Home

Silnice pro motorová vozidla dálniční známka

Ministerstvo dopravy ČR - Dálniční kupóny a mýtn

 1. Mýtné 18.09.2020 11:15:13 | Dálniční kupóny a mýtné Mýtné (výkonové zpoplatnění pozemních komunikací) Za jízdu vozidlem s hmotností nad 3,5 t (po dálnicích a po označených úsecích silnic I. třídy) se platí mýtné a vozidlo proto musí být vybaveno palubní jednotkou (OBU). Palubní jednotka je nepřenosná a její užití je vázáno na konkrétní vozidlo.
 2. Dopravní značky Dálnice a Konec dálnice označující dálnici, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.: Dopravní značky Silnice pro motorová vozidla a Konec silnice pro motorová vozidla označující silnici pro motorová vozidla, jejíž.
 3. Směrnice a pokyny pro výstavbu Silnice a dálnice; Dálniční poplatky {} Web Content Viewer (JSR 286) Dálniční poplatky Elektronické dálniční známky 2021 (Electronic vignette 2021) EDAZ-2021_cz+en.pdf: Dokumenty k evroé službě mýtného (EETS) Náze
 4. Vozidla nad 3,5 tuny. Od 1. 1. 2010, kdy došlo ke zpoplatnění vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti elektronickým mýtem se jako rozhodující skutečnost, zda použít ke zpoplatnění dálniční známku či mýtnou jednotku, považuje celková hmotnost vozidla, nikoliv jízdní soupravy, jak tomu bylo v předchozích letech. V praxi to.
 5. Povinnost pořídit si elektronickou dálniční známku platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny. Na přípojná vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje. Avšak od 1. 1. 2021 se rozšířil výčet vozidel, která jsou osvobozena
 6. Zpoplatněným úsekem je každá dálnice a silnice pro motorová vozidla, pokud se nejedná o úsek vyňatý z povinnosti placení poplatku, o čemž je řidič informován dodatkovou tabulkou (tabulka E11 - přeškrtnutý nebo zvýrazněný symbol dálniční známky)

Užití dálnic a silnic pro motorová vozidla bez platné dálniční známky je možné také v případě tzv. krajní nouze. Počítejte však s komplikovaným dokazováním, pravděpodobně během správního řízení, že konkrétní situace skutečně splňovala stav krajní nouze, tak jak jej stanovují české zákony Rychlostní silnice v Česku existovaly do 31. prosince 2015 a spolu s dálnicemi vytvářely síť páteřních, směrově oddělených komunikací. K tomuto datu dosahovala celková délka rychlostních silnic 463 km. V zákoně 361/2000 Sb. jsou označeny jako Silnice pro motorová vozidla.K 1. lednu 2016 byla většina z nich přeřazena mezi dálnice

SFDI Zpoplatněné úsek

Dálniční známka na silnici pro motorová vozidla. (4 odpovědi) Je možné převést dálniční známku z auta na auto? Tj. zneplatnit ji pro danou SPZ a převést ji na nový vůz s jinou SPZ? (7 odpovědí) dálniční známka na R6 (E48)? (1 odpověď) Jak je to s placením dálniční známky u nás? (2 odpovědi Zpoplatněné úseky. Úseky, kde musí být dálniční kupón vylepen jsou označeny dopravní značkou dálnice nebo silnice pro motorová vozidla. Zpoplatněné úseky jsou vypsány níže a také znázorněny na přilžené mapce. Nezpoplatněné úseky jsou na silnicích a dálnicích a při vjezdu na ně označeny dodatkovou tabulkou.

Silnice pro motorová vozidla. Dopravní značka Silnice pro motorová vozidla (č. IZ 2a) označuje silnici pro motorová vozidla. Maximální rychlost je 110 km/h, v obci 80 km/h. Tyto silnice nevyžadují časové kupony (dálniční známky) Bez ohledu na mizernou kvalitu českých silnic a dálnic, také v příštím roce 2020 bude pro provoz na vybraných úsecích pro motorová vozidla vyžadována dálniční známka. Oproti předchozímu roku se nic moc nemění, skutečná revoluce v podobě elektronických dálničních známek se totiž připravuje až na rok 2021 Mám pocit, že silnice pro motorová vozidla je vyšší kategorie pojmu. Dálnice je také silnice pro motorová vozidla. Na dálnici a na rychlostní komunikaci (značeno R) je nejvyšší povolená rychlost 130 km/hod, na ostatních silnicích mimo uzavřenou osadu je nejvyšší povolená rychlost 90 km/hod, není-li místním značením určeno jinak Dálniční známky 2019: Vše, co potřebujete vědět. I v roce 2019 (a pravděpodobně ještě v roce 2020) bude jízda po vybraných úsecích dálnic a silnic pro motorová vozidla zpoplatněna. Jako důkaz o zaplacení se používá samolepicí kupón, pro který se vžilo označení dálniční známka

