Home

Zkrácené studium Zedník

Zedník . Zkrácené studium . SOŠ a SOU Jindřichův Hradec ŠVP- zedník -zkr. studium - 2 - OBSAH . ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III. 36--67-H/01 ZEDNÍK - zkrácené studium - 2017 RVP 36-67-H/01 Zedník Profil absolventa 2 Profil absolventa Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o., 191 00 PRAHA

Zedník - zkrácené. Zedník - zaměření stavební činnosti, suchá výstavba (sádrokartón), zateplování, obklady: Kód studia: 36-67-H/01: Délka přípravy: 1 roky: Určení: hoši : Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky: Zakončení studia: závěrečná zkouška : Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se. Název ŠVP: Zedník, zkrácené studium Kód a obor vzdělání: 36-67-H/01 Zedník Datum platnosti ŠVP: od 1.9.2017 Uplatn ní absolventa v praxi Absolvent ŠVP zedník, zkrácené studium bude zaměřen na obor montér suchých staveb. Uplatn Cena za oběd je 28,-Kč. Obory Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Tesař a Zedník jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků ZK. Zkrácená forma studia: pro absolventy s maturitou nebo výučním listem umožňujeme studium dalšího učebního oboru s. Jednoleté zkrácené studium ZEDNÍK Odborný výcvik Základní údaje Délka přípravy: 1 rok Určení: hoši Podmínky přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitou nebo ukončené střední vzdělání se závěrečnou zkouškou Zahájení studia: září 2015, přihlášku je nutno dodat co nejdříve Zkrácené studium. Máš výuční list nebo maturitu z jiného oboru a chceš si u nás rozšířit znalosti a zkušenosti? Tak na Jílové můžeš získat během jednoho nebo dvou let výuční list ze všech oborů, které nabízíme v běžné učební formě, a ještě jeden navíc

Zedník - zkrácené - Střední škola řemesel Frýdek

Zkrácené studium - Učební obory. Úvodní stránka > Zkrácené studium - Učební obory. Formou 1letého zkráceného studia (nutný je nejméně výuční list) lze studovat v učňovských oborech uvedených v tabulce. Kód oboru: Učební obory podle abecedy: Cena: Zedník: 20.000,-8251H/03: Zlatník a klenotník: 25.000. Pojď studovat učební obor Zedník na Střední škola polytechnická Brno Jílová . Nabízíme tříleté studium zakončené výučním listem. Řemeslníků je málo a obor má tedy skvělé uplatnění

Školy v ČR obor Zedník - Seznam škol v ČR - skolyunas

 1. Zedník Kód oboru: 36-67-H/01. Zaměření : Práce zednické 3 leté denní studium 1 leté denní zkrácené studium. Zaměření : Práce obkladačské 3 leté denní studium. Žáci se naučí zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb a komínů za použití tradičních zdících materiálů i nových technologií, osazování prefabrikátů, oken a zárubní, provádění.
 2. Praxe v oboru. Kurzy jsou učeny pro zájemce, kteří mají praxi v rekvalifikovaném oboru. Účastník kurzu musí splňovat a doložit požadovanou dobu praxe podle typu vzdělání: Typ vzdělání. Praxe v rekvalifikovaném. nebo příbuzném oboru. základní vzdělání. 5 let. libovolné SOU nebo SŠ
 3. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem : 3664H01: Tesař: Tři roky: Denní: Střední s výučním listem : 3667E01: Zednické práce: Tři roky: Denní: Střední s výučním listem : 3667H01: Zedník: Jeden rok: Denní: Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem.
 4. Zedník. Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 9.3 Zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium 61 10 Základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu 6

