Home

Objem stromu

Banánovník "Musa Basjoo" - najpalmy

Návod na výpočet objemu stromu - Pro školy - Lesní

 1. Pro zjištění objemu stojícího stromu se používají objemové tabulky, které mají ve svislém směru průměr, ve vodorovném směru výšku a uprostřed lze najít objem konkrétního stromu.. Tabulky jsou různé podle dřevin. Pokud tabulku pro konkrétní dřevinu nenajdete, používají se tabulky dřevin s podobným růstem
 2. Objem nadzemní části stromu je tvořen čísly 1+2+3+4. Objem podzemní části stromu tvoří pařez a kořeny. Hranice mezi hroubím a nehroubím je 7 cm s kůrou včetně. Biomasa (dendromasa) je objem stromu včetně asimilačních orgánů
 3. Jeho základní rozměry jsou tloušťka (d, cm), výška (h, m) a objem (v, m3), které jsou dále rozčleněny na jednotlivé části: 1 - hroubí kmene, 2 - hroubí větví, 3 - nehroubí kmene, 4 - nehroubí větví. Hroubí stromu je 1 + 2, nehroubí stromu je 3 + 4, objem stromu je 1 + 2 + 3 + 4

Kalkulačka - Objem stojatého stromu - Lesnícke tabuľky - Kubíkovanie dreva - Guľatina - Kme

 1. Při měření stromu nás podle toho, k čemu zamýšlíme údaje využít, zajímají různé objemové údaje. Těmi jsou: objem stromový, objem kmenový (od pařezu po vrchol), objem jeho nadzemní části, objem větví, hroubí, nehroubí a také biomasa, což je stromový objem spolu s listím či jehličím. Všechny objemy se.
 2. Dřevařské kalkulačkyPreference JednotkyKubírovaní kulatinyPreferované dřeviny. Dřevařské kalkulačky. Kubírovací kalkulačka Průměr / Délka → Objem ČSN 48 0008 Průměr na tenčím konci → Objem Objem stojícího stromu Průměr na prsní výšce / Výška → Objem Kulatina Objem → Hmotnost Kulatina Průměr / Délka.
 3. objem strom. u je 1+2+3+4. Podzemní část. stromu je tvořena kořeny a pařezem. Nadzemní čás. t stromu tvoří kmen a koruna a může být podle rozměrů a použitelnosti definována různě. Pro objem. se rozlišují tyto jeho druhy: - objem stromový - objem jeho nadzemní části - objem kmenový - objem hlavní osy kmene od.
 4. Nejprve změř výšku stromu (návod níže) a pokud změříš i průměr, tak pak pomocí tabulek dokážeš určit i objem stromu. Lesníci měří výšku stromu speciálním přístrojem (výškoměrem), ale Ty to můžeš také zkusit. Pomůcka jak změřit výšku stromu zde. Průměr kmene se měří ve výšce 1,3 m průměrkou nebo.
 5. dřevo (do 650 kg/m³) ρ (kg/m³) typické čerstvé suché dosušené rozpětí balsa 140 - - - 120-200 smrk 455 - - - 440-470 topol 470 - - - 440-500 lípa 480 - - - 410-553..

Měření stojících stromů MeziStromy

 1. 100 cm délka 1 m např. lana, kabely na cívkách, střešní latě Běžný metr je variantou pro věci s danou šířkou, jako textil, koberce 100 x 100 cm obsah plochy 1 m² např. parkety, krytina, inzerce v novinách 100 x 100 x 100 cm objem prostoru 1 m³ např. palivové dřev
 2. stromu, která je přivrácena ke svahu (viz obr.3.1.1.b). Všechny uváděné návody na měření výčetních tlouštěk stromů je nutno zvlášť pečlivě dodržovat, neboť výčetní tloušťka představuje jednu z nejdůležitějších taxačních veličin
 3. Objemové tabulky Zjišťování objemu nadměrných stromů Modul 7. Objem stojiciho stromu Download Report Transcript Objem stojiciho stromu.
 4. Byl srovnáván skutečný objem kmene změřený po sekcích a objem stanovený pomocí modelu tvaru kmene parametrizovaného ze šesti bodů na kmeni. Výsledek dokládá, že při měření jednotlivého stromu bude v 65 % případů odchylka v toleranci ± 1,5 % a v 95 % v toleranci ± 2,4 % objemu kmene
 5. Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí).Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna
 6. Ta se určí pomocí regresního vztahu jako funkce lépe měřitelných veličin (d1,3, h) Vyjadřuje objem stromu jako funkci jedné nebo více snadno měřitelných veličin. Využívá se Denzinův vzorec Přesně platí pro hf1,3 = 12,74m, tedy pro stromy asi 25-26 m vysoké
Prunus laurocerasus Novita na kmeni - Bobkovišeň lékařská

