Home

Odraz zvuku

Útlum zvuku ohybem přes překážku - TZB-info

Odraz zvuku, ozvěna - zstovacov

  1. ulém bloku. Příklad k procvičení
  2. 2., který se nazývá koeficient pohltivosti (absorpce) zvuku při odrazu. V tomto případě evidentně platí a je-li jeden ze sčítanců nulový, druhý má maximální hodnotu rovnou jedné. V tom případě se zvuk buď bezezbytku odráží (- v praxi nenastává) nebo bezezbytku absorbuje ()
  3. Odraz zvuku . Setká-li se zvuk (šířící se vzduchem) s překážkou, z části ho překážka pohltí, z části se od ní odráží a šíří se zpět. Pokud je překážka malá šíří se i za ni (nastává ohyb). Ozvěna - je způsobena odrazem zvuku od pevné překážky
  4. Odraz zvuku, pohlcování zvuku V důsledku toho, že při dopadu zvukového vlnění na překážku (např. stěna, dveře, ) část zvukové energie proniká do druhého prostředí a zbytek se od překážky odráží podle zákona odrazu
  5. ulé lekci. Úkol č. 2: Prohlédni si dolní obrázek v učebnici na straně 176. Může nastat situace, kdy ozvěnu neuslyšíme, přestože je od nás skála vzdálena v odpovídající vzdálenosti
  6. Rychlost zvuku, odraz zvuku Prostředí, kterým se zvuk šíří k našemu uchu je většinou vzduch. Ale i jiné látky mohou vést zvuk, např. pod vodou slyšíme nárazy vln dna pobřeží. Vlak slyšíme přijíždět dříve než jej vidíme, protože zvuk vedou i koleje. Přitom měřením bylo zjištěno, že rychlost zvuku závisí na

Odraz zvuku, pohlcování zvuku :: MEF - J

Při menší vzdálenosti vnímáme odražený zvuk jen jako prodloužení původního zvuku, slyšíme tzv. dozvuk Pozn. v uzavřených místnostech se zvuk rychle odráží a proto dodává hlasu na plnosti a zlepšuje poslech. Použití odrazu zvuku: sonar rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: nucené chvění, rezonance, harmonický tón, barva tónu, odraz zvuku. Druh učebního materiálu. Zvuk, lidské slyšení, odraz zvuku 1* definice zvuku, fyzikální popis lidského slyšení, zvukové jevy. 723 stažen.

Zvukové izolátory (vlna, korek, plsť, molitan) tvoří nepružné prostředí, ve kterém se zvuk šíří špatně. Zvuk se nešíří ve vakuu (vzduchoprázdnu). Při nárůstu teploty o 1°C se rychlost zvuku průměrně zvýší o 0.6 m.s -1. Zvuk se šíří rychleji ve vodě a pevných látkách než v plynech. Odraz zvukových vln nastává na rozhraní dvou prostředí o různé hustotě. Ozvěna vznikne pouze tehdy, pokud se zvukové vlnění dostane od zdroje k překážce a zpět za 0,1 s Odražený zvuk poté posluchač vnímá zpožděně. Vhodnou překážkou pro vznik ozvěny je například skála, dno studny, jeskyně, dno propasti nebo rozlehlá budova. Člověk dokáže rozlišit zvuk vydaný zdrojem od zvuku, který se odrazil, je-li překážka vzdálena od zdroje nejméně 17 metrů

PPT - Mechanické vlnění a zvuk PowerPoint PresentationOdraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění :: MEF

Odraz zvuku od velkých ploch zpúsobuje ozvénu. Abychom ozvënu rozpoznali, musí být od nás plocha daleko alespoñ 17 m. PFi menších vzdálenostech slyšíme odražený zvuk jen jako prodloužení púvodního zvuku, slyšíme dozvuk. PFíklady: 1) Jak daleko je skála, od které se ozvénou vrátil zvukza 1,2 s Odraz zvuku, dozvuk a ozvěna. Odraz zvuku: dospěje-li zvuk ze zdroje Z (viz obr.) k pevné překážce dochází k jeho odrazu; i pro zvuk platí zákon odrazu: ÚHEL ODRAZU MĚŘENÝ KE KOLMICI DOPADU JE STEJNÝ, JAKO ÚHEL DOPADU MĚŘENÝ KE KOLMICI DOPADU; Dozvuk Odraz zvuku v elipsoidu (jeho průmět do jedné roviny). Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons. Proto např. v kostele, kde strop má tvar přibližně části elipsoidu mohli mniši v dobách inkvizice odposlouchávat cizí tiché hovory, aniž by si toho kdokoli všiml. Původním záměrem takto.