ZEDNÍK. Tříletý učební obor: 36-67-H/01. Učební plán oboru Zedník; Benefity oboru. žák oboru zedník má možnost získat motivační stipendium od JMK, na počátku studia poskytujeme zákům pracovní oděv a obuv zdarma, Absolvent oboru. umí zakládat jednoduché stavby, provádí hydroizolace, betonové konstrukce, monáž. Zkrácené studium trvá 1 aţ 2 roky (maturitní obory) v denní nebo dálkové formě vzdělávání; délku stanoví rámcový vzdělávací program příslušného oboru vzdělání, který obsahuje pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku. Zedník Studijní obory. V případě, že nemáte dokončenou žádnou střední školu, je možné studovat klasické denní tříleté studium v oboru Zedník. Pokud již máte v jakémkoli oboru maturitu či výuční list, nabízí se možnost absolvovat tzv. zkrácené studium, které je jednolet Obory Karosář, Instalatér, Tesař, Zedník jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství a jsou finančně dotovány z prostředků Zlínského kraje. Obor 23-43-L/56 Provozní technika má dle číselníku správný kód 23-43-L/506. (Pozemní stavitelství - distanční studium - zkrácené) , Technická. Učební obor Zedník je zařazen mezi podporované obory a formou stipendia při splnění kritérií dostávají žáci měsíční a pololetní finanční odměny, která za 3 roky studia může být až 24.000 Kč. Absolvent oboru Zedník má možnost uplatnění v oblasti stavebnictví ve všech zednických profesích

Zkrácené - Střední škola polytechnická Brno Jílov

 1. Zkrácené studium učebních oborů je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání. 2. Jakou formou probíhá zkrácené studium Studium probíhá v denním režimu zkráceného studia. 3. Délka trvání zkráceného studia Zkrácené studium.
 2. 4letý studijní obor: Mechanik strojů a zařízení; Nástavbové a dálkové studium. Nástavbové studium; Dálkové studium; Zkrácené studium. 65-51-H/01 Kuchař-číšník - zkrácená forma studia; 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - zkrácená forma studia; 23-51-H/01 Strojní mechanik - zkrácená forma studia; Vyšší.
 3. . počtu 6 - 9 žáků, 800 Kč/měsíc při
 4. 69-41-L/01 Kosmetické služby 69-41-L/01 Kosmetické služby - zkrácené studium 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 64-41-L/51 Podnikání 64-41-L/51 Podnikání - dálková forma 23-55-H/01 Klempíř 36-52-H/01 Instalatér 36-67-H/01 Zedník 69-51-H/01 Kadeřník 66-53-H/01 Operátor.

Zkrácené studium - Švehlov

Denní/Prezenční. Délka studia (roky) 1. Ukončení studia. Výuční list. Určeno pro. Dívky i chlapce. Poznámky. Zkrácené studium těchto oborů je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání 9.3 Zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium 66 9.4 Zásady pro úpravy a změny ŠVP 66 Základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu 68 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ažáků nadaných 70 11.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7 Zedník 36-67-H/01, denní studium, 3 roky Akademie řemesel Praha - Střední škola technická Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč Veřejná škola, Praha. Montér suchých staveb 36-66-H/01, denní studium, 3 rok

2 leté zkrácené studium: Předškolní a mimoškolní pedagogika(pro ty co již mají maturitu) Nabízí vyučení těmto profesím: zedník truhlář malíř-natěrač švadlena čalouník kuchař pečovatelka cukrář od 1.9.2013 zámečník ZKRÁCENÉ STUDIUM je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru vzdělávání. Metrostav, a. s. pro žáky oborů strojník, strojní mechanik, elektrikář-silnoroud, tesař, truhlář a zedník. S vybranými žáky je uzavřena smlouva, na jejímž základě žáci během studia získají. Zedník Obkladač . Specialista na dřevostavby a sádrokartony Stravovací a ubytovací služby. Nástavbové studium. Provozní technika. Stavební provoz. Zkrácené denní studium. Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali. Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 (Chladicí a klimatizační zařízení - zkrácené studium), denní studium, 1 rok Zedník 36-67-H/01, denní studium, 3 roky Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Rooseveltova 472/79, Olomou

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek

 1. + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku pro absolventy příbuzných oborů (pozn.*) Zedník (36-67-H/01) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) - (obor podpořen stipendiem
 2. Nástavbové obory. Dřevařská a nábytkářská výroba. Podmínky přijetí ke vzdělávání: Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči se získaným středním vzděláním s výučním listem v délce. Detail oboru. Stavební provoz. Podmínky přijetí ke vzdělávání: Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž.
 3. Zkrácené studium. 65-51-H/01 Kuchař-číšník - zkrácená forma studia; 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - zkrácená forma studia Název oboru: Zedník Kód studia: 36-67-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost Způsob ukončení: závěrečná.

