly mozku. Mozek •+- 30 miliard buněk •Velká. 2) obsahují trávicí látky ( sekrety ) - 0,5l / den ( žluči ) - má žlutozelené zbarvení obsahuje: bilirubin, cholesterol, lecitin, žlučová barviva, vodu, ionty žlučové kyseliny - díky nim se organismus lépe zbavuje cholesterolu - emulgují tuky ( = rozloží je na kapénky, které pak dále rozkládaj 4. Jednotlivé oddíly trávicího systému a funkčně související orgány 4.1 Dutina ústní (cavum oris) - obr. 2 . Dutina ústní je počátečním oddílem trávicí trubice. Rty obkružují stěrbinu ústní, za kterou je předsíň dutiny ústní, následuje vlastní dutina ústní, která přechází do střední části hltanu • konečným oddílem trávicí trubice je tlusté střevo o délce asi 1.5 m a šířce 5-7cm; sliznice tlustého střeva nemá klky, jen nízké řasy; začíná jako slepé střevo, jehož slepým výběžkem je apendix (červovitý přívěsek); tlusté střevo potom pokračuje třemi dalšími oddíly: tračníkem vzestupným, příčným a sestupným; konečným oddílem tlustého. Trávicí soustava ptáků v podstatě odpovídá základní stavbě trávicího ústrojí u vyšších obratlovců, má však některé zvláštnosti. Podobně jako u savců lze ji rozdělit na část hlavovou a trávicí trubici. Hlavová část zahrnuje zobák, dutinu zobákovou a hltan. Protože dutina zobáku a hltan u ptáků na sebe navazují bez zřetelného ohraničení, označuje se.

Dutina ústní - příznaky a léčba

TRÁVICÍ SOUSTAVA Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu Vzhled - nálevkovitá trubice Ústí do jícnu 3 oddíly hltanu: Nosohltan Ústní část hltanu Hrtanová část (proti hrtanu uzavřena hrtanovou příklopkou (epiglottis) Obr. 11 Obr. 12 1 Nosohltan a hltan 2 Hrtanová příklopka (epiglottis) 3 Hrtan 4. 9 Soustava trávicí. 9.1 Obecná stavba trávicí trubice; 9.2 Oddíly trávicí soustavy; 9.3 Pobřišnice; 9.4 Velké žlázy trávicího ústrojí; 9.5 Trávení; 9.6 Metabolismus látek a energií; 9.7 Složení potravy 10 Soustava vylučovací. 10.1 Ledviny; 10.2 Vývodné cesty močové 11 Soustava kožní. 11.1 Stavba kůž Téma: Orgány trávicí soustavy Autor: Mgr. Trojanová Lenka Číslo: VY_32_INOVACE_05-13 Anotace: Výukový materiál ve formě prezentace je určen pro žáky prvního ročníku střední průmyslové školy, obor technické lyceum. Jsou představeny jednotlivé orgány trávicí soustavy, jejich uložení v těle a funkce

napomáhá zvládat zátěž, stres (má mobilizační účinky) stimuluje činnost cévní soustavy, dýchací soustavy, smyslových orgánů apod. tlumí však např. činnost trávicí soustavy. parasympatikus. vlákna vycházejí z mozku a z křížové části míchy. tlumivý vliv. zajišťuje zpracování živin, odpočinek a regeneraci Bez správně fungující trávící soustavy nemůže lidský organismus fungovat, proto je potřeba se detailně seznámit s jejími procesy a principy. Pro reprodukci fungování trávící soustavy v rámci výuky i v ordinacích lékařů jsme pro vás připravili tuto obsáhlou podkategorii. Najdete zde třeba rozložitelné modely celé trávící soustavy, model lidského hemeroidu či. Nervová soustava-ovládá činnost orgánů v těle, vytváří chování organismu a komunikuje s okolním světem: a/ přímo b/ nepřímo-struktura a činnost nervové buňky=neuron-jednotlivé oddíly nervové soustavy řídí tělesné orgány a soustavy-řídící funkce nervové soustavy-2 základní složky: • řízení kosterního.