F9 - Odraz zvuku Výuka chemie, fyziky a matematik

Frekvence lidského hlasu je přibližně 1000 Hz, tomu odpovídá vlnová délka 30 cm, proto se lidský hlas na otvorech menších ohýbá. Většinou k lomu zvuku nedochází, protože rychlost zvuku v kapalinách a tuhých tělesech je mnohem větší než ve vzduchu, a proto nastává úplný odraz zvuku. Pokud ale narazí zvuk na prostředí, ve kterém se šíří pomaleji, dojde k jeho lomu podle Snellova zákon 3.6 Odraz zvuku . 1. Jakou vzdálenost urazí zvuk ve vzduchu za 0,1 s? 340 m 72 m 34 m 12 m 2. Vyber obrázek, kde se bude zvuk správně odrážet 3 1 2 4 3. Jaká musí být minimální prodleva mezi dvěma tóny, abychom je rozlišili a nesplynuly nám v jeden tón? 0,01 s 0,1 s 1 s 1,1 s 4. Jak daleko musí být ve vzduchu odrazová stěna.

Odraz zvuku, ozvěna zvuk při nárazu na překážku: část se odrazí část překážka pohltí odraz: ozvěna - při vzdálenosti větší než 17 m od překážky dozvuk - při menší vzdálenosti od překážky použití odrazu zvuku: sonar Zvuk se šíří od zdroje do místa přijetí v prostředí. Když udeří energie do molekul v prostředí, způsobí, že molekuly vibrují sem a tam a vytvářejí vlnu, která přenáší zvukovou energii. Rychlost zvuku závisí na prostředí, kterým vlny procházejí, a je základní vlastností materiálu Odraz zvuku [upravit | editovat zdroj]. Šíření zvuku je ovlivněno i překážkami, na které zvukové vlnění dopadá. Na rozhraní dvou prostředí se zvuk odráží.Zvláštním případem odrazu zvuku od rozlehlé překážky (budova, skalní stěna atd.) je ozvěna.Vlastností sluchu je totiž rozlišení dvou po sobě jdoucích zvuků, mezi kterými uplyne alespoň 0,1 s, což je. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Odraz zvuku, pohlcování zvuku - J

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, jsou značně individuální a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz. Mechanické vlnění mimo tento frekvenční rozsah sluchový vjem nevyvolává, přesto se někdy také označuje jako zvuk 5.Ozvěna - odraz zvuku - ozvěna vzniká při odrazu zvuku od překážky (např. ve velké místnosti od zdi, ve skalách) - překážka musí být vzdálena aspoň 17 m od zdroje zvuku o lidské ucho rozpozná 2 po sobě následující zvuky pokud je časový odstup aspoň 0,1 s o ve vzduchu za tuto dobu zvuk urazí 34 m (vypočítáno Odraz zvuku Týden 30. 3. - 3. 4. 2020 . Jakou rychlostí se šíří zvuk? Blesk - světlo Hrom - zvuk X v = 300 000 m/s v = 340 m/s Rychlost zvuku při 20 °C a při tlaku 105 Pa je 340 m/s. Není všude stejná!!! Zvuk je vlnění, na rozhraní dvou prostředí se odráží. (jako světlo) Původní zvuk Odražený zvuk Zákon odrazu Zvuk.