Dálniční poplatky - rsd

 1. isterstvu vede oddělení silničního správního úřadu. Více peněz budou muset na vylepšených.
 2. Pokud s osobním vozem plánujeme vyrazit na silnice označené jako dálnice, nebo silnice pro motorová vozidla, je třeba dálniční známka. Tedy samolepka, která prokazuje to, že máme zaplacen onen poplatek, který s užíváním těchto rychlostních komunikací souvisí
 3. Otázka č. 1: Silnice pro motorová vozidla: Vyberte odpověď: Je každá pozemní komunikace s výjimkou dálnic. Je silnice označená dopravní značkou Rychlostní komunikace. Je pozemní komunikace označená dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla. Spustit nový test Vyhodnotit test. Další otázka
 4. Dálniční známka Maďarsko 2021: Cena, kde koupit, placené úseky. Vybrané dálniční a silniční úseky jsou zpoplatněny elektronickým systémem. Známka je povinná pro motocykly, osobní automobily, nákladní automobily do 3,5 t, karavany a autobusy, vozy nad 3,5 t platí elektronické mýtné podle skutečně ujeté vzdálenosti

Maximální povolená rychlost na slovinských dálnicích je 130 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 100 km/h. V obci je maximální rychlost stanovena na 50 km/h a mimo obec 90 km/h. Pokuty za dálniční známky. Za jízdu bez platné dálniční známky hrozí pokuta ve výši 300 € 7 993 Kč až 800 € 21 315 Kč. Pokuty jsou. Povinný bezpečnostní pás (u čtyřkolek platí pro spolujezdce) E4 (L7e) (motocykl-čtyřkolka): Bílé značky Smí na dálnice a silnice pro motorová vozidla, pokud je konstrukční rychlost stroje vyšší než 80 km/h. Dálniční známka není nutná. Většinou jsou homologované jako dvoumístné. Čtyřkotoučový brzdový systé Jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice nebo ze silnice pro motorová vozidla; vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici nebo silnici pro motorová vozidla opustit Jednou z možností je, aby si občan, který zakoupil nové vozidlo a obdržel převozní značku, zakoupil pro případ, že s vozidlem hodlá užít zpoplatněný úsek dálnice či silnice pro motorová vozidla, časově omezený dálniční kupón (tj. u motorového vozidla do 3,5 t týdenní kupón v hodnotě 200,- Kč a u vozidla nad 3,5.

Dálniční známka Moldávie. V Moldávii je pro motorová vozidla registrované v zahraničí průjezd silnic zpoplatněn prostřednictvím elektronické dálniční známky. Známky jsou k zakoupení online nebo přes terminály Mpay. Informace o zpoplatnění dálnic dostupné na stránkách evinieta.gov.md nejsou příliš podrobné. nikde jsem nenašel na netu jak je to přesně s DZ na Slovensku pro motorky. Aktuální info na všech stránkách je Dálniční známka je povinná pro všechna motorová vozidla, která využívají určené úseky dálnic a silnic pro motorová vozidla. Kdysi tam bylo, že jen pro čtyřkolky a motorky se sajdkou No, a dálniční známka je vaše. Systém zaznamená, že je na příslušnou registrační značku dálniční známka zakoupena a policista na dálnici či silnici pro motorová vozidla může nerušeně tento fakt kontrolovat. A cena? Zůstává stejná. Roční známka 1 500 Kč, měsíční známka 440 Kč, 10denní 310 Kč Za jízdu po zpoplatněných dálnicích a silnicích bez platné dálniční známky hrozí pokuta 300 až 800 euro. Pro nákladní automobily a autobusy s hmotnosti vyšší než 3,5 tuny zůstává zachován způsob přímé úhrady mýtného na dálničních mýtnicích, tedy úhrada za konkrétní projeté úseky. Dálniční známka je. Kontrola dálničních známek, technického stavu vozidla, rychlosti a dalších povinností, které musí řidič dodržovat, se konají každý den, upozorňuje Policie ČR. Úseky, kde musí být dálniční kupón vylepen, jsou označeny dopravní značkou dálnice nebo silnice pro motorová vozidla