Čtyřleté studijní obory - 2021/2022 Název oboru Kód Forma studia Přijímaní žáci ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví 36-43-M/01 denní 10 ŠVP Ekonomika a podnikání (Finanční služby) 63-41-M/01 denní 30 ŠVP Požární ochrana 39-08-M/01 denní 30 ŠVP Technická zařízení budov 36-45-M/01 denní 20 ŠVP Tříleté učební obory - 2021/2022 Název oboru Kód. Zkrácené studium na 1 rok Pro absolventy středních škol, JŠ, VOŠ a VŠ Střední škola stavebních řemesel, příspěvková organizace Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy www.soubosonohy.cz Kontakt na studijní oddělení: T 606 060 055 E sobotkova@soubosonohy.cz T 607 063 806 E kominkova@soubosonohy.c • Jednoleté zkrácené studium oborů vzdělání s výučním listem zedník, tesař, klempíř stavební klempíř, pokrývač, kominík, truhlář, čalouník, instalatér, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik zámečník denní formou pro zájemce s výučním listem nebo maturitním vysvědčením

Studijní oddělení Ostatní zaměstnanci Omluvenky žáků-záznamník Obory. 69-41-L/01 Kosmetické služby 69-41-L/01 Kosmetické služby - zkrácené studium 65-42-M/01 Hotelnictví 37-42-M/01 Logistické a finanční služb Zkrácené studium pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 - výuka teorie a praxe Zahájení výuky zkráceného studia: září 2014 Organizace výuky: Zkrácené studium trvá 1 aţ 2 roky (maturitní obory) v denní nebo dálkové formě vzdělávání; délku stanoví rámcový vzdělávací program příslušného oboru. 36-67-H/01 Zedník (denní studium) - AJ. 36-66-H/01 Montér suchých staveb, zkrácené studium (denní studium) - ČJ. 36-66-H/01 Montér suchých staveb, zkrácené studium (denní studium) - AJ. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce (denní studium) - ČJ. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce (denní studium) - AJ. 36-64-E. Střední vzdělání s výučním listem - zkrácená forma studia Mechanik opravář motorových vozidel (řidič profesionál) 23-68-H/01 denní Zkrácené studium Výuční list Zedník 36-67-H/01 denní Zkrácené studium Výuční lis

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

 1. 36-67-E/01 Zednícké práce, Školní vzd ělávací program: Zedník Zkrácené studium Název a adresa st řední školy 5) (po řadí škol ur čuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu) Ro čník SŠ 6) 1) Uvede se pouze v p řípad ě, pokud se liší od p říjmení stávajícího. 2) Pop řípad ě jména
 2. Soustav-Ostrava.cz - úvodní strana - Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava , příspěvková organizace, učební obory, čtyřletý maturitní obor, středisko dalšího vzdělávání, svářečská škola
 3. - Zedník Obory s maturitou: - Mechanik seřizovač Obory s maturitou - nástavba: - Podnikání Střední škola řemesel a služeb, Ruská 147, DÍN IV, tel.: 412 151 411, skola@sosruska.cz, www.sosruska.cz Obory s výučním listem: - Cukrář (i zkrácené jednoleté studium) - Kuchař - číšník (zkrácené jednoleté studium
 4. Zedník (obkladač nebo zhotovitel zateplovacích systémů) Dále škola nabízí dvouleté nástavbové studium ve vybraných oborech a jednoleté zkrácené studium ve všech nabízených obo-rech. U vybraných oborů žáci získávají motivační a prospěchová stipendia

Dvouleté obory s maturitní zkouškou - zkrácené distanční studium (pro uchazeče, kteří již složili maturitní zkoušku jinde). 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství; 36-45-M/01 Technická zařízení budo 36-64-H/01. Forma vzdělávání. denní, zkrácené 1 - 2 roky (dle předchozího vzdělání) Předchozí vzdělání. základní. Způsob přijetí. bez jednotné přijímací zkoušky. Pokračování ve studiu. nástavbové studium, zařazení do 2. ročníku oboru Pozemní stavitelství Profesní kvalifikace Jsme autorizováni pro provádění kvalifikačních zkoušek. Získejte u nás profesní kvalifikaci na následující odbornosti. Kvalifikační zkoušky Podlahář plovoucích podlah (36-035-H) Podlahář betonových podlah (36-034-H) Podlahář dřevěných podlah (36-033-H) Podlahář bezespárých podlah (36-037-H) Podlahář povlakových podlah (36-036-H. Zkrácené studium. Přeskočit: Navigace. Navigace. Titulní stránka. wwww.ssremesel.cz. MICROSOFT365 pro studenty (Office 365 A1 = zdarma; licence Office 365 A3 = hrazeno MSK Ostrava) zedník, zednické práce) Stravovací a ubytovací služby. Všeobecné předměty. Závěrečné zkoušky Přijímací řízení na střední školy. Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek

36-67-H/01 Zedník 10 Zkrácené studium: 36-53-H/01 Instalatér 7 36-64-H/01 Tesař 7 Maturitní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 2 Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Termíny přijímacího řízení: Termín pro podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je do 16. června 2021 Střední odborné učiliště Uherský Brod. Svat. Čecha 1110 688 01 Uherský Brod tel.: 572 613 121 e-mail: sou@sou-ub.cz ID datové schránky: ekzxgf Školský informační portál královéhradeckého kraje. Přijímací řízení na střední školy. Informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek

Vzdělávací nabídka - Soubosonohy

Čalouník - zkrácené studium 64 500,00 64 500,00 0,00 100,00 stornována duplicitní podání 11 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 Jindřichův Hradec Podpora žáků učebních oborů Nástrojař, Klempíř a Zedník 451 500,00 451 500,00 0,00 100,00 stornována duplicitní podán Jsme státní střední odborné učiliště zajišťující výuku dvouletého a tříletého studia. Nabízíme obory automechanik, kuchař - číšník, kuchař, opravářské práce, opravář zemědělských strojů, zedník, cukrářská výroba, zemědělec-farmář a nástavbové studium gastronomie Silnoproud-zkrácené studium. Učitel: Jiří Boh Stavba (stavebnictví, zedník, zednické práce) Stravovací a ubytovací služby. Všeobecné předměty. Závěrečné zkoušky. Pro veřejnost. Zaměstnanci SŠŘ. 36-67-H/01 Zedník, Školní vzd ělávací program: Zedník, obklada č Zkrácené studium Název a adresa st řední školy 5) (po řadí škol ur čuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu) Ro čník SŠ 6) 1) Uvede se pouze v p řípad ě, pokud se liší od p říjmení stávajícího. 2) Pop řípad ě jména studia ukončení studia 36-67-H/01 Zedník 3 DE ZZ 36-67-H/01 Zedník-obkladač 3 DE ZZ 36-64-H/01 Tesař 3 DE ZZ 36-69-H/01 Pokrývač 3 DE ZZ 23-55-H/01 Klempíř 3 DE ZZ 36-56-H/01 Kominík 3 DE ZZ Zkrácené studium na 1 rok Pro absolventy středních škol, JŠ, VOŠ a VŠ.

Střední škola polytechnická Brno. Naše škola poskytuje svým uchazečům kvalitní vzdělávání v maturitních i učebních oborech včetně nástavbového a zkráceného studia. Zkrácené studium nabízí vzdělání v celkem 8 učebních oborech, více na našich stránkách. Sídlíme na adrese Jílová 164/36g, Brno Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku středního vzdělávání. Tato povinnost se nevztahuje: na nástavbové studium na zkrácené studium na večerní. Žáci oboru Zedník získají k výučnímu listu průkazy lešenáře a vazače břemen. Zkrácené studium. jednoleté studium/ Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření Automechanik) Kód oboru: 23-68-H/01. Kontakty

SOS-JH: Studijní obor

64-41-L/51 Podnikání (denní forma studia) Jednoletý učební obor, zkrácené studium: - zakončení závěrečnou zkouškou - střední vzdělání s výučním listem (výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce) 26-51-H/01 Elektrikář. Hustopeče, Masarykovo nám. 136/1 Více informací: www.sou-hustopece.c Zkrácené studium. Mechanik opravář motorových vozidel. Soutěžili zde obory truhlář, zedník, obkladač, montér suchých staveb a instalatér. Naše škola se účastnila této soutěže podruhé a žáci se svým umem a dovedností se ve velké konkurenci neztratili. Za příkladnou reprezentaci jim patří velký dík Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Brno, Czech Republic. 1,199 likes · 21 talking about this · 888 were here. Řemeslo má stále zlaté dno. Vítejte v Bosonohách Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se přijímacího řízení, volejte na tel. 774 405 610. I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/202