Trávicí Soustav

 1. je rozšířená část trávicí soustavy, kde se potrava určitou dobu zdržuje, pohyby žaludečních stěn se rozmělňuje a promíchává se žaludeční šťávou, vzniká kašovitá . trávenina; 4. dostatečně zpracovaná trávenina je vstřikována do tenkého střeva, které má tři oddíly.
 2. Trávicí soustava referát Trávicí soustava člověka - Wikipedi . Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků.Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení.Doprovází jej také dočasná zánětlivá reakce a může.
 3. Čtyři oddíly kravského žaludku jsou bachor, retikulum, omasum a abomasum. Každá část žaludku rozkládá potravu, aby mohla extrahovat všechny živiny. Nemůžeme však získat energii ze syrové trávy a jiné husté vegetace, protože naše trávicí soustava není vybavena takovým jídlem rozkládat. Krávy jsou klasifikovány.
 4. 19. únor 2014 Krom amylázy je ve slinách mucin, který je tvořen i dalšími oddíly trávicí soustavy a má funkci ochrannou. Podstatnou složkou slin je i lysozym, Podobné Témata jako Dutina ústní - příznaky a léčb
 5. Dále můžeme na žaludku popsat jednotlivé jeho oddíly - fundus ventriculi (dno) - část nejblíže bránici, corpus ventriculi - tělo žaludku a pars pylorica (vrátníková) - oblast, kde přechází do jícnu. Při příjmu potravy se žaludek může zvětšit, jeho velikost je tedy variabilní. Prázdný žaludek mívá objem.

centrální nervová soustava (řídí proces dýchání) Dýchací cesty . Dělí se na dva oddíly - horní a dolní cesty dýchací, jejichž rozhraní je dané hlasovou štěrbinou. Horní dýchací cesty . Anatomicky se horní cesty dýchací dělí na: dutina nosní - kromě dechové plní i smyslovou (čichovou) funkci. Řasinky. Trávicí soustava zaþíná ústy a pokraþuje ústní dutinou, hltanem, jícnem, žaludkem (pokud je vytvořen), tenkým a tlustým střevem, koneþníkem a je zakonþena řitním otvorem. K trávicímu ústrojí patří také játra se žluníkem a slinivkou břišní [3, 4]

soustava trávicí Flashcards Quizle

 1. E. Periferní nervová soustava (autonomní, somatický nervový systém). F. Trávicí soustava člověka. G. Osobnost učitele biologie na střední škole, začínající učitel biologie. A. Fyziologie nemocné rostliny. B. Základní genetické pojmy. Transkripce a translace a jejich průběh
 2. Trávicí soustava člověka Pracovní list PŘI-DK 003 2. Pojmenuj jednotlivé části trávicí soustavy člověka označené na obrázku čísly (můžeš využít pomůcku pod obrázkem). 1 1 13 13 14 12 11 11 10 10 12 14 9 9 8 7 7 8 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1. Doplň do vět: A) Úkolem trávicí soustavy je . B) Rozštěpení potravy na
 3. Test 5 - Trávicí soustava 8. Test 6 - Vylučovací soustava 9. Test 7 - Kůže 10. Test 8 - Endokrinní soustava 11. Uspořádejte jednotlivé oddíly oběhové soustavy dospělého člověka (podle písmen u nich uvedených) v tom pořadí, v jakém jimi molekula prošla: A - plicní tepna. B - levá síň.
 4. Trávicí soustava se skládá z trávicí trubice a žláz, které za vývoje vznikly vychlípením epitelu primitivní ústní dutiny (velké slinné žlázy) nebo primitivního střeva (játra a slinivka břišní). V dospělosti trávicí trubice dosahuje délky až 9 metrů a člení se v tyto oddíly: dutina ústní, hltan, jícen.
 5. 2.2 Jednotlivé oddíly trávicího systému 2.2.1 Dutina ústní (cavum oris) Cavum oris je poátení þást trávicí trubice. Dutina ústní se skládá ze rtů (labia), které pecházejí do stran ve tváe (buccae). Déle tu adíme pedsí dutiny ústní, která je ohraniena zevně rty a tváemi, uvnit dásněmi a zuby
PPT - Přírodopis pro žáky 8