Jednalo se třeba o obchvat Plzně a Olomouce, nebo vybrané dálniční výpadovky v Praze. Zpoplatněné úseky jsou dálnice a silnice pro motorová vozidla označená příslušnou značkou (IZ 1a nebo IZ 2a), pod nimiž není dodatková tabulka (E11) vymezující úsek bez poplatku silnice, které jsou označeny dopravní značkou jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla (jejich úseky jsou stanovené prováděcím předpisem), lze užít silničním motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou nejméně se čtyřmi koly po zaplacení poplatku (dvoudílný dálniční kupón) za užívání dálnice a rychlostní.

Zpoplatněné pozemní komunikace, kde je nutné mít dálniční kupón, jsou označeny dopravními značkami s názvem Dálnice nebo Silnice pro motorová vozidla. Lze je zakoupit na poštách, čerpacích stanicích či hraničních přechodech, jsou desetidenní, měsíční či roční Dálniční známky. Vážení, obracím se na forum s touto otázkou. Je či není zpoplatněn úsek silnice 1 třídy mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, kde je instalována značka silnice pro motorová vozidla? Stejný problém jsem měl na silnici 1 třídy č.35 mezi Libercem a Turnovem, která jak jsem zjistil zpoplatněna není Dálniční poplatky a sazby mýtného pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy Poplatek za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen motorové vozidlo) nebo jízdní soupravou

České dálnice Dálniční známk

V prodeji pouze dálniční známky pro tyto kategorie: D1M: motocykly; D1: motorová vozidla o maximální celkové hmotnosti do 3,5 t s maximální kapacitou 7 míst (včetně řidiče), včetně přívěsu. D2: motorová vozidla nezahrnutá do kategorie D1, nákladní automobily a karavany o maximální celkové hmotnosti do 3,5 Jak tedy sami vidíte, výjimek umožňující jízdu bez dálniční známky je hned několik. Mluvíme zde samozřejmě o jízdě na zpoplatněných úsecích, což je ta část dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, která je označena příslušnou dopravní značkou (IZ 1a, IZ 2a) silnice pro motorová vozidla: 100/120 km/h; dálnice: 140 km/h; Dálniční poplatky v Polsku pro osobní auta. Polsko nemá příliš rozvinutý systém dálnic a nejsou v úplně dobrém stavu. Nová dálnice zatím vede jen mezi Krakovem a Katovicemi Eurovignette - Mýto pro vozidla nad 12 tun. Eurovignette je společný systém výběru mýta v Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Dánsku a ve Švédsku.Pro využití dálnic a silnic pro motorová vozidla ve všech uvedených státech je tedy třeba řádně zaplatit poplatek Eurovignette, a to i v případě, že dané vozidlo přes některou z výše uvedených zemí pouze projíždí Osobní vozy mají podle výše uvedené délky platnosti dálniční známky cenu 3, 7, 13 a 27 euro. Platnou dálniční známku při průjezdu většiny silnic a dálnic musí mít motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny a nákladní vozy nad 3,5 tuny

Dálniční známky a povolení Volba Vyhnout se dálnicím a silnicím pro mot. vozidla vyřadí z navigování všechny dálnice a silnice pro motorová vozidla vč. nezpoplatněných úseků bez ohledu na to, že je vybraná známka pro danou zemi. V zemích, kde se platí formou mýta. Dálniční známky Česká republika 2018. Pro užívání dálnic a rychlostních silnic na území České republiky je potřeba zakoupit dálniční známku. Ceny dálničních kuponů (známek) ČR pro rok 2018: Motorová vozidla do 3,5 t: platnost: 1 rok, cena: 1500 Kč Motorová vozidla do 3,5 t: platnost: 1 měsíc: 440 Kč Motorová. 28.září 1989: Silnice pro motorová vozidlaje silnice označená dopravní značkou č.D 15a. 31.ledna 2001: Silnice pro motorová vozidla(č.IP 15a) 15. listopadu 2006: Silnice pro motorová vozidla(č.IP 15a); značka označuje silnici pro motorová vozidla, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem, jestliže z jejího doplnění dodatkovou tabulkou č