Zkrácené studium AŘP SŠ

 1. - Zedník - Truhlář - Elektrikář. Dvouleté nástavbové studium: - maturita - obor podnikání. Zkrácené studium: - máš již výuční list nebo maturitu - můžeš získat během jednoho nebo dvou let výuční list ze všech oborů, které nabízíme v běžné učební formě
 2. Obchodní akademie, odborná učiliště, průmyslové, odborné a umělecké školy nebo gymnázia. V České republice najdete státní i soukromé instituty vzdělání nabízející vysoký standard výuky, nadstandardní technické vybavení a také kvalitní pedagogické činnosti., region Jihočeský kra
 3. - studijní obory výučním listem: Rekondiční a sportovní masér, Kadeřník, Operátor skladování Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod - tříleté učební obory: Zedník, Tesař, Instalatér, Montér suchých staveb, Malíř a lakýrní
 4. Státní střední škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů: Řízení sportu, Fotografie a Multimédia, Kosmetička, Obchodní akademie, Zdravotnický asistent. Státní střední škola zajišťuje výuku tříletých oborů: Hodinář, Kadeřník, Kadeřník - zkrácené studium, Kuchař - číšník, Prodavač, Ošetřovatel
Střední škola služeb a řemesel Stochov | 36-67-H/01 Zedník

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov

Zedník Prodavač Při škole lze absolvovat výcvik v řízení motorových vozidel skupin B, C, T a svařovací výcvik včetně prodlužování svářecích průkazů www.isshnevkovice.cz tel.: 385 778 111 Nástavbové studium: Podnikání - denní (dvouleté) Podnikání - dálkové (tříleté) Den otevřených dveří: 23.1.2021 - 8:00-13:0 Studijní oddělení: 244 007 221 (denní s.) / 244 007 129 (nástavbové s.) / 244 007 437 (rekvalifikace, kurzy) Zelený pruh 1294/52 Praha 4, 147 08 Pro žák 36 - 67 - H/01 Zedník . 2 9.3 Zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium 66 9.4 Zásady pro úpravy a změny ŠVP 66 Základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu 68 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ažáků nadaných 7

Zkrácené studium - Učební obory - Střední školy BEA

Zkrácené studium Zákonný zástupce uchazeče10) Jméno a příjmení (tiskacím písmem) dne Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání Ev. č. přihlášky (vyplní střední škola Ke studiu je potřeba mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v souladu s § 25 zákona č. 114/1995 Sb. a § 18 - 20 vyhlášky 42/2016 Sb. Možnost dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouško Otevíráme nové jednoleté obory - zkrácené kombinované vzdělávání. Bez přijímaček. 3 dny v měsíci ve škole, zbytek online. Přihlas se na jednoleté učební obory: strojní mechanik, elektrikář silnoproud, tesař. zedník. Více informací najdete v přiložené prezentaci pod plakátkem Jedná se o pětileté dálkové studium a dvouleté zkrácené dálkové studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvováním tohoto oboru získáte plnou aprobaci pro předškolní a mimoškolní pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících. Konzultace probíhají vždy 1 den v týdnu

Akademie řemesel Praha-Střední škola technická. Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 - Krč. Telefon: 244 007 008. E-mail: studium zelenypruh.cz Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Naším cílem je, aby naši absolventi byli vždy dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění ve stavebních i zahradnických oborech. Pokud se právě Vy rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z. Zkrácené jednoleté vzdělávání ukončené výučním listem - Zedník. Je organizováno přímo ve škole. Možnost studia na vysoké škole, nebo vyšší odborné škole Můj švagr si takhle udělal Zkrácené dálkové studium a má výuční list, studium mu trvalo 2 roky a jezdil tam cca 1× za 14 dní. Tak zkus hledat, třeba najdeš nějaký obor, který ti bude vyhovovat a dá se udělat v tom zkráceném studi zkrácené studium . výuční list. nástavbové studium . maturitní zkouška AUTOTRONIK STAVEBNÍ PROVOZ INSTALATÉR ZEDNÍK MECHANIK OPRAVÁŘ MV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY BONUSY: zdarma ŘO skupin B a C. zvýhod. získání profes. průkazu ř. 140 hod. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAV

PRACOVNÍ SMLOUVY A DOHODY. 1. Pracovní smlouva na dobu určitou a neurčitou. V každé pracovní smlouvě musí být uvedeny 3 základní náležitosti: druh práce. místo výkonu práce. den nástupu do zaměstnání. Jinak je neplatná. Výši výdělku je možné sjednat buď přímo ve smlouvě a nebo zvlášť ve mzdovém výměru Studijní a uební obory SPŠS 2 leté denní nástavbové studium s maturitou Uební obory 3 leté denní studium s výuním listem Studijní obory 4 leté denní studium s maturitou (Kliknutím na název oboru přejdetena jeho charakteristiku) Montér suchých staveb a dřevostaveb Zedník a obkladač Truhlář -Truhlářka Tesa 36-67-H/01 Zedník, obkladač a sádrokartonář. UČEBNÍ OBORY podle čísla. 36-64-H/01 Tesař a konstruktér střech 33-56-H/01 Truhlář 39-41-H/01 Malíř, lakýrník a tapetář 36-67-H/01 Zedník, obkladač a sádrokartonář 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ - Pozemní stavitelství - kombinované zkrácen Zedník 36-67-H/01, dálkové studium, 3 roky Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Petrovice u Karviné 570, Petrovice u Karviné.

Všechny výše uvedené obory lze studovat v denní formě vzdělávání, nástavbové maturitní studium a zkrácené studium učebního oboru elektrikář také v dálkové formě. Miroslav Zedník 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: 16. 9. 2016 . 4 1.4. Součásti škol Zápisový lístek neuplatňují uchazeči o nástavbové studium, zkrácené studium a uchazeči v jiné než denní formě vzdělávání. Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu povolání (např. zedník, kadeřník). Většinou je poskytují střední odborná učiliště (SOU). Absol-venti se mohou přihlásit na dvouleté nástavbové studium (ISCED 4A/EQF 4) a složit tak maturitní zkoušku otevírající cestu k vyššímu vzdělávání. Střední odborná učiliště realizují také menš

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - 2leté denní zkrácené studium Komu je studium určeno. studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou, kteří si chtějí rozšířit odborné vzdělání v oblasti TZB; v rámci studia se vyučují pouze odborné předměty a anglický jazyk; maturitní zkouška se vykonává pouze z profilových (odborných) předmět Zkrácené formy studia zakončené výučním listem: pouze pro absolventy s již dokončeným středním vzděláním Tesař, Truhlář, Zedník, Instalatér, Elektrikář silnoproud a Montér suchých stavebza 1 rok Mechanik opravář motorových vozidel (Řidič profesionál) se zaměřením na přípravu.

6336 52 h/01 - 36 - 52 - h/01 instalatér 1 charakteristikaAkademie řemesel Praha | SŠT Zelený PruhStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče

Po získání nezbytné praxe v oboru je odborně způsobilý k soukromému podnikání v řemeslné živnosti zedník. Zdarma. Zedník. Kód oboru: 36-67-H/01 Zaměření : Práce zednické 3 leté denní studium 1 leté denní zkrácené studium Žáci se naučí zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb a komínů za použití. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Počet přihlášek. Převis. Kritéria. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace. Liberecký kraj. 39-41-L/01 Autotronik (jednostopá vozidla - zkrácené dvouleté studium) 4. 27.08.2021 Kominík Kód oboru: 36-56-H/01. 3 leté denní studium 1 leté zkrácené denní studium Žáci se naučí základy zdění, šamotování a omítání, základy ručního zpracování kovů, čištění průduchů komínů a kouřovodů, vypalování komínů, připojování spotřebičů na plynná paliva na kouřovou cestu, čištění spotřebičů paliv pro lokální vytápění. tříleté učební obory: Zedník, Tesař, Instalatér, Montér suchých staveb, Malíř a lakýrník čtyřleté studijní obory: Stavebnictví - pozemní stavitelství, stavební obnova, Technické lyceum Pekař • jednoleté zkrácené studium: Dřevař.