Trávící soustava liskapoust

jednotky vylučovací soustavy; viz kap. Močo-pohlavní soustava obratlovců). Protože svalové ploténky (z předchozího je patrno, že to jsou spíše duté sloupky) jsou tvořeny mesodermem, přiléhá k nim na povrchu těla ektoderm, směrem dovnitř entoderm trávicí trubice. Ve stěnách žaberníc Trávicí soustava je úplná, diferencovaná na jednotlivé oddíly. Kroužkovci mají uzavřenou cévní soustavu, tvořenou především dorzální a ventrální cévou, spojenou obloukovitými spojkami. Některé spojky jsou osvalené (pomocná neboli auxiliární srdce) a svými stahy napomáhají krevnímu oběhu

Video: Trávicí soustava: výuka biologie ve výběrovém semináři

Domů 1 ZŠ T.G.Masaryka Milevsk

6.14 TRÁVICÍ SOUSTAVA. Trávicí ústrojí slouží k příjmu potravy, kterou mechanicky rozmělňuje a působením trávicích šťáv chemicky rozkládá na nízkomolekulární produkty - trávení, ke vstřebávání látek a eliminaci nepoužitelných zbytků potravy v podobě faeces (výkaly). Stěna trávicí trubice počínaje jícnem má charakteristické 4-vrstevné uspořádání. Nervová soustava reaguje velmi rychle a rychle vysílá odpovědi (na rozdíl od soustavy hormonální). nachází oddíly (říká se jim laloky) čichový, spánkový, temenní a týlní. zvyšuje průtok krve ve svalech a omezuje průtok krve trávicí soustavou; parasympatikus působí naopak - utlumuje organismus, snižuje. Podílí se na řízení vyluovací a trávicí soustavy. Je centrem trávicích reflexů - polykání, slinění, a obranných reflexů - zvracení, kašel, kýchání. 2. MOZEEK Vzniká jako svébytné nervové centrum. Je důležitým senzoricko-motorickým centrem, které koordinuje motoricko Schéma mízního systému. Začátek mízních kapilár pozorujeme slepě ve vmezeřeném vazivu u téměř všech orgánů (kromě centrálního nervového systému, kostí, chrupavek, zubů a těch, které jsou i bez krevního zásobení - např. epitel kůže). Mízní kapiláry se spojují vzájemnými anastomózami v sítě, ze kterých.

Jejich trávicí systém je schopen strávit velké množství krmiva, které jedí. Vzhledem k tomu, že mají několik částí v žaludku, je ve srovnání s jinými druhy zvířat velká. Omasum je třetí část žaludku, zatímco abomasum je čtvrtá část žaludku trávicí soustavy přežvýkavců. 1. Přehled a klíčový rozdíl 2 Trávicí systém slepice. (dva samostatné oddíly), na žláznatý (trávení pomocí enzymů a kyseliny) a svalnatý (rozmělnění pomocí gritu). Obsah se pak posouvá do tenkého střeva, kde dochází k vstřebávání živin do těla. Takové výkaly už jsou známkou nějakého problému, pravděpodobně je trávicí soustava. travicí soustava ústa — ptitná štérbina pod rostrem jazyk vyvinut málo sliznice müŽe být poseta plakoidními šupanaml svalnatý hltan — nasává vodu k dýchání a usnadñuje polykání, jícen, Žaludek strevo obsahuje spirální rasu (typhlosolis), nedélí se na oddíly a kontí v kloac Dilatace znamená rozšíření některého dutého orgánu (trávicí trubice, cévy, srdeční oddíly, vylučovací soustava aj.). Může se jednat o terapeutický zákrok, kdy abnormálně zúženou (stenotickou) část orgánu nějakým zásahem rozšíříme, nebo o patologický stav, kdy dojde k abnormálnímu rozšíření daného orgánu