Kácení stromů spadá pod Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dále se řídí vyhláškou 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. Zákon upravuje obecná pravidla a normy pro ochranu přírody, nicméně zmiňovaná vyhláška upravuje od 1. listopadu 2014. Zavlažovací vak vodu postupně vypouští pouze v okolí kmene stromu a díky tomu se dostává až ke kořenům. Vak se umístí kolem kmene stromu a upevní se zipem. Následně se naplní vodou, které pojme až 75 l. materiál: PVC. objem: 75 l. zapínání pomocí zipu. vhodný pro stromy s kmenem o průměru do 15 cm Do skupiny redukčních řezů řadíme všechny typy řezů, které zmenšují objem koruny stromu. Cílem tohoto typu řezu může být odstranění suchých nebo infikovaných větví, redukce ve směru k překážce (budova, dráty el. vedení), symetrizace koruny, nebo redukce obvodu koruny za účelem zmenšení náporové plochy a snížení těžiště stromu Určenie objemu stromov na stojato pomocou výtvarnice 1.Pojem výtvarnice Výtvarnica - je bezrozmerná dendrometrická veličina charakterizujúca plnodrevnosť kmeňa - výtvarnica / f / je taxačná veličina, ktorá vyjadruje pomer skutočného objemu stromu / v / k objem Jednotlivé druhy a odrůdy ovocných stromů mají různé nároky na typ i dobu řezu. Cílem řezu ovocných stromů je: - dosažení fyziologické rovnováhy mezi nadzemní a kořenovou soustavou při zachování charakteristického tvaru koruny pro určitý druh

- objem kmene jednoho stromu v metrech krychlových (m3). Obojí je uvedeno pod každým stromem. 2. Po skácení stojícího stromu a uřezání jeho větví vznikne odvětvený kmen, jaký je na obrázku v části B. Lesníci přesně změří délku kmene a jeho tloušťku (průměr) a vypočítají objem kmene v m 3. Pro zjištění objemu. Zavlažovací vak pro závlahu stromů Treegator, objem 75 l Katalogové číslo: TG20 955,90 Kč 790,00 Kč bez DPH / k

Velkoobjemové návěsy s překvapivým základním objemem. Na základech oblíbených tandemových návěsů s vanovou korbou T669 a T700 Pronar vyvinul a již dodává na světový trh dva zbrusu nové velkoobjemové návěsy T669XL a T700XL. Při vývoji návěsů byl kladen důraz na dosažení co největšího základního objemu korby. Objem koruny se počítá jako násobek průměru půdorysu koruny a výšky stromu. Cena zahrnuje ošteření či pokácení stromu a uložení větví a částí kmene v manipulovatelných kusech na hromadu. Větve zůstávají obvykle tak jak byly odříznuty ze stromu, silnější části kmene ponecháváme obvykle v dvoumetrových kusech Lze je využít při sklizni obilí, kukuřice, převoz řezanky, ale i na vývážení hnoje, transport kompostů a další aplikace. K dispozici jsou varianty s jednostranným, dvoustranným či třístranným provedení korby o objemu až 35 m3 V souasné době se využívají dva hlavní principy výpotu objemu (Kunz et al. 2017): Jedna metoda využívá voxelů, které mají specifickou velikost a pokud strom do daného voxelu zasahuje, je objem tohoto voxelu k němu připoten. Druhou metodou je rekonstrukce stromu pomocí tzv. Quantitative Structure Models (QSM) Na ošetřený strom pak ještě lesníci připevní sáček s takzvaným agregačním feromonem. Ten napodobuje látku, kterou za normálních okolností produkují brouci, kteří už našli nějaký oslabený strom a snaží se na něj přilákat další jedince

Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí).Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna růst stromu na objemu - realizuje se změnou základních parametrů stromu, zejména výškou a tloušťkou kmene, délkou a tloušťkou větví a kořenů. Uvažuje se zpravidla objem nadzemní části (bez kořenů) s členěním na hroubí a nehroubí. Obecně tedy růst znamená vývoj hodnoty určité veličiny (výška stromu.