PPT - ZVUKOVÉ JEVY PowerPoint Presentation, free download

Odraz zvuku v praxi - zstovacov

Ozv ěna : odraz zvuku od rozlehlé vzdálené p řekážky, čím vzdálen ější p ředm ět, tím delší ozv ěna, minimální vzdálenost na jednoslabi čnou ozv ěnu 17 m (doba zpožd ění 0,1 s). Dozvuk : odraz zvuku od bližší p řekážky, kdy nerozlišíme p ůvodní a odražený zvuk Zvuk a jeho odraz Od: jirka6 08.02.21 15:56 odpovědí: 3 změna: 08.02.21 18:27. Dobrý den nevím si rady s touhle úlohou. Odpovědět na otázku. 3 odpovědi na otázku Tam někde za tebou stojí, a začne hrát tam sebe rozpíná, zavolám Klín zvuku zaslechnou, zlomí se v odraz nám z úst pára odlétá, zavolám Ozve se ti sám když je odpoután v sluchu zamotán, zavolám, zavolám Ozve se ti sám když je odpoután v sluchu zamotán, zavolám, zavolám Jen tak se dostanou za svým zvukem dál, ten který neslýchám, zavolám Ozve se ti sám když je. Rychlost šíření zvuku a jeho odraz Zvuk se šíří ve vzduchu za normálního tlaku (105 Pa) a při teplotě 20 °C rychlostí 340 m/s. Opakování - světlo se šíří rychlostí 300 000 000 m/s. Zvuk se odráží na odrazných plochách, např. na stěnách panelových domů, od skalních masivů apod odraz zvuku Tónový generátor Jako zdroj zvuku pro pokusy z akustiky se dá snadno použít například ladička, flétna, mobilní telefon, počítač s příslušným softwarem pro generování zvuku, generátor střídavého proudu o měnitelné frekvenci s připojeným reproduktorem a podobně

odraz zvuku Při používání této stránky dochází ke zpracování cookies , které nám pomáhají zvyšovat kvalitu služeb . Zpracování cookies zabráníte změnou nastavení v internetovém prohlížeči Odraz zvuku na překážce, ozvěna, pohlcování zvuku. Fyzika pro 8. ročník ZŠ. Kurz obsahuje: 1 × výukové video 1 × ověřovací test. Vzdělávací kurz pro žáky 8. ročníku základní školy je součástí předmětu fyzika. Hlavním tématem je odraz zvuku na překážce, ozvěna a pohlcování zvuku. V tomto studijním. Odraz zvuku, ozvěna, dozvuk 20.04.2020 Milí terciáni,tento týden se budeme zabývat odrazem zvuku, ozvěnou a dozvukem.Nejprve si ve své žluté učebnici přečtěte stránky 176 a 177 Odraz zvuku pokud se setká zvuk s překážkou, překážka ho zčásti pohltí a zčásti se od ní odráží a šíří se vzduchem zpět. Ozvěna. způsobena odrazem zvuku na pevné překážce. pokud chceme slyšet ozvěnu, musíme stát v dostatečné vzdálenosti od překážky . Dozvu Ozvěna - odraz zvuku na pevné překážce. Dozvuk - odraz zvuku, který slyšíme jako prodloužení původního zvuku při malých vzdálenostech od překážky. Ochrana před nadměrným hlukem. Hladina zvuku - slouží k porovnávání zvuků. Hladina zvuku : jednotkou je bel ( B ), převážně se ale používá jedna desetina - decibel (dB)

Odraz zvuku Překážka z na pevné překážce, vzdálenost musí být nejméně 17m DOZVUK > 17 m. Nadměrný hluk Hladina zvuku Odraz zvuku (Učebnice strana . 176 - 177) Setká-li se zvuk, který se šíří vzduchem, s překážkou, z části ho překážka pohltí, z části se od ní odráží a šíří vzduchem zpět. Zajímavá situace nastává tehdy, jestliže se nám vrací trochu zpožděný náš vlastní pokřik. Tomuto jevu říkáme . ozvěn Odraz zvuku Pevná tělesa zvuk odráží (sklo, kámen, dlažba, kovy, ) - v praxi: protihlukové stěny, ozvěna, zvukovody, dozvuk Porézní a měkké materiály zvuk pohlcují - protihluková opatření (textilie, pěnový polystyren, molitan, stromy, ) V případě, že těleso vystavené zvuku má rozměry odpovídající. Odraz zvuku . Panel šíření zvuku pro vysoké frekvence . Když podélná zvuková vlna narazí na rovný povrch, zvuk se odráží koherentním způsobem za předpokladu, že rozměr reflexní povrch je velký ve srovnání s vlnovou délkou zvuku. Všimněte si, že slyšitelný zvuk má velmi široký frekvenční rozsah (od 20 do. Zvuk se šíří pevnými, kapalnými i plynnými látkami. Nešíří se vakuem. Napiš, kdy se běžně setkáváš s odrazem, ohybem a pohlcováním zvuku. Odraz - ozvěna. Ohyb - u okrajů předmětů, např. slyšíš projíždějící sanitku z vedlejší ulice. Pohlcení - koberce, záclony a jiné textilie, obložení stěn.