Trávicí soustava a trávení V hypotalamu jsou dva oddíly, z nichž jeden slouží k zabránění podchlazení, druhý k zabránění přehřátí organismu. Termoreceptory jsou nejen v hypotalamu, ale i středním mozku, prodloužené míše, podél cév. Receptory z kůže pro chlad a teplo odvádí do hypotalamu informace Trávicí soustava začíná bezzubou dutinou zobáku. Dále pokračuje do jícne, který je u některých skupin rozšířen ve vole, ve kterém dochází ke změkčování potravy - např. holubi. U jiných ptáků se v něm hromadí potrava, když je žaludek zcela zaplněn. Žaludek tvoří dva oddíly Přehled trávicí soustavy Oddíly GIT, setrvání chymu a sekrece trávicích šťáv Dutina ústní Funkce: příjem potravy, její mechanické (ţvýkání) a částečně chemické zpracování a promísení se slinami Jazyk -svalový orgán, chuťové pohárky (sladko, slano, kyselo, hořko Hlezenní kost (os talus) Charakteristika: Trávicí soustava: trubicovitá (obvyklé oddíly), ústí do kloaky, v ústní dutině jazyk a zuby, játra, žlučník, slinivka břišní Dýchací soustava: larvy - žábra, dospělci plíce a kůže Cévní soustava: uzavřená, srdce 2+1, červené krvinky velké a jaderné Vylučovací.

Dutina ústní - příznaky a léčb

Hltan - Wikipedi

VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00-Q99) Nepatří sem: vrozené poruchy přeměny látek (E70-E90) Tato kapitola obsahuje následující oddíly: Q00-Q07 Vrozené vady nervové soustavy Q10-Q18 Vrozené vady oka‚ ucha‚ obličeje a krku Q20-Q28 Vrozené vady oběhové soustavy Q30-Q34 Vrozené vady dýchací soustavy Q35-Q37 Rozštěp rtu a rozštěp. Když se řekne trávicí soustava, napadne nás metabolismus a s ním i spousta moderních, ale i starobylých pouček o tom, co jíst a co ne, aby tělo prospívalo. Ale o to tu vlastně ani tolik nejde. Základní funkcí trávicí soustavy je totiž především produkce životní energie. Továrna na výrobu životodárné síly zajišťující člověku přežití Záhlaví anatomie. Chámovod - ductus referend. Obrázek č. 104. je trubice o průměru asi 3 mm a délky asi 35-40 cm. Pokračuje z nadvarlete do provazce semenného - funiculus spermaticus a přes tříselný kanál - canalis inquinalis se dostává do dutiny břišní

Souhrn Četnost neuroendokrinních nádorů (NEN), dříve zahrnovaných pod jednotný název karcinoidy, se v populaci odhaduje na 2,4/100 000 obyvatel, přičemž objektivně převažují ženy. Klinik se s nimi ale setkává podstatně častěji, než tomu bývalo dříve.(1, 2) Zdokonalil se záchyt a jsou dostupné preciznější, sofistikované zobrazovací metody -rozšířená část trávicí soustavy-potrava se zde určitou dobu zdržuje-smíchaná potrava se žaludeční šťávou = trávenina-žaludeční šťávy obsahují kyselinu chlorovodíkovou a enzym pepsin. Tenké střevo-má tři oddíly . dvanáctník, lačník a kyčelník (obsahují enzymy, které štěpí cukry, tuky a bílkoviny

Komentáře . Transkript . 2. Trávení živi Řídící soustavy. Nejrychlejší, vývojově nejmladší a také nejsložitější řídící soustavou je nervový systém. Signál je z řídícího centra veden po nervovém vláknu přímo k řízenému orgánu. Současně je tento systém značně energeticky náročný, a umožňuje ovlivňovat jedním signálem jen jeden řízený.

Trávicí soustava (3) Maturitní otázky z biologie Snadná