Nejvyšším žijícím stromem je sekvoj vždyzelená (Sequoia sempervirens) Hyperion v Redwood National and State Parks v Kalifornii s výškou 115,5 m. Strom s největším objemem je sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum) zvaný Generál Sherman v Národním parku Sequoia v USA, který dosahuje objemu 1473,4 m³, výšky 83,8 m, jeho průměr u země je přes 11 m a. prostorový Objem hráně rovnaného dříví stanovený EN 844-5 objem (prm) z jejich vnějších rozměrů, včetně volných prostorů. průměrná šířka Měří se na vnějších 75 % délky reprezentativního letokruhu poloměru na ploše čela výřezu. Letokruhy se sečtou a změřená vzdálenost se vydělí jejich počtem B. Stanovení objemu při měření bez kůry nebo s odečtením tloušťky kůry: Tabulky pro kubírování dřeva s měřením středové tloušťky bez kůry pak využívají vzorec: V bk = pí/4 x d bk 2 x l x 10-4. Kde: V bk je objem bez kůry v m 3; d bk je středová tloušťka měřená bez kůry nebo po odpočtu tloušťky kůr

Výpočet objemu řeziva. Zdarma on-line služby. Výpočet dřeva Zadejte rozměry v milimetrech W - Šířka desky H - Tloušťka desky L - Délka desky Základní data N - Počet kusů E - Počet metrů krychlových Mnozí v konstrukci domů nebo místnosti čelí nutnosti vypočítat, kolik dřeva budou potřebovat Včelí strom: rekordman v nabídce nektaru. Kácení ovocných s tromů na zahradě Bez p ovolení můžete na zahradě porazit jakýkoli ovocný strom nebo keř, a to bez ohledu na j eho velikost, objem kmene, stáří nebo stav Drevárske kalkulačkyPreferencie JednotkyKubíkovanie guľatinyPreferované dreviny. Drevárske kalkulačky. Kubíkovač guľatiny Priemer / Dĺžka → Objem ČSN 48 0008 Priemer na tenšom konci → Objem Objem stojatého stromu Priemer na prsnej výške / Výška → Objem Guľatina Objem → Hmotnosť Guľatina Priemer / Dĺžka. K výše uvedenému chci uvést následující, že strom při větších poryvech větrů a bouřek ohrožuje bezpečnost obyvatel našeho rodinného domu č. p. 39, neboť lípa dosahuje výšky přes 10 metrů, objem kmene je 1,5 m ve výšce 1,3 m nad zemí a proto hrozí nebezpečí vyvrácení stromu na náš rodinný dům

Objem stojatého stromu Kalkulačk

Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu kruhu. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Objem tabulkový (objem jednotlivého stromu) zjistíme ze stránek user.mendelu.cz/drapela - Dendrometrie - Lesnické tabulky - Objemové tabulky. Otevřeme tabulky pro danou dřevinu se správným rozpětím výšek. V tabulkách hledáme objem stromu dle vyrovnané výšky (osa x) a tloušťkového stupně (osa y) tabulky na měření, zkratky dřevin, grafy. 6. Při výpočtu objemu kulatiny (výřezu) bez kůry je nutno nejprve odečíst dvojnásobnou tloušťku kůry (2k) od středové tloušťky kulatiny (výřezu) s kůrou a pak pro tuto středovou tloušťku kulatiny bez kůry vypočítat objem kulatiny (výřezu) bez kůry podle rovnice Přiřadíte-li modelu materiálové vlastnosti, můžete zjistit jeho objem a hmotnost. Máte-li otevřený model dílu nebo sestavy, můžete zjistit informace o objemu a hmotnosti - pomocí funkce Vlastnosti.. Ve stromu historie klikněte pravým tlačítkem na vybranou součást nebo na celou sestavu