Odraz zvuku . Žák chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny. Setká-li se zvuk s překážkou, zčásti ho překážka pohltí a zčásti se odrazí. Pokud je překážka malá, šíří se zvuk i za ní - nastává . ohyb Odraz zvuku na překážce vzdálené: 17 m - dozvuk (sál, tělocvična) - zpoždění zhruba 0,1 s >17 m - ozvěna (hory, les) Kvůli dobré akustice omezujeme odraz na stěnách místnosti (divadla ). Zvukové izolanty: pórovité, sypké látky (molitan, polystyren, textil) Jevu z předchozího p říkladu se říká totální odraz. Vysv ětluje, pro č se zvuk ze vzduchu do vody špatn ě dostává i p řes to, že ve vod ě se zvuk ší ří daleko lépe než ve vzduchu. Př. 3: Ur či, pod jakým nejv ětším úhlem m ůže dopadat zvuk na rozhraní vzduch-voda, aby nedošlo k totálnímu odrazu. 334m s- definice zvuku, fyzikální popis lidského slyšení, zvukové jev

Nucené chvění, rezonance, odraz zvuku - Digitální učební

Nucené chvění, výška tónu, rezonance, odraz zvuku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Hanzelín. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz; ISSN 1802 -4785 Akustické vlnění Zvukové (akustické) vlny: elastické podélné vlny s frekvencí v intervalu 16Hz-20kHz objektivní fyzikální příčina (akustická vlna) vyvolá subjektivní vjem (vnímání zvuku) člověk tyto vlny vnímá sluchovým orgánem jako zvuk Akustická výchylka - Zvuk a jeho vlastnosti - - Tón, výška tónu - - Ucho - - Rezonance, odraz zvuku - - Ochrana sluchu - - Elektrická práce a energie - - Výkon elektrického proudu - Tepelné záření. Využití energie slunečního zářen Prezentace s připojenou videonahrávkou je určena k doplnění výkladu tematického celku Zvuk, konkrétně k ilustraci Vlastností zvuku - rezonance a odraz zvuku. Obsahuje námět na pokus, výčet pomůcek, postup provedení, vysvětlení, teoretické zobrazení a videonahrávku provedeného pokusu 59_Odraz zvuku Při nárazu zvuku na překážku se zvuk: částečně pohltí pórovité materiály - zvuková izolace částečně odrazí a šíří zpět i pro zvuk platí zákon odrazu je-li překážka malá, dochází k tzv. ohybu šíří se i za překážku Odraz využívají např. sonary. Ozvěn

Zvukové jevy, zvukové jevy abychom slyšeli jakýkoli zvuk

1) Ucho jako přijímač zvuku uč. str. 172 - 173 - přečti si a zapiš poznámky do sešitu sluch - video zde: 2) rezonance zvuku - video zde: - uč. str. 174 - 175 - přečíst. 3) odraz zvuku - uč. str. 176 - 177 - přečti si a proveď zápis. 4) zvukové jevy shrnutí Odraz zvuku, dozvuk a ozvěna 1 h Časová dotace: 8. Ročník: - žák se dozví, jakou rychlostí se šíří zvuk v různých prostředích - žák pochopí, jaký je rozdíl mezi dozvukem a ozvěnou - žák se seznámí s praktickým využitím získaných informací. Odraz zvuku v rouře nebo hadici. Následující měření vychází z pokusu, který v minulosti na Veletrhu prezentoval V. Pazdera [4]. Původní experiment vyžadoval spojení několika silnějších plastikových rour o celkové délce 3 metry. Můžeme však vystačit jen s jednou trubkou od vysavače či s kusem plastové hadice

Zvuk, lidské slyšení, odraz zvuku - veskole

ODRAZ ZVUKU - narazí-li zvuk na překážku, zčásti se odrazí a šíří se zpět a zčásti je pohlcen - ucho rozpozná 2 různé zvuky za více než 0,1 s Ozvěna - odraz zvuku na pevné překážce vzdálené více než 17 m Dozvuk - odražený zvuk při menších vzdálenostec digitÁlnÍ modelovanÍ zvuku orchestru digital modeling of the orchestra sound diplomovÁ prÁce diploma thesis autor prÁce daniel puczok author vedoucÍ prÁce doc. rndr. miroslav doloŽÍlek, csc. supervisor brno 200