Otázka č. 1: Silnice pro motorová vozidla: Vyberte odpověď: Je místní pozemní komunikace označená dopravní značkou Dálnice. Je pozemní komunikace označená dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla. Je účelová pozemní komunikace určená pro rychlou jízdu motorových vozidel. Spustit nový test. Na silnicích pro motorová vozidla nebudou muset řidiči osobních vozidel platit, jinými slovy: Na dosavadní severočeské R35 již nebude potřeba dálniční známka. Na druhé straně ohlásilo ministerstvo dopravy zpoplatnění nedávno otevřeného krátkého úseku dosavadní R6 (nově D6) u Bošova Ode dneška 1.února 2011 platí nové dálniční známky na placených úsecích dálnic a silnic pro motorová vozidla na území České republiky, Rakouska, Slovenska nebo Švýcarska. Rádi bychom všem motoristům, kteří využívají placené úseky na území České republiky připomněli, že od 1.února 2011 musí mít na čelním skle i novou dálniční známku. Ta opravňuje k. Na dálnici i na silnici pro motorová vozidla se smí jet rychlostí 130 km/hod., pokud po nich jedete v obci, můžete jet maximálně 80 km/hod. Na obou komunikacích musíte mít nalepenou dálniční známku, pokud není komunikace označena dodatkovou tabulí, že ji mít nemusíte. Rozdíly jsou v úpravě a šířce pruhů, nájezdů, atp

Elektronická známka - eDalnic

Dálniční známky 2020 I Srovnátor

Dálniční známka 2021 - Vše o známkach v ČR i Evrop

 1. Dálniční známka Švýcarsko. - ceny, platnost, zpoplatněné dálnice. Obsah. Ceník pro 2021. Zpoplatněné tunely. Vozidla nad 3,5 t. Mapa dálniční sítě. Často kladené otázky. Dálniční známka je pro vozidla do 3,5 t povinná na všech dálnicích první i druhé třídy a je prodávána jako nálepka pouze s roční platností
 2. Rychlostní limity pro automobily do 3,5 tuny a motocykly: Obec 50 km/h Mimo obec 90 km/h Silnice pro motorová vozidla / dálnice 130 km/h Rychlostní limity pro automobily do 3,5 tuny s přívěsem a nákladní automobily na 3,5 tuny: Obec 50 km/h Mimo obec 80 km/h Silnice pro motorová vozidla /..
 3. Vozidla, která jsou těžší než 3,5 tuny, spadají do systému elektronického mýta. Dálniční známka patří vždy na čelní sklo, navíc na ni musíte napsat SPZ vašeho automobilu. Bez dálniční známky nemůžete na dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, které jsou označené příslušnou dopravní značkou
 4. Síť dálnic a rychlostních silnic je v České republice zpoplatněna již od roku 1995. Od té doby k ročním dálničním známkám přibyly měsíční, desetidenní a jednodenní kupóny. Po třech letech bez zdražování se například cena roční známky pro vozidla do 3,5 tuny zvedla o sto korun

Rychlostní silnice v Česku - Wikipedi

 1. Roční dálniční známka bude od příštího roku o dvě stovky dražší. Ministerstvo dopravy tak chce vybrat víc peněz na stavbu silnic a dálnic, říká také, že řidičům od posledního zdražení přibylo 100 kilometrů nových dálnic a rychlostních silnic. V Německu mají řidiči k dispozici zdarma 12 a půl tisíce kilometrů dálnic
 2. Týdenní dálniční známka platí sedm následujících dní od nákupu známky včetně dne, který uživatel určí při jejím nákupu. na silnicích pro motorová vozidla: 100 km/h: 80 km/h: na dálnici: národní silnice má pozadí modré..
 3. Kategorie vozidel: Všechna motorová vozidla s hmotností nad 3,5 t vč. autobusů Zpoplatněná síť: Celá silniční síť Švýcarska. Více informací o mýtném: pro nákladní vozidla, pro autobusy. Pozn.: vozidla do 3,5 t hradí poplatky za užití silnic formou dálniční známky. Dálniční známky lze zakoupit na regionálních.
 4. Síť klasických dálnic totiž u nás doplňují tzv. silnice pro motorová vozidla, tzv. rychlostní silnice. Ty jsou však laickou veřejností vnímány jako dálnice, protože zde mohou jezdit stejně rychle, mají zelené značení a za obě se platí