Dřevařské kalkulačky a převodníky na jednom místě

Pomůcky na měření stromů - Ke stažení - Lesní pedagogika

Prunus serrulata Amanogawa - Sakura Amanogawa

Objemová hmotnost dřeva - Naše strom

Stáří Generála Shermana se odhaduje na 2300 až 2700 let a objem kmene na asi 1487 m³, což z něj dělá největší strom podle objemu. Pro srovnání - největší zaznamenaný smrk Evropy rostl do roku 1912 u bavorského Eichstädtu a jeho objem činil údajně kolem 50 m³ Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Postřikovače. Vybírejte si Postřikovače podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece Podíl 64 % krve v žilní části periferního oběhu představuje asi 3 200 ml krve. Znamená to, že objem krve v kapacitní části je téměř desetinásobkem objemu krve v srdci, pětinásobkem objemu krve v arteriích a více než trojnásobkem objemu krve v celém arteriálním a kapilárním stromu větvícím se z aorty Zavlažovací vak zajistí rovnoměrnou závlahu nově vysazeným i vzrostlým stromům a keřům.Výhodou je jednoduchá instalace a maximální využití vody.. Jak zavlažovací vak používat? Vak připevněte kolem kmene stromu nebo keře a naplňte vodou.Voda bude rovnoměrně odtékat pomocí drobných otvorů ve spodní části vaku a pomalu se vsákne až ke kořenům (princip. Objem do 1000 cm3. AN 650 Burgman. DL 650 V - Strom. DR 650 SE. GSF 650 Bandit. GSX 650 F. LS 650 Savage. SFV 650 Gladius. SV 650

Pinus sylvestris Blu - Borovice lesní Blu vzrostlý stromGingko biloba - Jinan dvojlaločný vzrostlý strom

Thuja occidentalis Smaragd - Zerav západní. Novinka. Výška stromu (cm): 175/200. Objem kontejneru (l): 15. Cena s DPH 1 990,00. Cena bez DPH 1 730,43. Máte zájem o tento strom Objem koule. Mirek Doležal | 25. 8. 2015 9:03 |. Vzorec pro výpočet objemu krychle si dokážu logicky odůvodnit, pro objem jehlanu taky, kvádru taky, a téméř všech dalších prostorových těles taky, ale objem koule vůbec nechápu, můžete mi někdo vysvětlit proč je vzorec zrovna V = 4/3 * π * r3

jak se měří dřevo, měrné jednotky - bspholding

Strom, původně pochází ze Severní Ameriky. Nejvyšším stromem České republiky je douglaska tisolistá nedaleko obce Vlastiboř na Jablonecku. Měří přes 64 metrů a objem její hmoty činí více než 27 m 3. Bylo by z ní možné vyrobit 700 židlí a ze dvou takovýchto kmenů by se dokonce dala postavit pěkná roubenka. Strom je. Max. průměr odvětveného stromu v zavětvené části: 550 mm: Min. průměr odvětvované části stromu: 70 mm: Max. průměr větve - smrk: 100 mm: Max. průměr větve - borovice: 150 m: Max. hmotnatost odvětvovaného stromu: 3 m 3: Objem hydraulického akumulátoru: 15 l: Celkový objem hydraulického média: 22 l: Hlučnost: 70 dB(A

Halina jinak volí raději černou Popis. Lavička kolem stromu. Všechny naše zahradní produkty, včetně nábytku, jsou tlakově impregnované, což je chrání před negativními účinky hmyzu, hub a jiných škůdců, kteří mají destruktivní vliv na dřevo. materiál masiv borovice povrchová úprava impregnace Rozměry: vnitřní obvod 190 cm Vezměte prosím na vědomí, že dřevo je přírodní produkt, a může. Technické údaje Suzuki DL 1050 V-Strom XT. 2020. Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje. V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná pařez Nadzemní i podzemní část stromu, která zůstane po těžbě. EN 844-2 pilařský výřez Výřez určený k výrobě řeziva. EN 844-2 prostorový objem Objem hráně rovnaného dříví stanovený z jejich vnějších rozměrů, EN 844-5 včetně volných prostorů