PPT - VLASTNOSTI ZVUKU PowerPoint Presentation, free

Tab. 1: Tabulka rychlostí zvuku ve vzduchu při různých teplotách. V různých látkách se zvuk šíří různou rychlostí. Tab. 2: Tabulka rychlostí zvuku v různých látkách. Dopadne-li zvuk na překážku, může nastat odraz nebo ohyb zvukového vlnění. Zvláštním případem odrazu je ozvěna (zvuk - níže v příloze) Odraz a lom vlnění ozvěna - zvláštní případ odrazu zvuku od překážky - dva zvuky rozlišíme pokud je mezi nimi doba 0,1 s, za tuto dobu zvuk urazí 34 m, či-li pokud stojíme 17 m od překážky slyšíme jednoslabičnou ozvěnu, pokud stojíme od překážky dál slyšíme víceslabičnou­ ozvěnu Pátá Forza Horizon simuluje odraz zvuku od různých materiál Je otázkou, do jaké míry bude tento efekt věrohodný, ostatně se zvuk ve skutečnosti šíří ve vlnách a nikoliv v paprscích, se kterými ray tracing kalkuluje. V praxi bude ale samozřejmě změna spíše kosmetická a nenápadná nadpis Odraz Dobrý den, pozorné si preötéte následující text, následné si do sešitu zapište datum 8.3. ZVUkU, dozvuk a tento si do sešitu prepište, obrázek lodi prekreslete. ODRAZ ZVUKU, DOZVUK Setká-li se zvuk šífící se vzduchem s prekáŽkou, éásteénë jej pfekážka pohltí a öásteönë se od ní zvuk odrazí Mikrofonové pole, senzor, lokalizace zdroje zvuku, prostorová lokalizace, časové zpoždění ABSTRACT The microphone array can be used in many important applications. The primary usage, which most of other applications are based on, is only: acoustic sources localization and separation of each signal from their compound

dutý zvuk son m creux: mixovat (tech.) mixovat zvuk mixer le son: odraz (fyz.) odraz zvuku réflexion f du son: přenos (tech.) přenos zvuku transmission f du son: bruit: bruits d'animaux zvuky zvířat: numérique: traitement numérique du son digitální úprava zvuku: réverbérer (fyz.) réverbérer un son odrážet zvu (světla, zvuku) réflexion f, reflet m, renvoi m fyz. odraz zvuku réflexion f du son úhel odrazu angle m de réflexion (odezva, zachycení) reflet m, écho m, répercussion f; Synonyma. obraz odlesk odražení ohlas projev reflex. Předpony. doraz náraz podraz průraz příraz sraz výraz úraz. Odvozená slova. odrazný odrazový.

13 INTENZITA A ODRAZ ZVUKU 13.1 Pomůcky Hodinky (tikající), papírová trubka, dřevěná deska (kniha). 13.2 Princip Zvuk se ze zdroje šíří do okolí ve vlnoplochách. Energie zvuku je rovnoměrně rozložena na celou tuto kulovou plochu, proto intenzita zvuku klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje mixovat: tech. mixovat zvuk mixer le son. odraz: fyz. odraz zvuku réflexion du son. přenos: tech. přenos zvuku transmission du son. bruit: zvuky zvířat bruits d'animaux. numérique: digitální úprava zvuku traitement numérique du son. réverbérer: odrážet zvuk fyz. réverbérer un son. zvuk: překročit rychlost zvuku dépasser la. odraz (fyz.) odraz zvuku reflexión f del sonido: přenos (tech.) přenos zvuku transmisión f del sonido: síla: síla zvuku intensidad f del sonido: synchronizace (film.) synchronizace zvuku a obrazu sincronización f de sonido e imagen: amplificador: amplificador de sonido zesilovač zvuku: volumen: bajar/subir el volumen ztlumit/zesílit zvu