Mýtné. Od 1. července 2008 jsou dálnice a rychlostní silnice pro vozidla do 3,5 t zpoplatněny dálniční známkou. Předchozí systém výběru mýta v hotovosti na mýtnicích a elektronickým systémem ABC se ruší Pro motorová vozidla s maximální celkovou hmotností do 3,5 t platí povinnost zakoupení dálniční známky. Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t spadají pod mýtný systém závislý na jízdním výkonu. DRUH VOZIDLA. ROČNÍ ZNÁMKA. 2MĚSÍČNÍ ZNÁMKA. 10DENNÍ ZNÁMKA. Jednostopé vozidlo 1) 35,50 eur. 13,40 eur Dálniční známky Slovinsko 2018 Slovinsko přistoupilo ke zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic v roce 2008 a využívá toho, že je důležitou roční nálepka pro dvoustopá motorová vozidla do 3.500 kg (osobní automobily): 110 Eur Autobusy a nákladní vozy hradí dálniční poplatky formou mýtného Tyto rychlostní silnice a dálnice vyžadují povolenku v podobě známky, bez níž je vjezd do těchto prostor zakázán. Pro lepší orientaci motoristů jsou tyto úseky označeny dopravní značkou. Dálniční známka je povinná pouze pro automobily a motorová vozidla do 3,5 tuny Pro osoby ZTP: Vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P mohou užívat dálnice nebo silnice pro motorová vozidla bezplatně, jestliže osoby jsou držitelem vozidla nebo je držitelem vozidla osoba blízká za předpokladu, že ve vozidle je oprávněná osoba přepravována. K tomuto tématu doporučuji dostudování.

Od: honza ( ) RE: silnice pro motorová vozidla Musíte mít dálniční známku i na silnice pro motorová vozidla. (pokud se podíváte na dálniční známku jsou tam vyobrazené obě dopravní značky- dálnice i silnice pro motorová vozidla). Nepotřebujete jí jen v úseku kde je dodatková tabulka bez poplatku. REAGOVA Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla. Silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou IP 15 a Silnice pro motorová vozidla. V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, však tento pojem není uváděn Dálnice a rychlostní silnice, které jsou označeny dopravní značkou jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla (jejich úseky jsou stanovené prováděcím předpisem), lze užít silničním motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou nejméně se čtyřmi koly po zaplacení poplatku (dvoudílný dálniční kupón) za užívání.

Dálniční známka Odpovědi

 1. Pravidelní řidiči, ale musí dálniční známku mít. Určitě se nevyhnete jízdě autem po placeném úseku dálnic a silnic pro motorová vozidla. Když budete mít štěstí a dopravní policie vás bez dálniční známky nenačapá, možná zdánlivě nějakou korunu ušetříte
 2. ut 59 sekund
 3. Ceny dálničních známek pro rok 2015 pro vozidla do 3,5 tun. V České republice je možné zakoupit dálniční známky s roční, měsíční a desetidenní platností. Roční dálniční známka pro rok 2015 platí od 1. prosince 2014 až do 31. ledna 2016. Měsíční a desetidenní známky platí ode dne prodeje. Platnost je.
 4. ghamu, kromě této dálnice od vás může být při cestě po Anglii požadován poplatek za přejezd některých mostů či tunelů
 5. Dvojstopá motorová vozidla kategorie M1 bez ohledu na jejich hmotnost. Přívěsné vozíky kategorie O1 a O2 za motorová vozidla kategorie M1, N1, M1G, N1G, pokud jejich celková hmotnost jízdní soupravy činí více než 3,5t. Kdo nemusí na Slovensku hradit dálniční poplatky. motocykly všech kategorií

Video: České dálnice > Informace pro řidiče > Dálniční známky

Informativní dopravní značky - bezpecnecesty

Roční známka platí od začátku prosince minulého roku do konce ledna následujícího roku (- tj.14 měsíců). Pro přívěsy za osobní vozidla se nevyžaduje speciální dálniční známka. Dvou měsíční známka platí 2 měsíce ode dne označení Desetidenní známka je platná od 0.00 hodin požadovaného dne (včetně) 10 dní, tj Na cestu do Prahy po R7 už nebudou třeba dálniční známky. Okres Louny - Ministerstvo dopravy připravuje změny značení v síti rychlostních silnic v České republice. Některé se přejmenují na dálnice, jiné na silnice pro motorová vozidla. To se dotkne i dvou současných rychlostních silnic, které spojují okres Louny s Prahou Více než tři roky připravovalo ministerstvo dopravy a posléze Ředitelství silnic a dálnic přeznačení rychlostních silnic. Jde o naplnění tzv. nového pojetí dálniční sítě, která s existencí rychlostních silnic v dosavadní podobě již nepočítá. Z většiny se od 1. ledna stanou dálnice, z několika dalších silnice pro motorová vozidla s omezením rychlosti na 110. Dopravní značky Silnice pro motorová vozidla a Konec silnice pro motorová vozidla označující silnici pro motorová vozidla, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Dálniční známky 2020 - kompletní přehled, ceny, platnost a