Pinus wallichiana griffithi - Borovice himalájská vzrostlý

Objem stojiciho stromu slideum

Gleditsia triacanthos Sunburst - Dřezovec trojtrnný Sunburst

Zjišťování objemu a sortimentace stojících stromů s

Stará myslivecká Reserve - ZaPnovinky

Zavlažovací vak ke stromu 6917 objem 75 l, zelená Výška zavlažovacího vaku po úplném naplnění je 76 cm. Voda protéká ke kořenům stromu přes mikroperforační otvory umístěné podél spodního těsnění. Zavlažovací vak se zcela vyprázdní během 6-8 hodin. Instalace vaku Vám nepotrvá více než 5 minut Strom. Čas. Hodnocen Vodní objem jednu dobu udával třeba Peugeot, ale za standard se berou ty kvádříky. _Karel_ 19. 12. 2020 10:26 Nahlásit příspěvek. Přidat uživatele na hatelist Zobrazit ve stromu 0 4 Reagovat. Objem Já bych hlavně uvítal, kdyby se přestal do objemu kufru počítat prostor pro rezervu.. Zdravé lahve o objemu 1l výrobce R&B Mědílek jsou vyrobeny z velmi kvalitního materiálu, který se používá ve farmacii a nemusíte se tak obávat škodlivých stopových prvků. Navíc lahve velmi dobře těsní, tím pádem netečou a lze k nim dokoupit náhradní díly. To žádný jiný výrobce lahviče

Strom - Wikipedi

18 - Povrchové úpravy terénu . Založení trávníku. Založením trávníku se rozumí se rozumí založení trávníku letištního, lučního, parkového a parterového výsevem nebo parkového výsevem nebo drnováním na půdě (nebo ve vegetačních prefabrikátech) předem připravené v rovině nebo na svahu (bez dodání osiva) Objem dřeva tohoto stromu je 1500 m3, hustota dřeva je 600 kg/m3. Kolik vagónů by bylo potřeba na odvoz dřeva z tohoto 1 stromu, pokud jeden vagón uveze maximálně 60 tun nákladu? Podělit se o zážite OBJEM - PŘEVODY JEDNOTEK. Na této stránce najdete online převod jednotek objemu, názvy, podrobné popisy anebo vzorec pro výpočet. Níže uvedená tabulka zahrnuje základní měrnou jednotku podle soustavy SI, kterou je metr krychlový (m 3 ). Online kalkulačka z něj provádí přepočet na všechny známé a schválené předpony. Rozhodně je vhodnější voda odstátá. V případě, že máte doma barel o objemu 1000 litrů, případně plastový či kovový sud nebo jiný rezervoár, máte vyhráno. Co se týká samotného zalévání, rozhodně nevylévejte vodu přímo na kmen! Stromy mají totiž rozsáhlý kořenový systém a kořeny jdou směrem od stromu

Kácení stromů bez pokut a bez povolení ADOL Monitor

1. Vysaďte strom. Pokud je u něj bambusová tyčka, odstraňte ji. 2. Kolem něj, přibližně 30-40 cm od kmene, zatlučte do země kůly do rovnostranného trojúhelníku. Vždy pracujte ve dvou lidech, aby jeden tloukl a druhý pomáhal přidržovat kůl a zároveň větve stromu, abyste je nepoškodili při zatloukání kůlů. 3 Výpočet objemu reziva. Zadarmo on-line služby. Výpočet dreva Zadajte rozmery v milimetroch W - Šírka dosky H - Hrúbka dosky L - Dĺžka dosky Počiatočné dáta N - Počet kusov E - Počet metrov kubických Mnohí pri stavbe domov alebo izby čelia nevyhnutnosť vypočítať, koľko rezivo musieť pracovať