Zvuk - zdroje, vlastnosti, šíření, odraz, tón :: 9 fyzik

Virtuálna knižnica - portál pre učiteľov. Predmet: Fyzika Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Autor: Jarmila Šilerová Typ dokumentu: Učebný materiál Vytvorené dňa: 23.04.2009 16:56 Formát súboru: Veľkosť: 581 k Odraz zvuku na překažce Od: Zvuk vznikne tady, letí k překážce, tam se odrazí a letí zpět. Takže buď počítat s tím, že za těch 40 s urazil dvojnásobnou vzdálenost, nebo počítat jen s tou vzdáleností a pamatovat na to, že ji zvuk urazil za polovinu změřené doby Hlavní příčinou je obvykle kvůli odraz zvuku z reproduktorů což může být způsobeno špatným připojením, nesprávným nastavením zvuku, přílišnou blízkostí mikrofonu nebo použitím nekvalitních sluchátek. Podobně některá nastavení na zařízení, ke kterému je připojeno, mohou být nevyvážená a způsobit ozvěnu

Ozvěna - Wikipedi

Odraz zvuku, dozvuk a ozvěna - HTML, Fyzik

odraz zvuku: ozvěna (echo) - překážka nad 17 m ( sonar) dozvuk - méně než 17 m : hlasitost = hladina zvuku - udává se v dB (decibel) 0 dB - práh slyšení. Úplný odraz nastává tedy pFi pFechodu zvuku ze vzduchu do vody, a to již pii dc- padovém úhlu 1±37'. Následkem toho Ize vodou slyšet jen ony zvuky ze vzduchu piicházející, které dopadají na vodní hladinu témëY kolmo; u všech ostatních šikmèji dopadajících zvukû nastává na hladiné úplný odraz K tomu bývá obvykle využívána akustika místnosti a odraz zvuku od stěn, ze kterých se stanou virtuální reproduktory. i. Zadní reproduktory pro pravý prostorový zvuk. Jak se dozvíte v další kapitole, téměř nepostradatelným doplňkem každého soundbaru je subwoofer. Doplňkem ale mohou být také zadní přídavné reproduktory Šíření vlnění Odraz a lom světla Odraz a ohyb vlnění Zrcadla Vznik a druhy zvuku Čočky Šíření zvuku Zdroje světla Vlastnosti zvuku Infrazvuk a ultrazvuk. MěSOŠ Klobouky u rna 3 Kmitavý pohyb Mechanické kmitání je pohyb, při němž se těleso vrací do tzv. rovnovážné polohy. Jestliže těleso tent

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. 1. Kmitání mechanického oscilátoru. Kmitavý pohyb - popis a zavedení. Kinematika kmitavého pohybu - základy na Encyklopedii fyziky a na Realisticky.cz (v pdf) Okamžitá výchylka kmitavého pohybu. odvození rovnice - pps (Encyklopedie fyziky) zápis do sešitu. Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu odraz zvuku zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet: tón, výška tónu, kmitočet tónu rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak hlasité jsou různé zdroje zvuku v jeho okolí, určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého zvuku na člověka: hlasitost zvuku

PPT - Zvuk PowerPoint Presentation, free download - ID:5551262Gipsystém - Minerální podhledy OWA - Harmony - Prodej

• Odraz zvuku . Pomůcky: tikající budík nebo minutka (hrající mobil), arch papíru, kus prkénka nebo kartónu . Provedení: Budík postavíme na stůl. Papír stočíme do trubice a jeden konec dáme k budíku. Postavíme se kus stranou a posloucháme tikot budíku. Ke konci trubice pak přiložíme ku Tou klíčovou vlastností zvuku je jeho odraz. To ale předbíháme, začněme od začátku, od zdroje. Zvuk je mechanické vlnění. Šíří se ve vlnách jakýmkoliv materiálem kmitáním jeho molekul. Co z toho plyne? Plyne z toho, že slyšet můžeme jak na vzduchu, tak pod vodou, nebo pomocí pevných látek Odraz zvuku. 1/2 Setká-li se zvuk s překážkou: a) částečně je pohlcen b) částečně se odrazí c) může se šířit za malou překážku (ohyb) Naše ucho rozezná dva zvukové signály oddělené časem minimálně 0,1 s. Ozvěna - odraz od předmětu vzdáleného minimálně 17 m (s = 340 . 0,1 : 2 = 17 m Odraz zvuku Sádrokartonová deska je natolik tvrdá, že se od ní navíc některé zvukové vlny odrážejí. K odrazu dochází na neděrovaných částech desky, především po obvodu děrované části. Neděrované desky odrážejí zvuk ve větší míře, avšak mohou zvukové vlny také jen tlumit membránovou absorbcí • Odraz zvuku Na stůl položte tikající budík nebo hodinky. Poslouchejte, jak tikají. Pak si udělejte z papíru trubici. Jeden konec dejte k uchu a druhý k budíku. Jak slyšíte tikání nyní a proč? Místo ucha pak ke konci trubice přiložte kus dřevěné desky a různě ji naklánějte