Na české dálnice se znovu vrací nezpoplatněné úseky. Od 1. ledna 2017 bude od povinnosti vozit na okně auta do 3,5 t dálniční známku osvobozeno 111 km dálnic a silnic pro motorová vozidla včetně úseku pražského obchvatu R0 od letiště ke sjezdu na Barrandov. Bez poplatku bude jezdit po dálnici D5 okolo Berouna Dálniční poplatky. V ČR je zpoplatněna většina dálnic a silnic pro motorová vozidla. Tyto úseky jsou označeny příslušnou značkou. Vozidla do 3,5 tuny, která se po nich pohybují, musí mít dálniční známku, kterou můžete zakoupit téměř u každé čerpací stanice či na pobočkách pošty. Dálniční známky lze.

Jaký je rozdíl v užívání silnice pro motorová vozidla a

Síť slovenských dálnic činí 380 km. Všechna motorová vozidla do hmotnosti 3,5 t mohou využít dálniční známku s vyznačenou dobou platnosti 10 dní, měsíc nebo rok. Roční dálniční známka platnost od 1. 1. Daného roku do 31. 1. následujícího roku. Na Slovensku platí systém elektronických dálničních známek. Elektronické dálniční známky nahradily ty klasické. Zpoplatněná síť tvoří cca 198 km dálnic a 23 km silnic pro motorová vozidla. Jediný dálniční nezpoplatněný úsek je Lanžhot - Kúty. Dálniční známka pro osobní vozidla do 1600 ccm stojí 200 Sk; pro osobní vozidla nad 1600 ccm 400 Sk. SLOVINSKO Pokud není uvedeno jinak, jsou poplatky ve Slovinských tolarech Dálniční poplatky. Zpoplatnění dálnic pro vozidla do 3,5 t i nad 3,5 t; Možnost platit přímo v mýtných branách (platební kartou i hotovostí), dále je možné využit pro platbu mýtného elektronickou jednotku ViaToll. Více informací a rozdělení vozidel do cenových kategorií; přehled zpoplatněných silni Dálniční poplatky. Dálnice jsou v Polsku zpoplatněny pro všechna motorová vozidla. Vozidla s hmotností do 3,5 tuny musí platit mýtné prostřednictvím mýtných bran (hotovostí, platební nebo tankovací kartou) nebo pomocí elektronické mýtné jednotky. Mezi zpopatněné dálnice pro vozidla do 3,5 tuny patří hlavní tahy A1. Silnice s extra mýtným: Na určitých silničních úsecích je nutno zaplatit zvláštní mýtné, nezávisle na dálniční známce. Ceny mýtného pro motorová vozidla do 3,5 t maximální přípustné hmotnosti (např. osobní vozy, obytná vozidla, osobní vozy s přívěsem, motocykly): A9 Pyhrn Autobahn - Gleinalmtunnel, Bosrucktunne

Dálniční a mýtné poplatky při cestě do Chorvatska v roce 2021. 10. Červen, 2021 - 19:25. Pokud se do Chorvatska vydáte vlastním automobilem, musíte počítat s nejrůznějšími poplatky za použití silnic. České dálniční známky zmiňovat nebudu, ale podívejme se, s čím počítat za našimi hranicemi. Tedy jaké jsou. Poplatky za maďarské dálnice v roce 2011. V Maďarsku existuje celkem 5 dálnic (M1, M3, M5, M6 a M7). Na všech dálnic se používá jednotná, virtuální dálniční známka. Jedete-li do Budapešti, budete používat dálnice M1. Na okruhu M0 (v provozu 81 km) kolem Budapešti se neplatí Dálniční známka Slovensko ceny. Dálniční znánky jsou na internetovém portálu dostupné pro osobní motorová vozidla do 3,5t a pro přípojná vozidla. Nejčastější jsou však běžné bez dalšího vozíku. Koupit si můžete roční kupón za €50, dále 30denní za €14 a 10denní za €10. Opět připomeneme, že platnost se.