Video: Zavlažovací vaky ke stromům, objem 75 l - Obalové Materiál

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - dřezovec trojtrnný

Ošetření stromů Odborná péče o stromy OŘEZ, KÁCENÍ

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha. Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0-100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky MS 201 TC-M. Profesionální pila s výkonem 1,8 kW pro ošetřování stromů se systémem M-Tronic (M). Lehká, ergonomická, precizní v řezu a snadno ovladatelná. Tato pila byla speciálně navržena pro péči o stromy, zejména arboristiku, stromovou chirurgii a práci v korunách stromů. Jedná se o speciální produkt určený výhradně pro uživatele speciálně vyškolené v. Již 7. ročník oblíbené V‑Strom Academy určené pro majitele motocyklů Suzuki V‑Strom a cestovních endur Suzuki bez rozdílu objemu motoru. Účastníci budou mít možnost zlepšit své jezdecké schopnosti na čtyřech stanovištích . teorie jízdy; zdokonalování výhybných manévrů a brzdění (na asfaltu mezi kuželi). Tlakový rozprašovač objem 5l. Tlakový rozprašovač objem 5l. Top 3 produktů. GROWBAG Special mix 89 Kč ; Kokosový substrát Coco Perlite 70/30 COCOMARK 50L 299 Kč ; Diamond grow LED žárovka 12x3W 2700k 599 K

OŘEZ STROMU Odborná péče o stromy OŘEZ, KÁCENÍ, VAZBY

Objem nádoby postřikovače. U postřikovačů se pohybuje v rozpětí od cca 1,5 až do 20 l. Podle velikosti plochy, kterou hodláte opatřit chemických postřikem, vybírejte odpovídající objem nádoby. Ruční postřikovač s objemem do 8 l volte pro postřik okrasných zahrádek, záhonků a stromků kolem domu Čajník má stylový dekor stromy, uvnitř čajníku je černý smalt. Smaltovaný čajník má průměr 20 cm a objem 2,5 litru. Lze jej umývat v myčce na nádobí a je vhodný na všechny typy spotřebiče včetně indukce. Čajník je vhodný na každodenní používání. Foto-Videogalerie

Zavlažovací vak pro závlahu stromů Treegator, objem 75

Moruše převislá vzrostlý strom. Chybí vám na zahradě krásný vzrostlý listnatý strom? Nechcete čekat než jedle vyroste? Vysadíme vám vzrostlý strom přímo na vaši zahradu Zavlažovací vak ke stromu 6917 objem 75 l, zelená. Stav: Na skladě: Kód zboží: E110700: EAN: 8584163018437: Doplňující informac

Materiál pro objem nebo skořepinu můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu ve stromu studie simulace a výběrem příkazu Použít/upravit materiál. Definujte omezení. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Uchycení ve stromu studie simulace a vyberte z možností. Je také možné spojovat součástí. Další graf dokumentuje, že snaha o vyrovnání nepoměru mezi skutečnými těžbami a přípustnými těžbami neexistovala. Důsledkem je, že ke konci roku 2020 bylo vytěženo o 114,21 mil.m 3 dříví více, což při etátu 12,760 mil.m 3 znamená, že je v ČR vytěženo dříví na devět let dopředu! (Podle evidence - skutečnost může být ještě až 25% horší) Mechanický rozprašovač objem 1l Kód: 31104001. Neohodnoceno 47 Kč 38,84 Kč bez DPH Skladem Přidat do košíku. Mechanický rozprašovač 1l Detailní informace. Tisk Zeptat se Sdílet. Tweet. Zavřít. Související produkty. Biotabs Guerillatabs 200ks . 2 499 Kč Do košíku. To je objem! Halina na sebe navlékla zelenou deku a vypadala jako kmen stoletého stromu Zdroj: Profimedia.cz že se na premiéru jednoho muzikálu valí jakýsi obrovský kmen stoletého stromu obrostlého mechem, který by neobjal ani Miloš Zeman (69) s Bartošovou (48),. Strom bazar - Bazoš.cz. Zobrazeno 1-20 inzerátů z 96. Cena. Lokalita. Zobrazeno. Nové inzeráty e-mailem. Malotraktor John Deere 3045R - TOP - [26.6. 2021] Prodám zachovalý malotraktor JOHN DEERE 3045R Uveden do provozu: 10/2015 Počet odpracovaných motohodin: 1970 - Motor Yanmar, 3-válec, diesel, výkon: 45 HP - Objem motoru: 1642 cm3.