Základní fintou, jak reentrantní reproduktory fungují, je odraz zvuku. Ten vychází z kmitací cívky a navazujícího prostoru směrem do nosu, zde se odrazí zpátky dozadu a následně je vyveden zvukovodem ven. Onen odraz se může provést několikrát. Platí, že, 1) čím více provedených odrazů, tím vyšší dosažená. Ve vodě, kde je rychlost zvuku 1500 m/s, leží vlnové délky zvuku v širokém rozmezí od 9,7 cm do 75 m. Ozvěna Sluchem rozeznáme dva za sebou následující zvuky, mezi kterými uplyne aspoň 0,1 sekundy. Během této doby urazí zvuk vzdálenost 34 metrů Odraz zvuku v rouře nebo hadici Následující měření vychází z pokusu, který v minulosti na Veletrhu prezentoval V. Pazdera [4]. Původní experiment vyžadoval spojení několika silnějších plastiko-vých rour o celkové délce 3 metry. Můžeme však vystait jen s jednou trubkou od č vysavače či s kusem plastové hadice Odraz vlnění v řadě bodů. Vlnění v izotropním prostředí. Huygensův princip. Odraz vlnění. Lom vlnění. Polarizace vlnění. Zvukové vlnění. Hlasitost zvuku. Ultrazvuk. Infrazvuk . Vlnění je jedním z nejrozšířenějších jevů. S vlněním se setkáváme v podobě zvuku, světla, rozhlasového či televizního vysílání.

Dotyková zařízení ve výuce

Zvuk může být tudíž šířen pouze v pružném prostředí. Ve vzduchu se zvuk šíří jako podélné postupné vlnění. Výška zvuku (tónu) Je-li zvuk periodický, lze jej považovat za tón. Zvuk s harmonickým průběhem představuje tón jednoduchý, zvuky s průběhem složitějším jsou pak složené.Výška zvuku je dána jeh Odraz a ohyb vlnění Vznik a druhy zvuku Šíření zvuku Vlastnosti zvuku Infrazvuk a ultrazvuk. MěSOŠ Klobouky u rna 3 Kmitavý pohyb Mechanické kmitání je pohyb, při němž se těleso vrací do tzv. rovnovážné polohy. Jestliže těleso tent Zdroje zvuku. Zvuk je mechanické vlnění, jeho zdrojem jsou tedy kmitající mechanické objekty. Periodické zvuky rozpoznáme sluchem jako tóny, neperiodické zvuky vnímáme jako šum. Jako zvuk vnímáme pouze mechanické vlnění určitých frekvencí. Představme si zvukový signál ve tvaru pravoúhlého pulzu Může se zvuk šířit vakuem? Vysvětli. Ne, není to látkové prostředí. Nejsou tam částice, které by ho šířily. 3. Popiš, jak vzniká tón. Tón vzniká pravidelným chvěním tělesa. 4. Jaká je rychlost zvuku ve vzduchu? v = 340 m/s 5. Ve kterém prostředí se šíří zvuk nejrychleji? Své tvrzení zdůvodni Poté se věnuje některým z kvalit zvuku, jakými jsou hlasitost, rychlost, ozvěna, odraz zvuku, tón, stupnice tónů a barva tónu. Dále také popisuje vytváření tónů strunami a charakterizuje principy lidského vnímání zvuku odraz zvuku ortodonce . 3. Nebezpečná pro zdraví je vysoká hladina zvuku. V jaké jednotce se tato veličina udává? herz decibel son sonique. 4. Jak říkáme zvuku, který má frekvenci menší než 16 Hz? dozvuk ultrazvuk echo infrazvuk . 5. Co určuje výšku tónu?.